13,589

Danh sách hội viên đóng góp

Đóng góp Học bổng Tăng Ni 2016 (chưa sử dụng)
Đóng góp Học bổng Tăng Ni 2016 (chưa sử dụng)

STT Phương danh Ngày Ngoại tệ Tỉ giá Số tiền
  Gia Dinh Phat Tu Bich Lien (Pd: Dieu Hoa) 17/11/2015     500,000
  1 Phật Tử 20/11/2015     8,000,000
  Nguyen Thanh Luan 26/10/2015     10,000,000
  VNMB20151029174001 29/10/2015     5,000,000

Danh sách Thành viên Qũy 2015
Danh sách Thành viên Qũy 2015

Số TT Ngày Phương Danh Đóng góp Loại hình Thành Viên
DG444 5/1/2015 Dang Thu Huong  1,500,000 TV Thường niên
DG445 5/1/2015 Bui Thi Ngoc Quynh 3,000,000 TV Thường niên
DG446 6/1/2015 Tran Hong Uy - Tran Quang Huy 200,000 TV Tùy hỉ
DG447 9/1/2015 Nguyen Thi Minh Nguyet (Gia Lam) 200,000 TV Tùy hỉ
DG448 9/1/2015 Trinh Thi Thu Thuy (PD Giac Huong Binh) 500,000 TV Tùy hỉ
DG450 14/6/2014 40% doanh thu từ phòng tranh đợt 2 33,680,000  
DG451 23/11/2014 40% Doanh thu phòng tranh T11-2014 51,200,000  
DG452   Phước Anh - Diệu Thanh 1,000,000 TV Thường niên
DG453 3/9/2014 Võ Thị Nghĩa  1,000,000 TV Thường niên
DG454 3/9/2014 Thanh Trí 7,000,000 TV Thường niên
DG455 3/9/2014 Thanh Nga 1,400,000 TV Thường niên
DG456 18/9/2014 Nguyễn Tấn Dũng 400,000 TV Tùy hỉ
DG457 31/10/2014 Ngô Tùng Phương 600,000 TV Tùy hỉ
DG458 1/11/2014 Trương Thị Hoá 1,000,000 TV Thường niên
DG459 5/11/2014 Ngô Thị Thanh Dung 1,000,000 TV Thường niên
DG460 5/11/2014 Ngô Thanh An 1,000,000 TV Thường niên
DG461 5/11/2014 Nguyễn Thị Đức Vĩnh 1,000,000 TV Thường niên
DG462 6/11/2014 Huỳnh Thị Phương Thảo 1,000,000 TV Thường niên
DG463 6/11/2014 Nguyễn Tấn Dũng 650,000 TV Tùy hỉ
DG464 13/11/2014 Đoàn Thị Ngọc Mai 3,000,000 TV Thường niên
DG465 16/11/2014 Lê Ngọc Lý 20,000,000 TV Bảo trợ
DG466 20/11/2014 Huỳnh Xuân Thiển 1,000,000 TV Thường niên
DG467 23/11/2014 HL Nguyễn Thị Dùm 200,000 TV Tùy hỉ
DG468 26/11/2014 Vạn Tường 400,000 TV Tùy hỉ
DG469 27/11/2014 Nguyễn Hồng Thảo 20,000,000 TV Bảo trợ
DG470 30/12/2014 Thiện Hòa 200AUD TV Thường niên
DG471 20/1/2015 Tập thể công ty OMINA 3,000,000 TV Thường niên
DG472 22/1/2015 Nguyen Thanh Luan + Nguyen Thi Minh Nguyet 200,000 TV Tùy hỉ
DG473 22/1/2015 Tran van Phong 1,000,000 TV Thường niên
DG474 26/1/2015 IBVCB 2601150743368001 500,000 TV Tùy hỉ
DG475 31/1/2015 Trinh Thị Thúy Liễu 1,000,000 TV Thường niên
DG477 4/2/2015 IBVCB 0402150598932003 200,000 TV Tùy hỉ
DG478 9/2/2015 Ho Thi Thap Nhat  2,000,000 TV Thường niên
DG479 10/2/2015 Le Minh Nhat 1,000,000 TV Thường niên
DG480 14/02/2015 Nguyen Minh Khang 1,000,000 TV Thường niên
DG481   Thiên An 4,500,000 TV Thường niên
DG482   Mai Vy Phương 1,000,000 TV Thường niên
DG483   Đỗ Phương Linh 500,000 TV Tùy hỉ
DG484   Võ Ngọc Thùy Trâm & Võ Hồng Phát 1,000,000 TV Thường niên
DG486 6/2/2015 Diệp Thị Hai 5,000,000 TV Thường niên
DG487 12/2/2015 Cam Thị Kim Oanh 2,000,000 TV Thường niên
DG488 12/2/2015 Hứa Thái Oanh 5,000,000 TV Thường niên
DG489   Trần Văn Phương 1800NZD TV Bảo trợ
DG490   Như Ngọc 200,000 C40-TG
DG491   Thanh Nhã 200,000 C40-TG
DG492   Trần Phương Hậu 200,000 C40-TG
DG493   Nguyễn Bình 200,000 C40-TG
DG494   Phạm Minh Hải 200,000 C40-TG
DG495   Mỹ Dung 200,000 C40-TG
DG496   Nguyễn Phúc Huy Khanh 200,000 C40-TG
DG497   GĐ PT Skipper Nguyễn 200,000 C40-TG
DG498   Trần Thu Thủy 200,000 C40-TG
DG499   Phó Bá Cường 200,000 C40-TG
DG500   Phạm Thị Sang 200,000 C40-TG
DG501   Đào Thị Ánh tuyết 200,000 C40-TG
DG502   Lê Thị Hoàng Trang 200,000 C40-TG
DG503   Lê Thị Xuân Mai 200,000 C40-TG
DG504   Lưu Thị Trang 200,000 C40-TG
DG505   Hà Thị  Liên 200,000 C40-TG
DG506   Đặng Ngọc Nhung ( PD: Diệu Trung) 200,000 C40-TG
DG507   Trương Thị Tuyết ( PD: Diệu Nghiêm) 200,000 C40-TG
DG508   Đỗ Thị Ngọc Lan ( Giác Hương Anh) 200,000 C40-TG
DG509   Vũ Thị Nga (PD:  Diệu Thanh) 200,000 C40-TG
DG510   Tô An Khang 200,000 C40-TG
DG511   Trần Thị Lan Anh 200,000 C40-TG
DG512   Võ Minh Khánh 200,000 C40-TG
DG513   Nguyễn Thị Xuân Liễu ( PD: Diệu Thơ) 200,000 C40-TG
DG514   Nguyễn Thị Thúy Hà ( PD: Hòa Đức) 200,000 C40-TG
DG515   Đỗ Kiều Mộng Thu 200,000 C40-TG
DG516   Nguyễn Thị Yến ( Giác Diệu Thanh) 200,000 C40-TG
DG517   Trần Kim Anh 200,000 C40-TG
DG518   Giác Minh Ngọc 200,000 C40-TG
DG519   Trần Cảnh Sơn 200,000 C40-TG
DG520   Dương Thị Phương Thảo 200,000 C40-TG
DG521   Đoàn Thị Nhật 200,000 C40-TG
DG522   Vương Thị Bông 200,000 C40-TG
DG523   Lê Tấn Bộ 200,000 C40-TG
DG525   Chị Thủy Tây Ninh 500,000 TV Tùy hỉ
DG526   chị Thủy Vân (Q1) 1,000,000 TV Thường niên
DG527   Chị Lan Trà Vinh 1,000,000 TV Thường niên
DG528   Chị Bình Rạch Gía 6,000,000 TV Thường niên
DG529   Chị Liên Châu Đốc 1,000,000 TV Thường niên
DG530   Chị Phượng Tân Châu 3,500,000 TV Thường niên
DG531   Chị Ngọc Vũng Tàu 3,000,000 TV Thường niên
DG532   Kim Lan  1,000,000 TV Thường niên
DG533   Chị Nhung Long Xuyên 2,000,000 TV Thường niên
DG534   Chị Thứ Q1 1,000,000 TV Thường niên
DG535   Ngọc Tải  500,000 TV Tùy hỉ
DG536   Minh Châu  500,000 TV Tùy hỉ
DG537   Chị Hương Q4 500,000 TV Tùy hỉ
DG538   Anh Dũng - Chị Hiền  10,000,000 TV Thường niên
DG539   Chị Bông  2,000,000 TV Thường niên
DG540   Chị Hồng  2,000,000 TV Thường niên
DG541   Chị Xuyên  500,000 TV Tùy hỉ
DG542   chị Châu (Long Khánh) 1,000,000 TV Thường niên
DG543   chị Ngân (LX) 500,000 TV Tùy hỉ
DG544   anh Hòa (BT) 500,000 TV Tùy hỉ
DG545   chị Lộc (Rạch Giá) 1,000,000 TV Thường niên
DG546   anh chị Thu (Bình Phước) 500,000 TV Tùy hỉ
DG547   anh Công (Cần Thơ) 500,000 TV Tùy hỉ
DG548   cô Thảo (Bến Tre) 500,000 TV Tùy hỉ
DG549   Kim Ton  3,000,000 TV Thường niên
DG550   anh Châu (BD) 500,000 TV Tùy hỉ
DG551   chị Thy (TN) 500,000 TV Tùy hỉ
DG552   chị Tiên (Bến Tre) 1,000,000 TV Thường niên
DG553   anh chị Ngọc (Gò Dầu) 2,000,000 TV Thường niên
DG554   chị Liên (BH) 500,000 TV Tùy hỉ
DG555   Tony (Kim Sen 10) 1,000,000 TV Thường niên
DG556   chị Vân (BH) 500,000 TV Tùy hỉ
DG557   anh chị Hòa (ST) 500,000 TV Tùy hỉ
DG558   anh chị Đào (ĐT) 500,000 TV Tùy hỉ
DG559   Phương (Đắk Lắc) 1,000,000 TV Thường niên
DG560   Minh Tâm  1,000,000 TV Thường niên
DG561   Giàu Kim Tuấn (BH) 500,000 TV Tùy hỉ
DG562   anh chị Khánh (BH) 500,000 TV Tùy hỉ
DG563   Hương (Kim Lan) 500,000 TV Tùy hỉ
DG564   Anh Phú Tây Ninh 500,000 TV Tùy hỉ
DG565   chị Tuyết (LX) 1,000,000 TV Thường niên
DG566   Âu Thị Nhung  500,000 TV Tùy hỉ
DG567   Chị Chanh  500,000 TV Tùy hỉ
DG568   Bé An Đông 1,000,000 TV Thường niên
DG569   Chị Chưởng 1,000,000 TV Thường niên
DG570   Chị Thu  10,000,000 TV Thường niên
DG571   Kim Mai  6,000,000 TV Thường niên
DG572   Hòa 1,000,000 TV Thường niên
DG573   Chị Dinh  1,000,000 TV Thường niên
DG574   Chị Xuyến  3,000,000 TV Thường niên
DG575   Anh Sang - Chị Túy  4,000,000 TV Thường niên
DG576   Chị Út  1,000,000 TV Thường niên
DG577   Chị Nghiêm  2,000,000 TV Thường niên
DG578 18/2/2015 Phạm Thị Sang (Nguyên Kim) 2,000,000 TV Thường niên
DG579 18/2/2015 Trần Thị Xuân (Diệu Tài) 2,000,000 TV Thường niên
DG580 27/2/2015 Lưu Thu Trang 2,000,000 TV Thường niên
DG581 28/2/2015 Đào Ánh Tuyết 2,000,000 TV Thường niên
DG582 28/2/2015 Vũ Thị Hồng Phượng 2,000,000 TV Thường niên
DG583 24/02/2015 Tran Thi Kim Anh (Ha Noi) 100,000 TV Tùy hỉ
DG584 24/02/2015 IBVCB.2402150666813002 250,000 TV Tùy hỉ
DG585 25/02/2015 Tran Thi Bao Tho 1,000,000 TV Thường niên
DG586 25/02/2015 IBVCB.2502150412808001 100,000 TV Tùy hỉ
DG587 27/02/2015 Nguyen Minh Tam 105,000 TV Tùy hỉ
DG588 27/02/2015 Giac Huong Binh 500,000 TV Tùy hỉ
DG589 4/3/2015 Nguyen Minh Phuong 1,000,000 TV Thường niên
DG590 4/3/2015 IBVCB.0403150453598003 1,000,000 TV Thường niên
DG591 5/3/2015 IBVCB.050315094286300 500,000 TV Tùy hỉ
DG592 5/3/2015 Phan Thi Van Anh 500,000 TV Tùy hỉ
DG593 7/3/2015 IBVCB.0703150842608001 500,000 TV Tùy hỉ
DG594 9/3/2015 Nguyen Thi Minh Nguyet (Gia Lam, Ha Noi) 200,000 TV Tùy hỉ
DG595 9/3/2015 Giac Huong Binh 500,000 TV Tùy hỉ
DG596 10/3/2015 Tap The Cty Omina 4,000,000 TV Thường niên
DG597 11/3/2015 Nguyen Thi Thanh Ly 300,000 TV Tùy hỉ
DG598 12/3/2015 Nguyen Thi Lan Phuong (Bien Hoa)  200,000 TV Tùy hỉ
DG599 13/03/2015 Ngo Thi Giang 216 Tran Van Kieu, P10, Q6  1,000,000 TV Thường niên
DG600 17/03/2015 IBVCB.1703150473096001 1,000,000 TV Thường niên
DG601 17/03/2015 Tran Thi Thang 2,000,000 TV Thường niên
DG602 21/03/2015 Nguyen Xuan Ha (Q. Thủ Đức) 1,000,000 TV Thường niên
DG603 22/03/2015 Ng Truong Dung 1,000,000 TV Thường niên
DG604 23/03/2015 IBVCB.2303150760153001 500,000 TV Tùy hỉ
DG605 26/03/2015 Nguyen Van Trai 200,000 TV Tùy hỉ
DG606 26/03/2015 40% doanh thu từ phòng tranh đợt 3 40,940,000  
DG607 26/03/2015 Giác Hạnh Hoa 268,000 C44-ST
DG608 26/03/2015 Giác Diệu Thanh 268,000 C44-ST
DG609 26/03/2015 Giác Diệu Hiếu 268,000 C44-ST
DG610 26/03/2015 Giác Như Ngọc 268,000 C44-ST
DG611 26/03/2015 Đoàn Thị Nhựt 268,000 C44-ST
DG612 26/03/2015 Giác Minh Ngọc 268,000 C44-ST
DG613 26/03/2015 Giác Thanh Nhã 268,000 C44-ST
DG614 26/03/2015 Lưu Thu Trang 268,000 C44-ST
DG615 26/03/2015 Đào Ánh Tuyết 268,000 C44-ST
DG616 26/03/2015 Lê Thị Xuân Mai 268,000 C44-ST
DG617 26/03/2015 Nguyễn Tấn Nghiêm 268,000 C44-ST
DG618 26/03/2015 Đỗ Thị Ngọc Lan 268,000 C44-ST
DG619 26/03/2015 Diệu Trung 268,000 C44-ST
DG620 26/03/2015 Diệu Nghiêm 268,000 C44-ST
DG621 26/03/2015 Ngô Minh Hương 268,000 C44-ST
DG622 26/03/2015 Vũ Thị Nga 268,000 C44-ST
DG623 26/03/2015 Nguyễn Phương Thức 268,000 C44-ST
DG624 26/03/2015 Trần Cảnh Sơn 268,000 C44-ST
DG625 26/03/2015 Trương Thị Hóa 268,000 C44-ST
DG626 26/03/2015 Trần Thị Lan Anh 268,000 C44-ST
DG627 26/03/2015 Lê Tấn Bộ 268,000 C44-ST
DG628 26/03/2015 Phạm Đăng Luân 268,000 C44-ST
DG629 26/03/2015 Phan Minh Hải 268,000 C44-ST
DG630 26/03/2015 An Nghiêm 268,000 C44-ST
DG631 26/03/2015 Giác Thanh Hà 268,000 C44-ST
DG632 26/03/2015 Nguyễn Mỹ Hạnh 268,000 C44-ST
DG633 26/03/2015 Nguyễn Hiếu Hạnh 268,000 C44-ST
DG634 26/03/2015 Lê Thị Hoàng Trang 268,000 C44-ST
DG635 26/03/2015 Trần Văn Minh 268,000 C44-ST
DG636 26/03/2015 Lê Thị Thanh Hương 268,000 C44-ST
DG637 26/03/2015 Nguyễn Thị Trọng Hòa 268,000 C44-ST
DG638 26/03/2015 Quỳnh Ngọc Phương Khanh 268,000 C44-ST
DG639 26/03/2015 Nguyễn Chí Trung 268,000 C44-ST
DG640 26/03/2015 Lâm Thị Tốt 268,000 C44-ST
DG641 26/03/2015 Bùi Thị Huệ 268,000 C44-ST
DG642 26/03/2015 Bùi Thị Hội 268,000 C44-ST
DG643 26/03/2015 Hà Thị Liên 268,000 C44-ST
DG644 26/03/2015 Nguyễn Thị Ngọc Lan  268,000 C44-ST
DG645 26/03/2015 Văn Thị Thu Vân 268,000 C44-ST
DG646 26/03/2015 Trần Thu Hiền 268,000 C44-ST
DG647 26/03/2015 Nguyên Nhân  268,000 C44-ST
DG650 31/03/2015 Lê Quốc Dương 22,680,000 TV bảo trợ
DG651   Nguyễn Duy Dung 20,000,000 TV bảo trợ
DG652 3/4/2015 Đoàn Thị Nhựt 1,000,000 TV Thường niên
DG653   Phạm Bích Thu 20,000,000 TV bảo trợ
DG654 9/4/2015 Như Ngọc 1,020,000 C45-CBD
DG655 9/4/2015 Thanh Nhã 1,020,000 C45-CBD
DG656 9/4/2015 Thanh Hà 1,020,000 C45-CBD
DG657 9/4/2015 Giác Hạnh Hoa 1,020,000 C45-CBD
DG658 9/4/2015 Giác Diệu Thanh 1,020,000 C45-CBD
DG659 9/4/2015 Đoàn Thị Nhật 1,020,000 C45-CBD
DG660 9/4/2015 Trần Cảnh Sơn 1,020,000 C45-CBD
DG661 9/4/2015 Phạm Thị Sang 1,020,000 C45-CBD
DG662 9/4/2015 Trần Muồi 1,020,000 C45-CBD
DG663 9/4/2015 Vương Thị Bông 1,020,000 C45-CBD
DG664 9/4/2015 Hà Thị Liên 1,020,000 C45-CBD
DG665 9/4/2015 Nguyễn Thị Lan 1,020,000 C45-CBD
DG666 9/4/2015 Cao Thị Mộng Giao 1,020,000 C45-CBD
DG667 9/4/2015 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1,020,000 C45-CBD
DG668 9/4/2015 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1,020,000 C45-CBD
DG669 9/4/2015 Nguyễn Ngọc Phương 1,020,000 C45-CBD
DG670 9/4/2015 Nguyễn Thị Bích Tâm 1,020,000 C45-CBD
DG671 9/4/2015 Đặng Thị Kim Phượng 1,020,000 C45-CBD
DG672 9/4/2015 Ngô Phi Hùng 1,020,000 C45-CBD
DG673 9/4/2015 Trần Thị Thùy Trang (An Nghiêm) 1,020,000 C45-CBD
DG674 9/4/2015 Trần Việt Toàn 1,020,000 C45-CBD
DG675 9/4/2015 Phan Thị Phương Nga 1,020,000 C45-CBD
DG676 9/4/2015 Phan Thị Phương Trang  1,020,000 C45-CBD
DG677 9/4/2015 Nguyễn Hiếu Hạnh 1,020,000 C45-CBD
DG678 9/4/2015 Chị Lan - Anh Bộ 2,040,000 C45-CBD
DG679 9/4/2015 Nguyễn Thị Khuê Trang 1,020,000 C45-CBD
DG680 9/4/2015 Ngọc Phương 1,020,000 C45-CBD
DG681 9/4/2015 Nguyễn Thị Huệ 1,020,000 C45-CBD
DG682 9/4/2015 Trần Vân Anh  1,020,000 C45-CBD
DG683 9/4/2015 Lê Quốc Dương 1,020,000 C45-CBD
DG684 9/4/2015 Trần Phước Hậu 1,020,000 C45-CBD
DG685 9/4/2015 Nguyễn Văn Ba 1,020,000 C45-CBD
DG686 9/4/2015 Lương Thị Quế 1,020,000 C45-CBD
DG687 9/4/2015 Trần Công Minh Nhựt 1,020,000 C45-CBD
DG688 9/4/2015 Huỳnh Chí Đức 1,020,000 C45-CBD
DG689 9/4/2015 Phạm Văn Lợi 1,020,000 C45-CBD
DG690 9/4/2015 Nguyễn Thị Diệu 1,020,000 C45-CBD
DG691 9/4/2015 Nguyễn Thị Tiết Thu 1,020,000 C45-CBD
DG692 9/4/2015 Nguyễn Xuân Hùng 1,020,000 C45-CBD
DG693 9/4/2015 Nguyễn Thị Thu Thảo 1,020,000 C45-CBD
DG694 9/4/2015 Trần Thị Kim Hồng 1,020,000 C45-CBD
DG695 9/4/2015 Trần Thị Kim Hồng 1,000,000 TV Thường niên
DG696 9/4/2015 Nguyễn Thị Thu Thảo 1,000,000 TV Thường niên
DG697 27/03/2015 FrAcc:0691000319993 500,000 TV Tùy hỉ
DG698 29/03/2015 FrAcc:0091000544590 500,000 TV Tùy hỉ
DG699 30/03/2015 Pham Ngoc My 9,000,000 TV Thường niên
DG700 31/03/2015 IBVCB.3103150176536002 200,000 TV Tùy hỉ
DG701 1/4/2015 Phat Tu Giac Huong Binh 500,000 TV Tùy hỉ
DG702 2/4/2015 Be Nguyen Dan Thanh Va Nguy En Truc Dan 1,000,000 TV Thường niên
DG703 7/4/2015 Nguyen Ngoc Hong 500,000 TV Tùy hỉ
DG704 7/4/2015 IBVCB.0704150252405001 500,000 TV Tùy hỉ
DG705 10/4/2015 Tri Dung Va Kim Uyen 5,000,000 TV Thường niên
DG706 10/4/2015 Quyen 500,000 TV Tùy hỉ
DG707 14/04/2015 Tap The Cty Omina 2,000,000 TV Thường niên
DG708 14/04/2015 Tap The Cty Omina 2,000,000 TV Thường niên
DG709 15/04/2015 Pham Thi Huong Giang 2,000,000 TV Thường niên
DG710 17/04/2015 Huynh Vien My  20,000,000 TV Bảo trợ
DG711 17/04/2015 Nguyen Thi Lan 1,000,000 TV Thường niên
DG712 19/04/2015 Giac Ngoc My 1,000,000 TV Thường niên
DG713 20/04/2015 Nguyen Ngoc Hong 500,000 TV Tùy hỉ
DG714 24/04/2015 Nguyen Thi Ny 5,000,000 TV Thường niên
DG715 4/5/2015 Vo Thi Xuan Thu.Nguyen Dan Thanh 1,000,000 TV Thường niên
DG716 5/5/2015 Bui Thi Lan Cty Than Tay Nam Da Mai 1,200,000 TV Thường niên
DG717 6/5/2015 Nguyen Thi Minh Nguyet (Gia Lam, Ha Noi) 100,000 TV Tùy hỉ
DG718 8/5/2015 Dien Thi Mung (Ninh Binh)  5,000,000 TV Thường niên
DG720 13/05/2015 Dinh Thi Minh 1,000,000 TV Thường niên
DG721 15/05/2015 TAP THE CTY OMINA 5,000,000 TV Thường niên
DG722   Thanh Nhã 310,000 C47-AG
DG723   Thanh Vi 310,000 C47-AG
DG724   Giác Hạnh Hoa 310,000 C47-AG
DG725   Phan Minh Hải 310,000 C47-AG
DG726   Đào Thế Vinh 310,000 C47-AG
DG727   Trịnh Xuân Đức 310,000 C47-AG
DG728   Phạm Đăng Luân 310,000 C47-AG
DG729   Trần Văn Minh 310,000 C47-AG
DG730   Lê Duy Quang 310,000 C47-AG
DG731   Lê Quốc Dương 310,000 C47-AG
DG732   Lê Việt Anh 310,000 C47-AG
DG733   Lê Thị Hoàng Trang 310,000 C47-AG
DG734   Phan Thị Thu Trang 310,000 C47-AG
DG735   Trần Thị Cúc 310,000 C47-AG
DG736   Nguyễn Thị Mỹ Dung 310,000 C47-AG
DG737   Nguyễn Phúc Huy Khánh 310,000 C47-AG
DG738   Phạm Thị Sang 310,000 C47-AG
DG739   Mã Thị Phương 310,000 C47-AG
DG740   Nguyễn Văn Ba 310,000 C47-AG
DG741   Lương Thị Quế 310,000 C47-AG
DG742   Đoàn Thị Nhật 310,000 C47-AG
DG743   Trần Mười 310,000 C47-AG
DG744   Diệu Công 310,000 C47-AG
DG745   Nguyễn Thị Xuân Thủy 310,000 C47-AG
DG746   Trần Cẩm Tú 310,000 C47-AG
DG747   Trần Thị Thanh Minh 310,000 C47-AG
DG748   Trần Kim Anh 310,000 C47-AG
DG749   GD Skipper Nguyễn 310,000 C47-AG
DG750   Diệu Ngọc 310,000 C47-AG
DG751   Trần Phước Hậu 310,000 C47-AG
DG753   Võ Văn Kiểu (Bình Chánh) 2,000,000 TV Thường niên
DG754   Trương Bích Trang 6,300,000 TV Thường niên
DG755 27/05/2015 PT Quang Thong 500,000 TV Tùy hỉ
DG756 28/05/2015 Phat Tu Giac Huong Binh - Trinh Thi Thu Thuy 500,000 TV Tùy hỉ
DG757 28/05/2015 IBVCB.2805150758720002 200,000 TV Tùy hỉ
DG758 29/05/2015 IBVCB.2905150442333001 500,000 TV Tùy hỉ
DG759 1/6/2015 Phat tu P.M. Phuong (Hanoi) 2,000,000 TV Thường niên
DG760 5/6/2015 Pham Thi Anh Nguyet 2,000,000 TV Thường niên
DG760b 8/6/2015 Phat Tu Nguyen Tuan Ngoc ,86 Ham Nghi Tp Hai Duong 1,000,000 TV Thường niên
DG761 6/7/2015 IBVCB.0607150136116004 200,000 TV Tùy hỉ
DG762 8/7/2015 Ngo Tat Te 10,000,000 TV Thường niên
DG763 17/07/2015 Tran Le Bich Tuyen 100,000 TV Tùy hỉ
DG764 17/07/2015 Le Thi Ho Thanh 100,000 TV Tùy hỉ
DG765 20/07/2015 Le Ha Mai Trang 100,000 TV Tùy hỉ
DG766 20/07/2015 Le Ha Mai Huong 50,000 TV Tùy hỉ
DG767 20/07/2015 Vo Chong Le Anh Tuan  100,000 TV Tùy hỉ
DG768 20/07/2015 Le Ha Anh Loc 50,000 TV Tùy hỉ
DG769 20/07/2015 Tran Dinh Phuc  100,000 TV Tùy hỉ
DG770 21/07/2015 Ptu Quang Thong 500,000 TV Tùy hỉ
DG771 22/07/2015 Phat Tu Giac Huong Binh 500,000 TV Tùy hỉ
DG775 3/8/2015 Nguyễn Quốc Huy 50,000,000 TV Bảo trợ
DG776 16/8/2015 Tôn Nữ Quỳnh Giao 351,000 C52-BT
DG777 16/8/2015 Thanh Nhã 351,000 C52-BT
DG778 16/8/2015 Nguyễn Tấn Nghiêm 351,000 C52-BT
DG779 16/8/2015 Phạm Minh Luân 351,000 C52-BT
DG780 16/8/2015 Phan Minh Hải 351,000 C52-BT
DG781 16/8/2015 Đào Thế Vinh 351,000 C52-BT
DG782 16/8/2015 Trần Phước Hậu 351,000 C52-BT
DG783 16/8/2015 Đỗ Thị Tâm 351,000 C52-BT
DG784 16/8/2015 Ngô Minh Hương 351,000 C52-BT
DG785 16/8/2015 Vũ Thị Nga 351,000 C52-BT
DG786 16/8/2015 Đỗ Thị Ngọc Lan 351,000 C52-BT
DG787 16/8/2015 Trương Thị Tuyết 351,000 C52-BT
DG788 16/8/2015 Nguyễn Thị Thúy Hà 351,000 C52-BT
DG789 16/8/2015 Hồ Quốc Vinh 351,000 C52-BT
DG790 16/8/2015 Nguyễn Văn Ba 351,000 C52-BT
DG791 16/8/2015 Tăng Minh Dậy 351,000 C52-BT
DG792 16/8/2015 Thái Yến 351,000 C52-BT
DG793 16/8/2015 Quách Phi Phượng 351,000 C52-BT
DG794 16/8/2015 Quách Xuân Thái 351,000 C52-BT
DG795 16/8/2015 Nguyễn Tấn Bộ 351,000 C52-BT
DG796 16/8/2015 Trần Thị Lan Anh 351,000 C52-BT
DG797 16/8/2015 Giác Hạnh Mỹ 351,000 C52-BT
DG798 16/8/2015 Nguyễn Thị Ngọc Lan 351,000 C52-BT
DG799 16/8/2015 Nguyễn Thị Thu Thúy 351,000 C52-BT
DG800 16/8/2015 La Ngọc Thuyền 351,000 C52-BT
DG801 16/8/2015 Lương Hoàng Mừng 351,000 C52-BT
DG802 16/8/2015 Đoàn Minh Nhật 351,000 C52-BT
DG803 16/8/2015 Trần Muồi- Minh Ngọc 351,000 C52-BT
DG804 16/8/2015 Trần Kim Anh 351,000 C52-BT
DG805 16/8/2015 Nguyễn Thị Yến (Giác Diệu Thanh) 351,000 C52-BT
DG806 16/8/2015 Lê Thị Minh 351,000 C52-BT
DG807 16/8/2015 Nguyễn Hoàng Bích Phượng 351,000 C52-BT
DG808 16/8/2015 Trần Hoàng Minh Mẫn 351,000 C52-BT
DG809 16/8/2015 Nguyễn Thị Lan 351,000 C52-BT
DG810 16/8/2015 Vũ Thị Việt Hà 351,000 C52-BT
DG811 16/8/2015 Lê Thị Hoàng Trang 351,000 C52-BT
DG812 16/8/2015 Trương Thị Hóa 351,000 C52-BT
DG813 16/8/2015 Trần Thị Thùy Trang (An Nghiêm) 351,000 C52-BT
DG814 16/8/2015 Nguyễn Thị Xuân Thủy 351,000 C52-BT
DG815 16/8/2015 Ngô Nhật Khánh 351,000 C52-BT
DG816 16/8/2015 Nguyễn Thị Phương 351,000 C52-BT
DG817 16/8/2015 Lương Chi Thành 351,000 C52-BT
DG818 16/8/2015 Lương Thị Quỳnh Anh 351,000 C52-BT
DG819 16/8/2015 Huỳnh Thị Phương Thảo 351,000 C52-BT
DG820 16/8/2015 Nguyễn Anh Tuân 351,000 C52-BT
DG821 16/8/2015 Ngộ Trí Thành 351,000 C52-BT
DG822 16/8/2015 Ngô Thị Thanh Nga 351,000 C52-BT
DG823 16/8/2015 Nguyễn Thị Ngọc Dung 351,000 C52-BT
DG824 16/8/2015 Võ Công Nhật 351,000 C52-BT
DG825 16/8/2015 Lê Thị Vân 351,000 C52-BT
DG826 16/8/2015 Nguyễn Lê Hữu Mỹ Lộc 351,000 C52-BT
DG827 16/8/2015 Lý Mỹ Phúc 351,000 C52-BT
DG828 16/8/2015 Lý Như Hạnh 351,000 C52-BT
DG829 16/8/2015 Trần Quốc Tỉnh 351,000 C52-BT
DG830 16/8/2015 Hồng Kha 351,000 C52-BT
DG831 16/8/2015 Phạm Thị Tố Tâm 351,000 C52-BT
DG832 16/8/2015 Phạm Thị Như Ngọc 351,000 C52-BT
DG833 16/8/2015 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 351,000 C52-BT
DG834 16/8/2015 Nguyễn Phương Thức 1,856,000 C52-BT
DG835 16/8/2015 Nguyễn Thanh Tấn 351,000 C52-BT
DG836 16/8/2015 Trần Văn Trung 351,000 C52-BT
DG837 16/8/2015 Nguyễn Văn Hai 351,000 C52-BT
DG838 16/8/2015 Trần Văn Minh 351,000 C52-BT
DG839 16/8/2015 Huỳnh Thanh Tùng 351,000 C52-BT
DG840 16/8/2015 Giác Hạnh Hoa 351,000 C52-BT
DG841 16/8/2015 Nhuận Hy Sơn 351,000 C52-BT
DG842 31/07/2015 IBVCB.3107150634248002 200,000 TV Tùy hỉ
DG843 3/8/2015 Huynh Thi My Dung;Vtau 989,000 TV Tùy hỉ
DG844 6/8/2015 Phat Tu Giac Huong Binh 500,000 TV Tùy hỉ
DG845 10/8/2015 Tran Ngoc Long 1,000,000 TV Thường niên
DG846 18/08/2015 TAP THE CTY OMINA 2,000,000 TV Thường niên
DG847 18/08/2015 TAP THE CTY OMINA 3,000,000 TV Thường niên
DG848 19/08/2015 Nguyen Thi Phuong Thao 5,000,000 TV Thường niên
DG849 24/08/2015 IBVCB.2308150839974003 100,000 TV Tùy hỉ
DG851 28/08/2015 NguyenDuc  500,000 TV Tùy hỉ
DG853 27/8/2015 GĐPT Nguyễn Văn Khéo 20,000,000 TV Bảo trợ
DG854 27/8/2015 GĐPT Lại Kim Chung 20,000,000 TV Bảo trợ
DG855 15/9/2015 Phạm Bích Thu 22,000,000 TV Bảo trợ
DG857 30/9/2015 Đoàn Thị Nhật 1,000,000 TV Thường niên
DG858 8/10/2015 Phạm Bích Thu 10,000,000 TV Thường niên
DG859 28/08/2015 IBVCB.2808150093647001 500,000 TV Tùy hỉ
DG860 3/9/2015 IBVCB.0309150397772002 100,000 TV Tùy hỉ
DG861 5/9/2015 IBVCB.0409150908988003 200,000 TV Tùy hỉ
DG862 7/9/2015 Trinh Thi Thu Thuy( Pd: Giac Huong Binh) 500,000 TV Tùy hỉ
DG863 7/9/2015 Nguyen Thi Nhu 500,000 TV Tùy hỉ
DG864 14/09/2015 Nguyen Thi Yen Nhi 500,000 TV Tùy hỉ
DG865 15/09/2015 Trieu Suong Kieu Tap The Cty Omina 2,000,000 TV Thường niên
DG866 15/09/2015 Trieu Suong Kieu Tap The Cty Omina 3,000,000 TV Thường niên
DG867 29/09/2015 IBVCB.2909150705771001 200,000 TV Tùy hỉ
DG868 1/10/2015 Hue Thien Tin 200,000 TV Tùy hỉ
DG869 6/10/2015 Tran Thi Lieng 1,000,000 TV Thường niên
DG870 13/10/2015 Doan Thi Minh Tuyet 2,000,000 TV Thường niên
DG871 12/10/2015 Tap the Cty Omina 2,000,000 TV Thường niên
DG872 14/10/2015 Thu Huong - Thu Hoai - Thu Ba 350CAD TV Thường niên
DG873 28/11/2015 Ngô Đức Tuấn        1,000,000 TV Thường niên
DG874 14/11/2015 Đoàn Thị Nhật        1,000,000 TV Thường niên
DG876 30/11/2015 Lương Hoàng Mừng      10,300,000 TV Thường niên
DG877 15/12/2015 Huyen Bich Ngoc Nguyen        2,432,000 TV Thường niên
DG878 22/12/2015 Nguyễn Văn Dũng         3,500,000 TV Thường niên
DG879 3/11/2015 Phat Tu Giac Huong Binh            500,000 TV Tùy hỉ
DG880 6/11/2015 Ibvcb.0611151008915001            500,000 TV Tùy hỉ
DG881 10/11/2015 Tran Thi Lieng        1,000,000 TV Thường niên
DG882 12/11/2015 Tu Bi Hn            200,000 TV Tùy hỉ
DG883 19/11/2015 Tap The Cty Omina        3,000,000 TV Thường niên
DG884 19/11/2015 Tap The Cty Omina        2,000,000 TV Thường niên
DG886 25/11/2015 Nguyen Thi Yen            500,000 TV Tùy hỉ
DG887 26/11/2015 Ibvcb.2611150965445001            500,000 TV Tùy hỉ
DG888 26/11/2015 Ta Thi Phuong.        1,000,000 TV Thường niên
DG889 7/12/2015 Ibvcb.0612150410019002            500,000 TV Tùy hỉ
DG890 8/12/2015 Trịnh Thị Thu Thủy PD Giác Hương Bình            500,000 TV Tùy hỉ
DG891 8/12/2015 Nguyễn Thị Vân Hạnh        1,000,000 TV Thường niên
DG892 16/12/2015 Ibvcb.1612150213425003            500,000 TV Tùy hỉ
DG893 1/5/2016 Nhom Tu Tam Hn        1,000,000 TV Thường niên
DG894 1/6/2016 Luu Thi Phuong Thuy - TVTN        1,000,000 TV Thường niên
DG895 2/2/2015 Nguyễn Thị Định            500,000 TV Tùy hỉ
DG896 4/2/2015 Trúc Quỳnh       30,000,000 TV Bảo trợ
DG897 8/2/2015 Huỳnh Lê Đức            500,000 TV Tùy hỉ
DG898 10/2/2015 Thạch Vương        1,000,000 TV Thường niên
DG899 13/2/2015 Huỳnh Thị Phương Thảo        1,000,000 TV Thường niên
DG900 14/2/2015 Diệp Thuý Hằng            200,000 TV Tùy hỉ
DG901 21/2/2015 Diệu Ngộ 50USD TV Thường niên
DG902 28/2/2015 Huỳnh Lê Đức            200,000 TV Tùy hỉ
DG903 3/3/2015 Lê Thị Hoàng Trang        2,000,000 TV Thường niên
DG904 6/3/2015 Phương Luân + Đức Chí            100,000 TV Tùy hỉ
DG905 6/3/2015 GĐ Lê Quang Liêm         1,000,000 TV Thường niên
DG906 6/3/2015 GĐ Lê Quang Thanh Trúc        1,000,000 TV Thường niên
DG907 8/3/2015 Nguyễn Văn Tâm        1,500,000 TV Thường niên
DG908 13/3/2015 Ao Ngọc Hạnh ( Giác tâm Nguyện)        1,000,000 TV Thường niên
DG909 14/3/2015 Trần Thị Lẫm        1,000,000 TV Thường niên
DG910 14/3/2015 Lý Thị Phượng        1,000,000 TV Thường niên
DG911 20/3/2015 Lê Thị Lễ            200,000 TV Tùy hỉ
DG912 20/3/2015 Sanith Chung            200,000 TV Tùy hỉ
DG913 20/3/2015 Ngô Văn Tụ ( Nguyên Phước)        1,000,000 TV Thường niên
DG914 20/3/2015 Võ Thị Lý Hoa ( Như Hồng)        1,000,000 TV Thường niên
DG915 20/3/2015 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG916 20/3/2015 Nguyễn Loan        1,000,000 TV Thường niên
DG917 20/3/2015 GĐ Lê Văn Phú 50USD TV Thường niên
DG918 20/3/2015 GĐ Phạm Đức Lã 50USD TV Thường niên
DG919 27/3/2015 Chơn Ngọc Lạc            200,000 TV Tùy hỉ
DG920 31/3/2015 Lương Mỹ Dung ( Pd: Diệu Trọn)        2,500,000 TV Thường niên
DG921 2/4/2015 Trần Phước Hậu            500,000 TV Tùy hỉ
DG922 4/4/2015 Phan Đoàn Phú Quốc            100,000 TV Tùy hỉ
DG923 4/4/2015 Nguyễn Thị Thúy Vi         1,000,000 TV Thường niên
DG924 6/13/2015 Phương Luân - Đức Chí            100,000 TV Tùy hỉ
DG925 7/4/2015 Nguyễn Bảo Hân (Pd: Cát Tường) + Hoàng Minh Châu        3,000,000 TV Thường niên
DG926 9/4/2015 01 Phật tử            300,000 TV Tùy hỉ
DG927 11/4/2015 Võ Thị Mỹ Hạnh (Pd: Phước Huệ)        1,000,000 TV Thường niên
DG928 12/4/2015 Ngô Thị Mỹ Hiền         5,000,000 TV Thường niên
DG929 15/4/2015 Tâm Đạo            200,000 TV Tùy hỉ
DG930 17/4/2015 Thủy Tiên 50USD TV Thường niên
DG931 17/4/2015 Thư Duyên 50USD TV Thường niên
DG932 17/4/2015 Willam Đức Trần  50USD TV Thường niên
DG933 25/4/2015 Trà Mi        1,000,000 TV Thường niên
DG934 7/5/2015 Nguyễn Thị Hết             100,000 TV Tùy hỉ
DG935 8/5/2015 Trần Phước Hậu            500,000 TV Tùy hỉ
DG936 17/5/2015 Giác Phúc Tâm        1,000,000 TV Thường niên
DG937 19/5/2015 Trần Thị Kim Ngân ( PD: Hoa Quang)        2,000,000 TV Thường niên
DG938 25/5/2015 Nguyễn Thị Hai            300,000 TV Tùy hỉ
DG939 4/6/2015 Trần Phước Hậu (Pd: Diệu Thảo)            500,000 TV Tùy hỉ
DG940 11/6/2015 Phương Luân - Đức Chí            100,000 TV Tùy hỉ
DG941 20/6/2015 Nguyễn Xuân Thanh Hải            500,000 TV Tùy hỉ
DG942 20/6/2015 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG943 25/6/2015 Giác Như Thơ            500,000 TV Tùy hỉ
DG944 25/6/2015 Phan Thị Thu Dung        1,000,000 TV Thường niên
DG945 30/6/2015 Phạm Lý Xuân Hằng            300,000 TV Tùy hỉ
DG946 3/7/2015 Ngọc Liên        2,000,000 TV Thường niên
DG947 6/7/2015 Thương Thị Ngự        1,000,000 TV Thường niên
DG948 9/7/2015 Hà Thị Ngọc Loan        1,000,000 TV Thường niên
DG949 13/7/2015 GĐ Lương Chí Thành      20,000,000 TV Bảo trợ
DG950 16/7/2015 Đặng Thị Ngọc Hiếu            100,000 TV Tùy hỉ
DG951 16/7/2015 Ân Cẩm Thu            200,000 TV Tùy hỉ
DG952 21/7/2015 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG953 27/7/2015 Chơn Ngọc Lạc            200,000 TV Tùy hỉ
DG954 9/8/2015 Lê Thị Thu Thuận            500,000 TV Tùy hỉ
DG955 13/8/2015 Nguyễn Thị Thìn            200,000 TV Tùy hỉ
DG956 14/8/2015 Trương Ngọc Liên ( Pd: Chúc Hiền)            200,000 TV Tùy hỉ
DG957 15/8/2015 Chánh Tâm Hùng + Chánh Tâm Tuấn        3,000,000 TV Thường niên
DG958 17/8/2015 GĐ Trần Ngọc Phú        1,000,000 TV Thường niên
DG959 17/8/2015 GĐ Phan Văn Tuấn        1,000,000 TV Thường niên
DG960 21/8/2015 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG961 22/8/2015 Nguyễn Khanh            100,000 TV Tùy hỉ
DG962 26/8/2015 Phạm Hoàng Anh            100,000 TV Tùy hỉ
DG963 26/8/2015 Nguyễn Văn Khéo      20,000,000 TV Bảo trợ
DG964 26/8/2015 `Lại Kim Chung      20,000,000 TV Bảo trợ
DG965 27/8/2015 Trần Hữu Nghĩa            200,000 TV Tùy hỉ
DG966 27/8/2015 Lê Thị Thu Thuận            500,000 TV Tùy hỉ
DG967 27/8/2015 Đoàn Thị Thu Vân        2,000,000 TV Thường niên
DG968 29/8/2015 HL. Phạm Rương Khai        2,000,000 TV Thường niên
DG969 29/8/2015 Nguyễn Thị Thanh+Diệp Ngọc Lan 200USD TV Thường niên
DG970 31/8/2015 Phương Luân Đức Chí            200,000 TV Tùy hỉ
DG971 12/9/2015 GĐPT Nguyễn Duy Thọ            100,000 TV Tùy hỉ
DG972 18/9/2015 Tô Minh Châu            850,000 TV Tùy hỉ
DG973 19/9/2015 Hoàng Thị Dậy ( PD: Diệu Tịnh)        5,000,000 TV Thường niên
DG974 21/9/2015 Nguyễn Đình Hùng            300,000 TV Tùy hỉ
DG975 22/9/2015 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG976 23/9/2015 Nguyễn Phước Lộc              50,000 TV Tùy hỉ
DG977 28/9/2015 Nguyễn Thị Thùy Linh            200,000 TV Tùy hỉ
DG978 28/9/2015 Nguyên Tây            200,000 TV Tùy hỉ
DG979 6/10/2015 Nguyễn Thị Thìn            100,000 TV Tùy hỉ
DG980 11/10/2015 Lê Thị Thu Thuận            500,000 TV Tùy hỉ
DG981 11/10/2015 Phật tử Diệu Quang        3,000,000 TV Thường niên
DG982 16/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng        1,000,000 TV Thường niên
DG983 17/10/2015 Ngộ Như Nghĩa + Giác Ngọc Vô + Giác Ngọc Hoàng + Thiện Quang      10,000,000 TV Thường niên
DG984 20/10/2015 Võ Thị Mét        1,500,000 TV Thường niên
DG985 23/10/2015 Nguyễn Đình Hùng            500,000 TV Tùy hỉ
DG986 23/10/2015 Annette Tran ( PD: Diệu Phước)        1,000,000 TV Thường niên
DG987 23/10/2015 Võ Thị Kim Hồng        2,000,000 TV Thường niên
DG988 29/10/2016 Hồ Thị Bảo Nhi        2,000,000 TV Thường niên
DG989 4/11/2015 PHƯƠNG LUÂN - ĐỨC CHÍ            100,000 TV Tùy hỉ
DG990 8/11/2015 LÊ THỊ THU THUẬN            500,000 TV Tùy hỉ
DG991 14/11/2015 NGUYỄN BÍCH THỦY        1,000,000 TV Thường niên
DG992 14/11/2015 NGUYỄN THU HÀ        1,000,000 TV Thường niên
DG993 14/11/2015 LÊ THỊ ĐÀO        1,000,000 TV Thường niên
DG994 14/11/2015 VŨ THỊ HẢI YẾN            200,000 TV Tùy hỉ
DG995 20/11/2015 VÕ THỊ MÉT        1,000,000 TV Thường niên
DG996 20/11/2015 HUỲNH VĂN HUỆ        1,000,000 TV Thường niên
DG997 20/11/2015 HUỲNH VĂN NHA            500,000 TV Tùy hỉ
DG998 29/11/2015 HỒ TRƯỜNG SƠN        5,000,000 TV Thường niên
DG999 6/12/2015 TRẦN TRUNG CANG             500,000 TV Tùy hỉ
DG1000 12/12/2015 TÔ TÚ LANG        1,000,000 TV Thường niên
DG1001 13/12/2015 LÊ THỊ THỜI (PD: DIỆU THỜI) 100CAD TV Thường niên
DG1002 13/12/2015 NGUYỄN THỊ LỆ TRINH        1,000,000 TV Thường niên
DG1003 13/12/2015 QUANG THỊ BA        1,000,000 TV Thường niên
DG1004 13/12/2015 LÊ THỊ THU THUẬN            500,000 TV Tùy hỉ
DG1005 17/12/2015 Ông/Bà Nguyễn Minh Thu 50USD TV Thường niên
DG1006 21/12/2015 Võ Hoàng Trí        1,000,000 TV Thường niên
DG1007 25/12/2015 Phạm Hoàng Oanh            200,000 TV Tùy hỉ
DG1008 25/12/2015 1 Phật Tử              50,000 TV Tùy hỉ
DG1009 26/12/2015 Đinh Nguyễn Ngọc Thành      15,000,000 TV Thường niên
DG1010 29/12/2015 NGUYỄN THỊ ANH (PD: NGHIÊM TÚ)        1,000,000 TV Thường niên
DG1011 29/12/2015 NGUYỄN THỊ MINH THẢO (PD:HOA HIẾU)        1,000,000 TV Thường niên

Thành viên trọn đời Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Thành viên trọn đời Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

STT Ngày Phương Danh Đóng góp
DG335 25/9/14 Ngô Chu Ánh Tuyết (Chơn Diệu Viên)       100,000,000
DG340 24/10/2014 Nguyễn Minh Phúc       100,000,000
DG341 24/10/2014 Lư Nữ       100,000,000
DG365   Bùi Văn Cảnh       100,000,000
DG366   GĐ Lê Thị Phương       200,000,000
DG367   Đặng Văn Thiện       100,000,000
DG368   Ngộ Quang Hiếu - Giác Thanh Hà       827,000,000
DG372   Cao Thị Mộng Giao       160,000,000
DG426 14/12/2014 XCK -Tân Bình       100,000,000
DG442 29/12/2014 Le Thi Thu Huong    1,000,000,000
DG449 9/1/2015 Hoi Phuong Su Xa Hoi USA       100,000,000
DG476 2/2/2015 TT Truong CD Mua VN       150,000,000
DG524   Huỳnh Văn Phi PD Khánh Lạc       100,000,000
DG648 30/03/2015 Nguyên Hảo       108,250,000
DG649 30/03/2015 Nguyên Thi       108,250,000
DG719 08/05/2015 Quang Hiển       100,000,000
DG752   Nguyễn Đức Nhuận       100,000,000
DG773 28/12/2015 Nguyễn Tấn Nghiêm       150,000,000
DG774 1/8/2015 Nguyễn Phương Thức       100,000,000
DG850 26/8/2015 Nguyễn Thị Xuân Liễu PD Giác Diệu Thọ       100,000,000
DG852 27/8/2015 GĐPT Phạm Xuân Hùng + Đỗ Thị Phương Hoa        100,000,000
DG856 28/9/2015 Đặng Thị Mỹ Phương       100,000,000
DG775 28/12/2015 Nguyễn Quốc Huy       100,000,000
DG875 27/11/2015
Nguyễn Kim Phụng PD Diệu Ba
      113,050,000
DG885 20/11/2015 Phung Dong Khoi       100,000,000

DS đóng góp xây chùa Giác Ngộ (TK Qũy)
DS đóng góp xây chùa Giác Ngộ (TK Qũy)

 STT   Ngày   Phương Danh    Đóng góp  
GN01 24/10/2013 Trần Thị Thanh Nguyên       3,000,000 
GN02 25/10/2013 Diệu Ngọc       1,000,000 
GN03 25/09/2013 Như Ngọc         200,000 
GN04 31/10/2013 Phật tử không rõ tên         200,000 
GN05 25/11/2013 Trần Thị Anh Đào         200,000 
GN06 28/11/2013 Trần Thị Thanh Tâm       2,000,000 
GN07 1/7/14 Bùi Thị Phương Lan PD Chơn Tâm Thiện         500,000 
GN08 12/6/13 Gia đình Phật tử không rõ tên       1,000,000 
GN09 12/6/13 Phật tử không rõ tên         200,000 
GN10 21/12/2013 POB Group       4,500,000 
GN11 1/2/14 Nguyễn Bích Ngọc       1,000,000 
GN12 2/7/14 Phạm Hữu Tuệ     11,000,000 
GN13 14/2/2014 Gia đình An Huệ       5,000,000 
GN14 27/1/2014 IBVCB.2701140691203001         400,000 
GN15 2/7/14 Hoang Linh Chi         300,000 
GN16 2/10/14 Vu Thi Thanh Hang Quang Nguyen       2,000,000 
GN17 16/3/2014 Nhóm Phật tử Diệu Tuyền -Tây Úc       7,000,000 
GN18   Dương Ngọc Thư PD Diệu Thiện     10,000,000 
GN19 18/2/2014 Tran Thi Kieu My       1,500,000 
GN20 3/3/14 Nguyen Chi Khoa       1,000,000 
GN21 24/5/2014 Đoàn Thị Nhựt       1,000,000 
GN22   Tran Thi To Trinh       8,500,000 
GN23 20/5/2014 Hoang Linh Chi         500,000 
GN24 13/6/2014 Cty Thép Prima Steel     20,000,000 
GN25 27/5/2014 IBVCB.27051402290535001         300,000 
GN26 6/4/14 Nguyen T T Trang       2,000,000 
GN27 6/11/14 Giac Nghiem - Nguyen Thi Tha         500,000 
GN28 7/9/14 IBVCB.0907140001789001         200,000 
GN29 23/7/2014 IBVCB.2307140139949001         400,000 
GN30 8/8/14 VNMB20140808188735         200,000 
GN31 18/8/2014 GĐ PT Ngộ Tâm Đức   500EUR  
GN32 23/9/14 Dung(Vung Tau)       1,000,000 
GN33 25/9/14 Giac Nghiem         500,000 
GN34 25/9/14 Thai Duong Phuong - Thai Van Van         500,000 
GN35 14/10/2014 IBVCB.0810140489771001       1,000,000 
GN36 17/10/14 Diệu Nga (MH)         500,000 
GN37 11/6/14 Vcb.0611140692529001       1,000,000 
GN38 11/7/14 Phan Thi Van Anh         350,000 
GN39 11/10/14 Dung Vung Tau       1,000,000 
GN40 18/11/2014 Đặng Phương Anh       1,000,000 
GN41 12/1/14 Võ Minh Y        1,000,000 
GN42 12/5/14 Vcb.051214008759001       1,000,000 
GN43 21/11/2014 Phạm Thị Hiền         300,000 
GN44 21/11/2014 Giác Hương Đài         200,000 
GN45 12/11/14 Ibvcb.1112141003703002         400,000 
GN46 1/6/15 Võ Quang Huê PD Minh Tâm     50,000,000 
GN47 31/12/14 Ibvcb.Vnmb20141231152254     10,000,000 
GN48 1/5/15 Ivbvcb.0501150698156002       1,000,000 
GN49 23/1/2015 Le Vinh Phuc + Huynh Phuc Yen( PD: Thich Thien Lac- chua linh phuoc tu)       1,000,000 
GN50 31/1/2015 IBVCB 3101150127587002         100,000 
GN51 2/3/15 Nguyen Minh Thu + Minh khang+ Minh Toàn       1,000,000 
GN52 2/5/15 IBVCB 0502150231747003       1,000,000 
GN53 13/02/2015 Le Thi Minh Thu         500,000 
GN54 13/02/2015 Ng Thi Xuan Lan       1,000,000 
GN55 2/12/15 Tran Bao Ngoc (187/28 Le Loi Tp Vung Tau)         752,000 
GN56 2/12/15 Tran Thi Lieng (187/28 Le Loi Tp Vung Tau)        5,000,000 
GN57 2/12/15 Trieu Suong Kieu - Tap The Ct Omina       2,000,000 
GN58 27/02/2015 Bui Van Canh     40,000,000 
GN59 3/4/15 Tran Hong Hien - Tran Quang Huy          200,000 
GN60 3/7/15 IBVCB.0703150655325001       1,000,000 
GN61 3/9/15 Pham Thi Thu Oanh         500,000 
GN62 3/12/15 Nguyen Thuy Thien Thanh       2,000,000 
GN63 28/2/2015 Quách Phạm Thái ( PD: Ngộ Hưng Trí)       2,000,000 
GN64 28/2/2015 Đào Thị Ánh Tuyết ( PD: Giác Minh Quang)       2,000,000 
GN65 28/2/2015 Quách Đào Thiên Bảo (PD: Ngộ Hưng Sỹ)       2,000,000 
GN66 28/2/2015 GĐ Quách Ngọc Thạch       2,000,000 
GN67 28/2/2015 Vũ Văn Song       2,000,000 
GN68 28/2/2015 Đào Thị Tuyết Mai ( Tường Tuyêt)       2,000,000 
GN69 28/2/2015 Vũ Hoàng Long ( PD: Minh Thành)       2,000,000 
GN70 28/2/2015 Vũ Thị Hồng Phượng       2,000,000 
GN71 28/2/2015 Lê Bảo Quang Việt       2,000,000 
GN72 28/2/2015 Lê Vũ Bảo Ngọc       2,000,000 
GN73 3/1/15 Lương Minh Mẫn       2,000,000 
GN74 3/1/15 Từ Quãng + Chơn Đại       5,000,000 
GN75 3/1/15 Nguyễn Thanh Yến        5,000,000 
GN76 16/3/2015 GĐPT. Nguyễn Kim Phụng ( PD: Diệu Ba)   1500USD  
GN77 16/3/2015 Nguyễn Thị Xương       2,000,000 
GN78 16/3/2015 Ngô Thị Thanh       2,000,000 
GN79 26/3/2015 Vũ Minh Tâm (Carter Vu) USA        2,160,000 
GN80 27/3/2015 GĐPT Xuân Thu      50,000,000 
GN81 27/3/2015 Hải Hạnh - Giác Định  5000AUD 
GN82 27/3/2015 Thiện Phước Hòa - Thiện Thanh  300AUD 
GN83 27/3/2015 Nguyễn Minh Trí  1000AUD 
GN84 27/3/2015 Chân Phúc Hiền - Phan Văn Thanh  300AUD 
GN85 27/3/2015 Thiện Trúc Lê Thị Xuân Mai  300AUD 
GN86 27/3/2015 Quoc Tran  300AUD 
GN87   Đồng  Hồng  300AUD 
GN88   An Vũ      300AUD 
GN89 27/3/2015 GĐ Dưỡng, Mỹ và các con  250USD 
GN90 27/3/2015 Nguyễn Trầm  100USD 
GN91 27/3/2015 Mỹ Kim  300AUD 
GN92 20/03/2015 IBVCB.2003150146058002             2,000,000
GN93 25/03/2015 Giac Nghiem                 500,000
GN94   GĐPT Kim Sen Mười    100,000,000 
GN95   Nguyễn Thị Vinh        5,000,000 
GN96   Nguyễn Văn Bé Tư        5,000,000 
GN97   Nguyễn Đức Nhuận        5,000,000 
GN98   Nguyễn Thị Kiều Diễm        5,000,000 
GN99   Nguyễn Thị Bực        5,000,000 
GN100 4/3/15 GĐ Chú Sáu Ngọt (Bến Tre)        5,000,000 
GN101   Tô Tiến Tùng        2,000,000 
GN102   Nguyễn Thị Thúy Hà (PD Hoa Đức)        5,000,000 
GN103   Lê Trung Tuấn Anh (PD Pháp Tâm)        5,000,000 
GN104   Lê Mỹ Lan (PD Tường Hạnh)        5,000,000 
GN105   Lê Quỳnh Như (PD Tường Ý)        5,000,000 
GN106   Nguyễn Thị Hạnh (PD Hoa Phúc)        5,000,000 
GN107   Nguyễn Thị Thúy Phương (PD Hoa Hạnh)        5,000,000 
GN108   Nguyễn Phương Hoàng (PD Tường Loan)        5,000,000 
GN109   Nguyễn Thanh Yến (Giác Tâm Phúc)        5,000,000 
GN110   Lương Hoàng Mừng (Chơn Đại)        5,000,000 
GN111   Lương Minh Mẫn (Ngộ Tâm Trí)        2,000,000 
GN112   Nguyễn Thị Lan             2,000,000
GN113   Hà Thị Liên (Giác Hạnh Mỹ)             2,000,000
GN114   Lê Thị Nhiệm             5,000,000
GN115   Nguyễn Quang Vinh             5,000,000
GN116   Nguyễn Thị Bích Trâm             5,000,000
GN117 29/03/2015 IBVCB.VNMB. VNMB20150329153446                 100,000
GN118 4/1/15 Ha Quoc Luan (An Giang)             2,000,000
GN119 4/3/15 Pham Thi Kim Thoa                 200,000
GN120 4/7/15 Phan Thi Hue                  100,000
GN121 4/7/15 Le Thi Thu (Hoang Chau, Thanh Hoa)                   50,000
GN122 4/7/15 Tran Thi Kim Anh (Hoai Duc, Ha Noi)                   50,000
GN123 4/7/15 GĐCu Ho Thi Xit (Gia Lam, Ha Noi)             2,000,000
GN124 4/8/15 Tran Hong Thanh - Tran Thi Trieu - Tran Thi Hang                 300,000
GN125 4/9/15 IBVCB.0904150819271001             1,000,000
GN126 14/04/2015 Dang Thu Huong             2,000,000
GN127 20/04/2015 Tran Thi Minh Nguyet             2,000,000
GN128 21/04/2015 GĐ Dung Quyen             5,000,000
GN129  
Thiện Phước Hòa
 150AUD 
GN130  
Đinh Phi Khanh
 300AUD 
GN131  
Phan Thị Ngọc Hương
 300AUD 
GN132 25/04/2015 Nguyen Minh Thu, Le Minh Phuong               200,000
GN133 27/04/2015 IBVCB.2704150440530004            5,000,000
GN134 30/04/2015 IBVCB.3004150571672002            1,000,000
GN135 12/5/2015 Pt Nguyên Cương            2,000,000
GN136 13/05/2015 Vu Thi Bich Ngoc          10,000,000
GN137 15/05/2015 IBVCB.1505150715507001            1,000,000
GN138 27/05/2015 Tran Quang Huy               100,000
GN139 5/6/2015 Ngo Thi Hai                100,000
GN140   Hồ Đông Toàn PD Minh Thông          10,000,000
GN141   Lê Văn Khoa            5,000,000
GN142   Lê Thị Minh            5,000,000
GN143   Lê Thị Nho PD Tịnh Hiện          10,000,000
GN144   Lê Thị Kim Xuyến            2,000,000
GN145   Lê Thị Đẹp            2,000,000
GN146   Lê Thị Ngọc Chiếu            2,000,000
GN147   Tùng & Nhi            2,000,000
GN148   Ngân & Nghi            2,000,000
GN149 25/6/2015 Giac Nghiem               500,000
GN150 1/7/2015 PHAT TU NGOC HUYEN                500,000
GN151 28/07/2015 Nguyen Thi Ngoc Tham (AG)            2,000,000
GN152 30/07/2015 Giac Nghiem               500,000
GN153 4/8/2015 Co Dung Usa             2,200,000
GN154 27/8/2015 Phạm Xuân Hùng          10,000,000
GN155 26/08/2015 Tran Hanh            1,000,000
GN156 28/08/2015 Le Thi Phuong        400,000,000
GN157 28/08/2015 Ngo Hung Phu -HN               700,000
GN158 31/08/2015 Le Thi Minh            5,000,000
GN159 1/9/2015 Vu Thi Kim Ngan            5,000,000
GN160 3/9/2015 Le Thi Phuong        200,000,000
GN161   Diệu Đắc và Phạm Phú Thịnh             500AUD 

Thành viên sáng lập Ban Ấn Tống Qũy ĐPNN
Thành viên sáng lập Ban Ấn Tống Qũy ĐPNN

STT Ngày Phương Danh   Đóng góp
BAT00001 29/11/2014 Chị Cúc - Anh Danh        200,000,000
BAT00002 29/11/2014 GĐ Mi Hồng         50,000,000
BAT00003 29/11/2014 Kim Sen Mười         50,000,000
BAT00004 29/11/2014 Thanh Vi         50,000,000
BAT00005 29/11/2014 Thanh Nhã         50,000,000
BAT00006 29/11/2014 Thanh Sa         50,000,000
BAT00007 29/11/2014 Giác Thanh Hà - Ngộ Quang Hiếu         50,000,000
BAT00008 29/11/2014 Chanra         50,000,000
BAT00009 29/11/2014 GĐ An Lạc         50,000,000
BAT00010 29/11/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao PD Như Ngọc         50,000,000
BAT00011 29/11/2014 Nguyễn Thị Thúy Hà         50,000,000
BAT00012 29/11/2014 Dương Ngọc Thư PD Diệu Thiện         50,000,000
BAT00013 29/11/2014 Cty Thép Prima Steel         50,000,000
BAT00014 29/11/2014 Nguyễn Thị Ngọc Lan         50,000,000
BAT00015 29/11/2014 Lê Quốc Dương         50,000,000
BAT00016 29/11/2014 Chơn Tịnh An         50,000,000
BAT00017 29/11/2014 Lương Nguyễn Hùng Huy         50,000,000
BAT00018 29/11/2014 Gia Đình Xuân Thu         50,000,000
BAT00019 29/11/2014 Nguyễn Thị Kim Liên PD Diệu Trì         50,000,000
BAT00020 29/11/2014 Chân Kiến Bạch Lan          50,000,000
BAT00021 29/11/2014 Võ Quang Huệ PD Minh Tâm         50,000,000
BAT00022 29/11/2014 GĐ Tòng Gọn         50,000,000
BAT00023 29/11/2014 GĐ Thủy Vân         50,000,000
BAT00024 29/11/2014 Đặng Kim Yến Giác Hạnh Đức       50,000,000
BAT00025 29/11/2014 Đặng Kim Phụng Giác Hạnh Thanh       50,000,000
BAT00026 29/11/2014 Nguyễn Thị Xuân Liễu         50,000,000
BAT00027 29/11/2014 Cao Thị Mộng Giao         50,000,000
BAT00028 29/11/2014 Nguyễn Tấn Nghiêm         chuyển
BAT00029 29/11/2014 Trần Thị Thanh Nguyên         60,000,000
BAT00030 29/11/2014 Trần Bích Phương         50,000,000
BAT00031 29/11/2014 Bùi Thị Trúc Quỳnh PD Giác Từ Bi         50,000,000
BAT00032 29/11/2014 Bùi Thị Thu Nga. PD Giác Liên Hoa         50,000,000
BAT00033 29/11/2014 Đỗ Phương Thảo PD Trúc Tuệ         50,000,000
BAT00034 29/11/2014 Nông Thị Thanh Vân PD Diệu Tuyết         50,000,000
BAT00035 29/11/2014 Nông Thị Hồng Nhung PD Diệu Hồng         50,000,000
BAT00036 29/11/2014 Hải Hạnh và Giác Định         50,000,000
BAT00037 29/11/2014 CHTT Corporation         50,000,000
BAT00038 29/11/2014 Lê Thị Phương         50,000,000
BAT00039 29/11/2014 Trần Nguyễn Bảo Ngọc         50,000,000
BAT00040 29/11/2014 Phan Thị Phương Trang         70,000,000
BAT00041 29/11/2014 Đoàn Thị Phượng PD Giác Tâm Hạnh         50,000,000
BAT00042 29/11/2014 Chánh Minh Tâm & Chân Phúc Bảo         50,000,000
BAT00043 29/11/2014 Nguyễn Hùng Phi         50,000,000
BAT00044 9/6/2014 Phật Tử Tuyết         50,000,000
BAT00045 9/9/2014 Ho Thi Hong Nhat         52,700,000

Thành viên Ban Ấn Tống 2015
Thành viên Ban Ấn Tống 2015

STT Ngày Phương Danh  Đóng góp  Loại hình Thành Viên
BAT02274 13/1/2015 PT không rõ tên G431.000055         5,000,000 TV Thường niên
BAT02275 14/1/2015 Nguyen Ngoc Bich - Phan Thi Kim Thao         1,000,000 TV Thường niên
BAT02279 31/1/2015 FrAcc: 0071005716559           300,000 TV Tùy hỉ
BAT02280 4/2/2015 Đang Ngoc Bich Lien         5,000,000 TV Thường niên
BAT02281 4/2/2015 Vu Thi Thanh Hang         2,000,000 TV Thường niên
BAT02282 9/2/2015 Thi Thanh Liem Phan Ellen Gleditsch         4,216,107 TV Thường niên
BAT02283 10/2/2015 Dien Thi Mung         3,000,000 TV Thường niên
(18D Ly Tu Trong - Phuc Thanh - TP Ninh Binh)
BAT02284 28/2/2015 Lê Thị Duyên (Quảng Đài)         1,000,000 TV Thường niên
BAT02285 26/02/2015 Tran Thi My         1,000,000 TV Thường niên
BAT02286 26/02/2015 Le Phuong Thao           500,000 TV Thường niên
BAT02287 27/02/2015 Nguyen Thi Lan       10,000,000 TV Bảo trợ
BAT02288 1/3/2015 Giac Ngoc My           100,000 TV Tùy hỉ
BAT02289 2/3/2015 FrAcc:0091000544590           500,000 TV Thường niên
BAT02290 2/3/2015 IBVCB.0203150061828002           500,000 TV Thường niên
BAT02291 2/3/2015 Bui Xuan Truong         1,000,000 TV Thường niên
BAT02292 4/3/2015 Nguyen Thi Thanh Thuy           550,000 TV Thường niên
BAT02293 5/3/2015 Dinh Thi Hong         1,000,000 TV Thường niên
BAT02294 6/3/2015 Nguyen Dang Khanh           500,000 TV Thường niên
BAT02295 11/3/2015 Giac Nhu Phuc           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02296   Nguyễn Duy Dung 11,500,000 TV Bảo trợ
BAT02297 16/03/2015 Ng Ngoc Bich 2,000,000 TV Thường niên
BAT02298 17/03/2015 IBVCB.1703150473096001 500,000 TV Thường niên
BAT02299 22/03/2015 Ng Truong Dung 500,000 TV Thường niên
BAT02300 25/03/2015 Giac Nghiem 500,000 TV Thường niên
BAT02301 27/03/2015 Phật tử không rõ tên 500,000 TV Thường niên
BAT02302 30/03/2015 Pham Ngoc My 6,500,000 TV Thường niên
BAT02303 1/4/2015 IBVCB.0104150843929001 200,000 TV Thường niên
BAT02304 4/4/2015 Hồ Châu (USA) 11,000,000 TV Bảo trợ
BAT02305 6/4/2015 Truong Thi Phuong 500,000 TV Thường niên
BAT02306 9/4/2015 Nguyen Ngoc Bich  1,000,000 TV Thường niên
BAT02307 13/04/2015 Dien Thi Mung 5,000,000 TV Thường niên
BAT02308 20/04/2015 Tran Thi Hong Duong 500,000 TV Thường niên
BAT02309  
Nguyễn Thị Nga
600AUD
TV Bảo trợ
BAT02310  
Tô Chiêu Dương, PD: Thiện Bình
500AUD TV Bảo trợ
BAT02311  
Quảng Như
250AUD TV Thường niên
BAT02312  
Như Hiệp Lâm Thị Tuyết Mai
200AUD TV Thường niên
BAT02313  
GÐ Chân Phúc Hiền - Phan Văn Thanh 
120AUD TV Thường niên
BAT02314  
Thiện Phước Hòa
120AUD TV Thường niên
BAT02315  
Thiện Thanh 
240AUD
TV Thường niên
BAT02316  
GĐ Chân Phúc Hằng
120AUD
TV Thường niên
BAT02317  
GÐ Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc 
120AUD
TV Thường niên
BAT02318  
Trần Thị Út  (PD: Ðồng Hồng)
120AUD
TV Thường niên
BAT02319  
Thảo (Thiện Vân)
120AUD
TV Thường niên
BAT02320  
Ngọc Liên
120AUD
TV Thường niên
BAT02321  
Minh Nhơn
120AUD
TV Thường niên
BAT02322  
Nguyễn Thị Tư (PD: Diệu Tâm)
120AUD
TV Thường niên
BAT02323  
Ðỗ Diệu Trí
120AUD
TV Thường niên
BAT02324  
Nguyễn Văn Lâm – Kim Ánh – Tấn Thái – Kim Anh - Diệu Huệ
120AUD
TV Thường niên
BAT02325  
Phạm Thị Kim Loan
200AUD
TV Thường niên
BAT02326  
Ánh Dung - Hiền
120AUD
TV Thường niên
BAT02327  
Tâm Nghiêm
200AUD
TV Thường niên
BAT02328  
Quoc Tran
100AUD TV Tùy hỉ
BAT02329  
Anh Dang
150AUD
TV Thường niên
BAT02330  
Nguyễn Cúc
150AUD
TV Thường niên
BAT02331  
Trần Thảo
500USD
TV Bảo trợ
BAT02332  
Trầm Nguyễn
50USD
TV Tùy hỉ
BAT02333  
Nguyễn Thị Anh Mỹ và Đỗ Văn Dưỡng
200USD
TV Thường niên

Thành viên trọn đời Ban Ấn tống
Thành viên trọn đời Ban Ấn tống

Số TT Ngày Phương danh Pháp Danh  Đóng góp 
BAT02101 10/12/2014
Nguyen Thi Hong Loan - Cac Phật Tử Mien Bac 
  50,000,000
BAT02276 22/01/2015 Nguyễn Phương Thức   50,000,000
BAT02277   Bùi Văn Cảnh   52,000,000
BAT02278 30/01/2015 Lê Thị Xuân Mai   50,000,000

Thành viên Ban Ấn Tống 2014
Thành viên Ban Ấn Tống 2014

Số TT Ngày Phương Danh  Pháp danh   Đóng góp  Loại hình Thành Viên
BAT00046   Tran thi Huong,Nguyen Anh Tung , Nguyen Bach Tung va Nguyen thi Thuy Hau        2,700,000 TV Thường niên
BAT00047 18/8/2014 Diệu Nhẩn + Thiện Hòa (Bình Dương)      12,000,000 TV Bảo trợ
BAT00048 18/8/2014 Nguyễn Thị Thu Hiền PD Diệu Thanh    50EUR  TV Thường niên
BAT00049 18/8/2014 Nguyễn Thị Khuyên PD Diệu Vi    50EUR  TV Thường niên
BAT00050 18/8/2014 Khương Thị Lý PD Diệu Bảo    50EUR  TV Thường niên
BAT00051 18/8/2014 Nguyễn Thị Cẩm Hường PD Diệu Thành    50EUR  TV Thường niên
BAT00052 18/8/2014 Nguyễn Thị Minh Hiền PD Diệu Tịnh    50EUR  TV Thường niên
BAT00053 18/8/2014 Ngô Thị Lững PD Diệu Thanh    50EUR  TV Thường niên
BAT00054 18/8/2014 Nguyễn Thị Ngọc Hà PD Diệu Hải    50EUR  TV Thường niên
BAT00055 18/8/2014 Nguyễn Thị Thu Hiền PD Diệu Trang    50EUR  TV Thường niên
BAT00056 18/8/2014 Vũ Duy Hiển    50EUR  TV Thường niên
BAT00057 18/8/2014 Chị Hoa    50EUR  TV Thường niên
BAT00058 20/10/14 Phan Thị Vân Anh        1,000,000 TV Thường niên
BAT00059 21/10/14 Nguyen Minh Thu           500,000 TV Thường niên
BAT00060 27/10/14 Nguyen Thi Nga        2,000,000 TV Thường niên
BAT00061 30/10/14 Nguyen Phuoc Dinh        5,500,000 TV Thường niên
BAT00062 30/10/14 Ngo Thi Tuan Anh        1,100,000 TV Thường niên
BAT00063 4/11/14 Nguyen Truong Dung            500,000 TV Thường niên
BAT00064 4/11/14 Nguyen Le Trinh           500,000 TV Thường niên
BAT00065 7/11/14 Lu Nu        2,000,000 TV Thường niên
BAT00066 8/11/14 Le Huu Nghi           500,000 TV Thường niên
BAT00067 10/11/14 Dien Thi Mung        3,000,000 TV Thường niên
BAT00068 12/11/14 Dieu Y ( Bien Hoa)           500,000 TV Thường niên
BAT00069 19/11/2014 Cu Minh Thang            50,000 TV Tùy hỉ
BAT00070 2/12/14 Vcb0112140766143001        2,000,000 TV Thường niên
BAT00071 5/12/14 Vu Thi Kim Ngan        2,000,000 TV Thường niên
BAT00072 8/12/14 Le Xuan Khanh        1,000,000 TV Thường niên
BAT00073 9/12/14 Bui Thi Doan Pd Lien Dam        1,100,000 TV Thường niên
BAT00074 9/12/14 Giac Ngoc Loc           500,000 TV Thường niên
BAT00075 10/2/2014 Nguyễn Thị Thanh Tân Mỹ Thanh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00076 10/2/2014 Trương Quang Quang           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00077 10/2/2014 Nguyễn Thị Tuyết Nhung           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00078 10/2/2014 Phan Thị Duyên Anh           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00079 10/2/2014 Phan Xuân Chiến           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00080 10/2/2014 Trương Quang Phúc           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00081 10/2/2014 Nguyễn Bính Hùng           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00082 10/2/2014 Trương Thị Cúc           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00083 10/2/2014 Nguyễn Bính Kiết Tâm Thanh         130,000 TV Tùy hỷ
BAT00084 10/2/2014 Lưu Thị Mai Vàng Tâm Huỳnh         130,000 TV Tùy hỷ
BAT00085 10/2/2014 Nguyễn Bính Khiêm           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00086 10/2/2014 Nguyễn Thanh Vân Anh           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00087 10/2/2014 Trần Lưu Thanh Trúc Diệu Thanh         130,000 TV Tùy hỷ
BAT00088 10/2/2014 Lưu Thị Hồng Loan Lê Phụng         130,000 TV Tùy hỷ
BAT00089 10/2/2014 Trần Hoàng Huy           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00090 10/2/2014 Nguyễn Kim Trung           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00091 10/2/2014 Lưu Thị Ngọc Mai           130,000 TV Tùy hỷ
BAT00092 11/2/2014 Nguyễn Lương Tấn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00093 11/2/2014 Trần Thị Lý           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00094 11/2/2014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trung Tuyết         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00095 11/2/2014 Lê Nguyễn Thanh Xuân Trung Vân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00096 11/2/2014 Lưu Thiên Hương Trung Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00097 11/2/2014 Lê Nguyễn Xuân Điền Trung Phú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00098 11/2/2014 Lê Nguyễn Xuân Nguyên Trung Phát         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00099 11/2/2014 Nguyễn Hoàng Khoa Trung Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00100 11/2/2014 Trần Thị Huyền Hạnh Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00101 11/2/2014 Mai Thị Lệ Công Diệu Đẹp         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00102 20/2/2014 Nguyễn Thị Tỉnh Thanh Hoa         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00103 21/2/2014 Nguyễn Ngọc Dũng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00104 22/2/2014 Nguyễn Ngọc Xuân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00105 22/2/2014 Nguyễn Phương Thảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00106 24/2/2014 Lý Tư Đạt           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00107 24/2/2014 Giang Tuyết Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00108 24/2/2014 Giang Tuyết Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00109 24/2/2014 Giang Hùng Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00110 24/2/2014 Giang Hùng Vũ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00111 24/2/2014 Giang Hùng Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00112 24/2/2014 Giang Hùng Khánh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00113 24/2/2014 Đỗ Thị Kim Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00114 24/2/2014 Nguyễn Thị Phương Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00115 24/2/2014 Nguyễn Thụy Hùng Như           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00116 25/2/2014 Đặng Ngọc Chương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00117 25/2/2014 Huỳnh Thị Thúy Hằng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00118 26/2/2014 Trịnh Thị Hoạt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00119 26/2/2014 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00120 26/2/2014 Trang Thu Hà           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00121 26/2/2014 Bùi Hồng Nhạn + Bùi Hồng Nhung Hoa Đạo, Hoa Hạnh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00122 26/2/2014 Nguyễn Thị Bích Ngân Diệu Thanh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00123 26/2/2014 Tạ Vĩnh Ảnh Pháp Tâm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00124 26/2/2014 Tạ Vĩnh Phúc Pháp Tâm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00125 26/2/2014 Tạ Vĩnh Lộc Pháp Minh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00126 26/2/2014 Tạ Thị Phương Mai Hoa Xuân         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00127 26/2/2014 Lâm Kiến Phát Huệ Đạt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00128 26/2/2014 Tạ Thanh Thủy Huệ Trường         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00129 27/2/2014 Nguyễn Thị Thanh Hồng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00130 27/2/2014 Đỗ Nguyễn Gia Hào           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00131 1/3/2014 Hoàng Thị Ngọc Ánh Chánh Bảo         360,000 TV Tùy hỷ
BAT00132 3/3/2014 La Thanh Tùng Ngộ Quang Bách         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00133 3/3/2014 La Thành Châu Ngộ Quang Hiển         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00134 3/3/2014 Nguyễn Trung Trang Ngộ Minh Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00135 3/3/2014 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giác Hương Nguyện         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00136 3/3/2014 Trần Quang Thuận Ngộ Tuệ Lợi         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00137 3/3/2014 Trần Ngọc Anh Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00138 3/3/2014 Trương Công Nam Chánh Phương         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00139 3/3/2014 Trương Anh Tú Quyên Diệu Hảo         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00140 3/3/2014 Nguyễn Chí Lan Diệu Huệ         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00141 4/3/2014 Đoàn Thị Loan Quảng Phương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00142 4/3/2014 Đoàn Thị Diệu Huyền Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00143 4/3/2014 Đoàn Thị Thôi Đức Tịnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00144 4/3/2014 Trần Ngọc Vinh Thiện Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00145 4/3/2014 Đoàn Thị Huệ  Diệu Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00146 5/3/2014 Lâm Ngọc Điệp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00147 5/3/2014 Nguyễn Thị Hiền Từ Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00148 5/3/2014 Phạm Thị Thu Diệu Nguyệt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00149 5/3/2014 Nguyễn Thị Hằng Huệ Phúc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00150 5/3/2014 Lê Thị Bích Chiêu Diệu Luyện         250,000 TV Tùy hỷ
BAT00151 13/2/2014 Huỳnh Thị Thanh Trà Huệ Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00152 13/2/2014 Trần Thanh Kiếm Minh Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00153 13/2/2014 Trần Thanh Phương Minh Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00154 13/2/2014 Trần Thanh Sang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00155 13/2/2014 Trần Thị Thanh Tuyền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00156 13/2/2014 Trần Thanh Phước           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00157 20/2/2014 Trần Ngọc Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00158 20/2/2014 Lý Thị Mỹ Phụng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00159 20/2/2014 Lê Thị Quỳnh Giao           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00160 20/2/2014 Ngô Việt Quyền           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00161 20/2/2014 Lê Thị Lan Diệu Hương          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00162 20/2/2014 Lê Văn Phúc            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00163 20/2/2014 Nguyễn Thị Bích Thủy            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00164 20/2/2014 Nguyễn Như Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00165 20/2/2014 Lê Thị Thanhvân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00166 20/2/2014 Nguyễn Thị Thanh Ngân Diệu Hiền         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00167 20/2/2014 Đỗ Văn Hòa  Thiện Thuận         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00168 20/2/2014 Phạm Kim Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00169 20/2/2014 Ngô Thị Mai Thi           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00170 20/2/2014 Nguyễn Phạm Thanh Danh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00171 20/2/2014 Tạ Tố Nga Hương Nga         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00172 20/2/2014 Nguyễn Thị Nhựt Đức Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00173 20/2/2014 Lê Thị Lệ Phương Diệu Châm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00174 20/2/2014 Phạm Thụy Diễm My           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00175 20/2/2014 Phạm Ngọc Thái Sơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00176 7/4/2014 Nguyễn Thị Thừa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00177 7/4/2014 Hứa Thị Hồng Liên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00178 7/4/2014 Hứa Hồng Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00179 7/4/2014 Nguyễn Thị Bạch Yến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00180 7/4/2014 Diệu Thuần           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00181 7/4/2014 Đặng Kim Định Chánh Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00182 7/4/2014 Nguyễn Văn Truyện Minh Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00183 7/4/2014 Nguyễn Bích Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00184 7/4/2014 Nguyễn Kim Anh           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00185 22/3/2014 Quách Bảo Lễ Mỹ Huệ         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00186 7/4/2014 Nguyễn Thị Rớt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00187 7/4/2014 Châu Thị Kim Liên Diệu Hoa         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00188 7/4/2014 Phùng Thái Khang           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00189 7/4/2014 Vũ Thị Huyền           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00190 7/4/2014 Lê Minh Triết Trung Lý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00191 7/4/2014 Lê Minh Trung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00192 7/4/2014 Lâm Sỹ Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00193 7/4/2014 Huỳnh  Thị Ngọc Anh Đồng Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00194 7/4/2014 Nguyễn Thị Thoa Phương Ngân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00195 7/4/2014 Nguyễn Thị Kim Thu Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00196 7/4/2014 Trần Hà Minh Châu Tịnh Bảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00197 8/4/2014 Nguyễn Thịbông Nhật Bảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00198 11/4/2014 Huỳnh Gia Ngọc G. Hồng Thủy         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00199 11/4/2014 Ng. Hoàng Minh Huy& Lan Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00200 11/4/2014 Ng. Hoàng Minh Đức & Phúc An Phước Chơn, P Chánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00201 17/4/2014 Nguyễn Phước Hiền Thiện Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00202 18/4/2014 Nguyễn Thị Sáu G. Hương Thời         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00203 24/4/2014 Lê Thị Mai Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00204 24/4/2014 Nhâm Muội Như Kiều         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00205 26/4/2014 Nguyễn Anh Thoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00206 26/4/2014 Nguyễn Thành Long           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00207 26/4/2014 Nguyễn Hữu Thànhlân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00208 26/4/2014 Nguyễn Hồng Phương Quy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00209 26/4/2014 Nguyễn Văn Thịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00210 26/4/2014 Nguyễn Thị Thanh Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00211 26/4/2014 Nguyễn Hữu Thành Nhân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00212 26/4/2014 Nguyễn Thành Hưng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00213 26/4/2014 Nguyễn Thị Đăng Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00214 26/4/2014 Nguyễn Hữu Thành Trung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00215 26/4/2014 Võ Trần Kim Phụng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00216 28/3/2014 Lý Xuân Anh Thanh Dược         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00217 1/4/2014 Bùi Thị Lân Diệu Mẫn         500,000 TV Thường niên
BAT00218 7/4/2014 Nguyễn Thị Ánh           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00219 7/4/2014 Lê Thanh Thủy Lệ Quang         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00220 7/4/2014 Trần Vĩnh Đạt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00221 8/5/2014 Lê Thanh Bạch           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00222 13/5/2014 Nguyễn Tuấn Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00223 13/5/2014 Bùi Thị Ngọc Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00224 13/5/2014 Nguyễn Châu Hải Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00225 13/5/2014 Nguyễn Châu  Tuấn Đạt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00226 20/5/2014 Phạm Thị Bạc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00227 20/5/2014 Hồ Văn Chương           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00228 20/5/2014 Vũ Thị Phượng           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00229 20/5/2014 Hồ Quỳnh Dao           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00230 20/5/2014 Hồ Duy Việt           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00231 20/5/2014 Hồ Huy Phong           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00232 20/5/2014 Hồ Huy Hạo           360,000 TV Tùy hỷ
BAT00233 20/5/2014 Phan Tùng Sơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00234 20/5/2014 Phan Hiểu Phong           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00235 20/5/2014 Bùi Thị Ngọc Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00236 20/5/2014 Chênh Ngọc Lang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00237 20/5/2014 Trần Thị Anh  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00238 20/5/2014 Huỳnh Xuân Nga  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00239 20/5/2014 Nguyễn Thị Phương  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00240 20/5/2014 Đỗ Thị Phương  Hoa Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00241 20/5/2014 Phạm Thị Thanh Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00242 20/5/2014 Phạm Thị Kim Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00243 20/5/2014 Nguyễn Thị Nga  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00244 20/5/2014 Võ Thị Hồng Phấn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00245 20/5/2014 Võ Thị Hồng Phi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00246 20/5/2014 Trần Hớn Hưng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00247 20/5/2014 Trần Minh Thạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00248 20/5/2014 Trần Thanh Phong           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00249 20/5/2014 Nguyễn Thanh Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00250 20/5/2014 Hoàng Quang Phước           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00251 20/5/2014 Vũ Thị Mai Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00252 20/5/2014 Nguyễn Văn Đại           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00253 20/5/2014 Phạm Thị Hòa Thọ Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00254 20/5/2014 Trương Thị Sáng  Hoa Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00255 20/5/2014 Vũ Thị Tuyết           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00256 20/5/2014 Hoàng Thị Tuyết Nga  Ngọc Lý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00257 20/5/2014 Nguyễn Thị Minh Tiến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00258 20/5/2014 Trương Văn Lê           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00259 20/5/2014 Trương Thị Bình           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00260 20/5/2014 Võ Hoàng Chánh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00261 20/5/2014 Đặng Thị Thu Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00262 20/5/2014 Lê Thị Nhân  Hoa Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00263 20/5/2014 Nguyễn Hà Trọng Đức           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00264 20/5/2014 Nguyễn Hà Trọng Bình           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00265 20/5/2014 Vũ Thị Thành  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00266 20/5/2014 Vũ Thị Lý           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00267 20/5/2014 Nguyễn Thị Ngọc Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00268 20/5/2014 Vũ Thanh Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00269 20/5/2014 Nguyễn Hà Mỹ Lan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00270 20/5/2014 Nguyễn Thị Mộng Ngân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00271 20/5/2014 Võ Thành Đông           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00272 20/5/2014 Võ Thành Đô           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00273 20/5/2014 Võ Thành Dương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00274 20/5/2014 Nguyễn Thị Thanh Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00275 20/5/2014 Hồ Thị Quyến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00276 20/5/2014 Lê Minh Xuân Phú Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00277 20/5/2014 Đoàn Hồng Sơn  Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00278 20/5/2014 Ngô Văn Duyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00279 20/5/2014 Vũ Thị Lương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00280 20/5/2014 Đoàn Hồng Ngọc  Pháp Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00281 20/5/2014 Ngô Thị Hạ Thảo  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00282 20/5/2014 Nguyễn Xuân Tuấn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00283 20/5/2014 Lê Minh Trung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00284 20/5/2014 Hà Thị Tuyết           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00285 20/5/2014 Hà Thị Nguyệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00286 20/5/2014 Đào Thị Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00287 20/5/2014 Nguyễn Ngọc Ánh  Hoa Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00288 20/5/2014 Nguyễn Ngọc Tuyết  Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00289 20/5/2014 Nguyễn Thị Nữ  Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00290 20/5/2014 Đỗ Thị Lê  Diệu Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00291 20/5/2014 Đỗ Thị Xấu  Diệu Lạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00292 20/5/2014 Hồng Xuân Lan  Phước An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00293 20/5/2014 Cao Thị Thu Nguyệt  Phước Nhẫn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00294 20/5/2014 Nguyễn Thị Thắng  Hoa Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00295 20/5/2014 Nguyễn Thị Cúc  Như Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00296 20/5/2014 Phạm Thị Dảm  Như Cúc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00297 20/5/2014 Như Trang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00298 20/5/2014 Nguyễn Thị Tám  Như Ánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00299 20/5/2014 Nguyễn Thị Vâng  Như Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00300 20/5/2014 Trần Thị Kiểng  Diệu Ngộ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00301 20/5/2014 Trần Thị Diễm  Diệu Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00302 20/5/2014 Trần Văn Liên  Thiện Trường         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00303 20/5/2014 Phạm Thị Hương Diệu Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00304 20/5/2014 Lê Thị Lệ Ninh  Diệu Nga         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00305 20/5/2014 Tê Thị Thu Thơ  Diệu Nhiên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00306 20/5/2014 Trương Thị Hồng Phượng  Diệu Thoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00307 20/5/2014 Lê Thị Hà  Diệu Đăng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00308 20/5/2014 Nguyễn Thị Hạnh  Như Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00309 20/5/2014 Đỗ Minh Chương  Thiện Pháp         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00310 20/5/2014 Đỗ Thị Mơ  Diệu Đắc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00311 20/5/2014 Hoàng Văn Nhanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00312 20/5/2014 Đỗ Thị Huệ  Hoa Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00313 20/5/2014 Hoàng Lê Giang  Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00314 20/5/2014 Hoàng Lê Sang  Tịnh Sang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00315 20/5/2014 Nguyễn Thị Thanh  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00316 20/5/2014 Nguyễn Thị Chiêu  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00317 20/5/2014 Nguyễn Thị Bình           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00318 20/5/2014 Nguyễn Thị Men  Hoa Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00319 20/5/2014 Trần Duy Phong           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00320 20/5/2014 Đặng Thanh Tòng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00321 20/5/2014 Đàm Thị Thiện           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00322 20/5/2014 Đặng Thái Sơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00323 20/5/2014 Đặng Thị Ngọc Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00324 20/5/2014 Đặng Quốc Hưng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00325 20/5/2014 Đặng Thị Đàm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00326 20/5/2014 Đặng Thúy Đàm  Minh Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00327 20/5/2014 Linh Gia Hân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00328 20/5/2014 Cao Thị Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00329 20/5/2014 Nguyễn Thị Thùy Liên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00330 20/5/2014 Mai Sinh Bính           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00331 20/5/2014 Phạm Thị Như Phúc  Phước Lộc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00332 20/5/2014 Mai Huỳnh Đức           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00333 20/5/2014 Mai Thị Như Hậu  Phước Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00334 20/5/2014 Lương Đình Tiến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00335 20/5/2014 Phạm Thị Như Hạnh  Phước Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00336 20/5/2014 Lương Phạm Vân Anh  Chí Liên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00337 20/5/2014 Lương Vũ Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00338 20/5/2014 Nguyễn Thị Thân  Diệu Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00339 20/5/2014 Nguyễn Thị Hân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00340 20/5/2014 Nguyễn Đàn Huy Hoàng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00341 20/5/2014 Nguyễn Hoàng Nhã Uyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00342 20/5/2014 Ông Văn Hoài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00343 20/5/2014 Đặng Thị Thanh Tùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00344 20/5/2014 Ông Đặng Thanh Hải Triều           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00345 20/5/2014 Ông Đặng Nhã Thy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00346 20/5/2014 Nguyễn Thị Cúc  Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00347 20/5/2014 Trần Thị Hải  Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00348 20/5/2014 Nguyễn Thị Thu Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00349 20/5/2014 Lâm Chí Hùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00350 20/5/2014 Đàm Thị Thân  Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00351 20/5/2014 Nguyễn Thị Thúy Kiều           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00352 20/5/2014 Trần Quang Nhật           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00353 20/5/2014 Đỗ Thị Thơm  Hoa Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00354 20/5/2014 Huỳnh Công Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00355 20/5/2014 Huỳnh Thị Minh  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00356 20/5/2014 Nguyễn Thị Hiệp  Hoa Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00357 20/5/2014 Trần Minh Hùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00358 20/5/2014 Trần Văn Thái           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00359 20/5/2014 Điền Nam Pháp Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00360 20/5/2014 Trịnh Thị Huệ  Hoa Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00361 20/5/2014 Điền Hữu Nghĩa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00362 20/5/2014 Điền Hữu Nhơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00363 20/5/2014 Điền Ngọc Nga  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00364 20/5/2014 Huỳnh Xuân Mỹ  Pháp Tân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00365 20/5/2014 Điền Yến  Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00366 20/5/2014 Huỳnh Xuân Trí  Pháp Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00367 20/5/2014 Huỳnh Xuân Tuệ  Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00368 20/5/2014 Phạm Thị Thêm  Diệu Chánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00369 20/5/2014 Nguyễn Thị Bạch Lan  Diệu Hiền         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00370 20/5/2014 Đặng Thị Lầm  Hạnh Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00371 20/5/2014 Nguyễn Thị Ánh  Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00372 20/5/2014 Nguyễn Thị Bích Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00373 20/5/2014 Vũ Thanh Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00374 20/5/2014 Trần Thị Chúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00375 20/5/2014 Trần Thị Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00376 20/5/2014 Ngô Thị Thơi  Hoa Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00377 20/5/2014 Trịnh Thị Lộc  Hoa Phước         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00378 20/5/2014 Trịnh Thị Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00379 20/5/2014 Trịnh Viết Hoàng Trang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00380 20/5/2014 Nguyễn Ngọc Duy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00381 20/5/2014 Võ Thị Hường  Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00382 20/5/2014 Lê Nguyễn Minh Chiêu Ngộ Tri         250,000 TV Tùy hỷ
BAT00383 20/5/2014 Nguyễn Thị Châu           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00384 20/5/2014 Trần Thị Vẽ           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00385 20/5/2014 Nguyễn Thị Sâm           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00386 20/5/2014 Mai Thị Lệ           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00387 20/5/2014 Hi Cẩm Liên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00388 20/5/2014 Nguyễn Kim Huê           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00389 20/5/2014 Nguyễn Thị Xinh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00390 20/5/2014 Trần Bích Lan           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00391 20/5/2014 Lâm Phương Hồng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00392 20/5/2014 Trần Kim Xuyến           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00393 20/5/2014 Diệu Mẫn Phúc Huy  Diệu Thảo         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00394 20/5/2014 Đoàn Đình Thanh Thủy           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00395 20/5/2014 Đoàn Đình Thanh Trúc           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00396 20/5/2014 Đoàn Đình Thanh Vân           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00397 20/5/2014 Đoàn Đình Thanh Hà           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00398 12/2/2014 Phan Lê Bảo           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00399 13/2/2014 Trần Thị Bích Thanh Ngọc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00400 13/2/2014 Trương Thị Ngọc Mai G. Lệ Cúc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00401 14/2/2014 Trần Thị Dung  Từ Diệu Như         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00402 14/2/2014 Đào Ngọc Anh Diệu Tịnh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00403 14/2/2014 Lý Thị Mỹ Tiên Diệu Minh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00404 20/2/2014 Đinh Thị Ngọc Phượng Nguyên Giác Phương         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00405 20/2/2014 Trương Thị Dương Diệu Nguyệt         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00406 20/2/2014 Võ Thị Thúy Liên Thúy          120,000 TV Tùy hỷ
BAT00407 20/2/2014 Nguyễn Thành Sơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00408 20/2/2014 Trần Thị Kim Nguyệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00409 20/2/2014 Võ Thị Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00410 20/2/2014 Võ Duy Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00411 20/2/2014 Nguyễn Thị Hồng Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00412 20/2/2014 Đinh Thị Ngọc Anh Giác Minh Liễu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00413 20/2/2014 Trương Thị Sáu Diệu Phi         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00414 20/2/2014 Tăng Thị Hồng Yến Tuấn Ngọc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00415 20/2/2014 Tôn Nữ Phước Lai Quảng Hiền         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00416 20/2/2014 Hồ Công Khanh Minh Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00417 20/2/2014 Tăng Thị Mỹ Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00418 20/2/2014 Nguyễn Thị Phương Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00419 21/2/2014 Nguyễn Thị Diễm Chinh Diệu Tánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00420 21/2/2014 Nguyễn Thị Đành Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00421 21/2/2014 Nguyễn Trần Minh Thư           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00422 21/2/2014  Nguyễn Thị Đậu Diệu Phước         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00423 21/2/2014 Nguyễn Trần Phương Thảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00424 21/2/2014 Nguyễn Trần Đăng Khoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00425 21/2/2014 Lý Trần Hà Giác Ngọc Liên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00426 21/2/2014 Phan Ngọc Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00427 21/2/2014 Huỳnh Nguyễn Trí Nhân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00428 21/2/2014 Lê Kim Thúy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00429 21/2/2014 Nguyễn Công Định           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00430 21/2/2014 Phạm Thị Kiều           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00431 22/2/2014 Trương Tấn Đạt Nhuận Đỗ         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00432 24/2/2014 Lâm Thị Huệ Chơn Mỹ Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00433 24/2/2014 Tăng Văn Chút Minh Phước         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00434 24/2/2014 Tăng Kim Hồng  Diệu Phúc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00435 24/2/2014 Tăng Tiến Chương Minh Thông         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00436 24/2/2014 Võ Kim Hoa Diệu Hường         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00437 24/2/2014 Tăng Trần Đăng Quang           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00438 24/2/2014 Đỗ Hữu Cảnh Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00439 24/2/2014 Lâm Thị Tuyết Mai Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00440 24/2/2014 Đỗ Mai Anh Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00441 24/2/2014 Đỗ Mai Trâm Diệu Hảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00442 24/2/2014 Đỗ Hữu Quốc Huy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00443 24/2/2014 Nguyễn Thụy Quế Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00444 24/2/2014 Trương Thị Hải           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00445 24/2/2014 Trần Thị Ninh            200,000 TV Tùy hỷ
BAT00446 24/2/2014 Huỳnh Thị Kim Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00447 24/2/2014 Giang Lương Quốc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00448 24/2/2014 Giang Thị Nho           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00449 24/2/2014 Giang Minh Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00450 24/2/2014  Giang Thanh Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00451 24/2/2014 Giang Châu Bích Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00452 24/2/2014 Vũ Thái San Minh Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00453 24/2/2014 Ngô Thị Hồng Diễm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00454 24/2/2014 Trần Thị Ngọc Bích           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00455 24/2/2014 Huỳnh Thị Trúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00456 24/2/2014 Hạng Ty           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00457 24/2/2014 Hạng Huỳnh July           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00458 25/2/2014 Nguyễn Thị Thùy Loan Lệ Phụng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00459 25/2/2014 Nguyễn Doãn Bảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00460 25/2/2014 Nguyễn Việt Hà Lệ Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00461 25/2/2014 Trần Thị Lệ Quyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00462 25/2/2014 Phan Văn Nam           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00463 25/2/2014 Nguyễn Thị Phương  Lệ Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00464 25/2/2014 Bùi Kế Tường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00465 25/2/2014 Nguyễn Anh Đào           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00466 25/2/2014 Trần Công Vẹn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00467 25/2/2014 Nguyễn Thị Bé Diệu Quảng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00468 26/2/2014 Nguyễn Thị Lệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00469 26/2/2014 Phạm Thị Lý Hoa Đạo         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00470 26/2/2014 Dịch Hữu Thành Pháp Tâm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00471 26/2/2014 Dịch Vỹ Thanh Pháp Tâm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00472 26/2/2014 Dịch Thị Thùy Trang Hoa Nghiêm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00473 26/2/2014 Trần Thị Thanh Nga           300,000 TV Tùy hỷ
BAT00474 26/2/2014 Ngô Thị Diễm           300,000 TV Tùy hỷ
BAT00475 27/2/2014 Đàm Diễm Lệ           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00476 27/2/2014 Đỗ Lê Gia Bảo           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00477 27/2/2014 Lê Huệ Mẫn           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00478 27/2/2014 Lê Trọng Bằng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00479 27/2/2014 Lê Ngọc Liêu           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00480 27/2/2014 Trần Tuệ Linh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00481 27/2/2014 Dương Vũ Hoàng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00482 27/2/2014 Lê Ngọc Kim           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00483 27/2/2014 Trần Tuệ Minh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00484 27/2/2014 Trần Tuệ Tinh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00485 27/2/2014 Nguyễn Thiện Hoàng Lên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00486 27/2/2014 Ng. Trần Thanh Phương           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00487 27/2/2014 Trần Tuệ Nhi           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00488 27/2/2014 Nguyễn Trần Thanh Hà           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00489 27/2/2014 Trần Châu Vinh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00490 27/2/2014 Tạ Thanh Thúy Gíac Thanh Nga         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00491 27/2/2014 Trần Thị Tuyết Hằng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00492 27/2/2014 Trần Khả Doanh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00493 27/2/2014 Trần Vĩnh Phát           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00494 27/2/2014 Đỗ Lê Phú Cường           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00495 27/2/2014 Đỗ Lê Gia Phúc           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00496 27/2/2014 Đỗ Thụy Lê Minh Tâm           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00497 27/2/2014 Đỗ Minh Đức           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00498 27/2/2014 Lê Ngọc Tuyết           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00499 1/3/2014 Lê Thị Mai Quỳnh Giác Tâm Hoa         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00500 1/4/2014 Trần Thị Thanh Vân Giác Hồng Xuân         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00501 3/3/2014 Trần Thị Thu Thảo Giác Ngọc Viên         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00502 3/3/2014 Trần Thị Thu Thủy Giác Hồng Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00503 7/3/2014 Đặng Thị Xuân Hương           600,000 TV Thường niên
BAT00504 6/3/2014 Trần Đặng Bảo Ngân           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00505 6/3/2014 Đặng Thị Thúy Điện           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00506 6/3/2014 Trần Tấn Phát            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00507 6/3/2014 Trần Thị Tâm            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00508 6/3/2014 Trần Duy Nguyên            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00509 6/3/2014 Trần Mai Hương            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00510 6/3/2014 Trần Đặng Thúy Ngọc            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00511 6/3/2014 Nguyễn Ngọc Trân            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00512 6/3/2014 Nguyễn Công Vinh            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00513 6/3/2014 Nguyễn Công Kha            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00514 6/3/2014 Nguyễn Thụy Nam Phương            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00515 6/3/2014 Nguyễn Đào Dư Quân            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00516 6/3/2014 Nguyễn Ngọc Khà Ri            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00517 6/3/2014 Nguyễn Thiị Mai            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00518 7/3/2014 Lê Thị Minh Hồng Viên Liên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00519 7/3/2014 Phạm Sầm Ngọc Cát Tâm Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00520 7/3/2014 Nguyễn Thị Hoa Thúy Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00521 7/3/2014 Lâm Hận Khiết  Hoa Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00522 7/3/2014 Lê Bá Minh Mẫn Huệ Dũng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00523 7/3/2014 Lê Thị Minh Thảo Viên Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00524 7/3/2014 Lê Thị Minh Phương Viên Hoàng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00525 7/3/2014 Lê Thị Phương Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00526 7/3/2014 Lê Thị Minh Đào Viên Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00527 7/3/2014 Nguyễn Thị Ưa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00528 7/3/2014 Nguyễn Đăng Huy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00529 7/3/2014 Nguyễn Đăng Khoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00530 7/3/2014 Phạm Thị Huệ Diệu Định         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00531 7/3/2014 Chung Thị Hên Diệu Thọ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00532 7/3/2014 Trần Ngọc Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00533 7/3/2014 Nguyễn Thị Phi Đức Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00534 21/3/2014 Phạm Thị Kim Lan Hoa Hương          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00535 21/3/2014 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai Thị Đào          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00536 21/3/2014 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang Thị Đài          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00537 21/3/2014 Ngô Mỹ Ngọc Thị Châu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00538 21/3/2014 Hồ Thị Mộng Tâm Nguyên Cẩm         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00539 22/3/2014 Lê Ngọc An Nhiên           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00540 22/3/2014 Lệ Cao Nhiên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00541 22/3/2014 Nguyễn Thị Ngọc Hương           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00542 22/3/2014 Lê Cao Lương           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00543 22/3/2014 Trần Thị Thanh Vân Hoa Thiện         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00544 22/3/2014 Thái Huỳnh Nghĩa Sơn Trung Điền         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00545 22/3/2014 Huỳnh Thị Lệ Trung Thạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00546 22/3/2014 Thái Huỳnh Lệ Loan Trung Phụng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00547 22/3/2014 Trần Đoàn Hoài Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00548 22/3/2014 Trần Đoàn Gia Quyền Trung Lực         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00549 22/3/2014 Phùng Thái An           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00550 22/3/2014 Lê Minh Trí Trung Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00551 22/3/2014 Hoàng Văn Xướng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00552 22/3/2014 Tôn Nữ Hồng Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00553 22/3/2014 Lê Hồng Phương Vy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00554 22/3/2014 Tôn Nữ Như Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00555 22/3/2014 Tôn Nữ Hồng Phương Trung Đông         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00556 22/3/2014 Ngô Thị Cúc Hoa Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00557 22/3/2014 Trần Thị Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00558 22/3/2014 Hồ Thị Phương Liên Diệu Hoàng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00559 26/3/2014 Trần Thiện Tùng Tuệ Chánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00560 26/3/2014 Võ Thị Sương Diệu Bích         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00561 26/3/2014 Trần Thiện Toàn Tuệ  Chơn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00562 2/4/2014 Trần Thị Trước           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00563 5/4/2014 Phan Nguyệt Hồng Diệu Hội         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00564 5/4/2014 Trương Xuân Vân           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00565 5/4/2014 Vương Liên           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00566 5/4/2014 Đặng Xuân Hạnh Đồng Liên         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00567 5/4/2014 Phạm Thị Huấn Diệu Nghĩa         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00568 5/4/2014 Lê Thị Hồng Diệu Quang         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00569 7/4/2014 Phạm Thị Kim Anh Không Trầm          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00570 7/4/2014 Ng Như Ý            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00571 7/4/2014 Lê Anh Đào            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00572 7/4/2014 Huỳnh Thị Bích Phượng Quảng Yến          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00573 7/4/2014 Ng Thị Nhung            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00574 7/4/2014 Huỳnh Thị Thanh Hiền Liên Hiền          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00575 7/4/2014 Lê Mỹ Thiên Quảng Nhân          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00576 7/4/2014 Huỳnh Quang Thái Quảng Thủy          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00577 7/4/2014 Vũ Duy Dương            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00578 7/4/2014 Đặng Hữu Danh Hoa Tâm          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00579 7/4/2014 Tiền Dư Của 1 Phật Tử            35,000 TV Tùy hỷ
BAT00580 7/4/2014 Lê Thanh Tuấn Huệ Hữu         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00581 7/4/2014 Lê Thị Xuân Mai Tâm Hương         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00582 7/4/2014 Robert Mattiler           150,000 TV Tùy hỷ
BAT00583 7/4/2014 Lê Thị Vân Diệu Thanh         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00584 7/4/2014 Ng Thị Thịnh Vương Tường Hậu         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00585 7/4/2014 Hoàng Thị Lệ Thúy Nhật Diệu         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00586 7/4/2014 Đỗ Thị Khánh Tâm Nhật Thiện         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00587 7/4/2014 Ng Xuân Nhật Phương Nguyên Phương         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00588 7/4/2014 Ng Minh Tâm Nguyên Phát         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00589 7/4/2014 Ng Thị Liên Nguyên Hoa         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00590 7/4/2014 Trương Thị Lá            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00591 7/4/2014 Ng Thị Hoàng Anh Như Tú          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00592 7/4/2014 Ng Văn Lâm Nguyên Cân          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00593 7/4/2014 Ng Thị Hồng Nang            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00594 7/4/2014 Lẹ Thanh Quang Nguyên Toàn         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00595 7/4/2014 Đinh Thị Thủy Thanh Thúy          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00596 7/4/2014 Ng Thanh Hải Hoằng Khpan          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00597 7/4/2014 Ng Lực Khang Hoằng Đậu          90,000 TV Tùy hỷ
BAT00598 7/4/2014 Trần Đặng Thúy Ngọc Thanh Bửu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00599 7/4/2014 Ng Công Vinh Nguyên Hiển          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00600 7/4/2014 Ng Công Kha            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00601 7/4/2014 Ng Ngọc Trân Nguyên Bảo          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00602 7/4/2014 Đặng Thị Xuân Hương           600,000 TV Thường niên
BAT00603 7/4/2014 Đặng Thị Thúy Điện Thanh Tín         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00604 7/4/2014 Trần Đặng Bảo Ngân Thanh Thủy         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00605 7/4/2014 Trần Duy Nguyên Đạo Lưu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00606 7/4/2014 Trần Thị Tâm Thanh Lan          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00607 7/4/2014 Trần Mai Hương Đạo Tâm          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00608 7/4/2014 Trần Thị Phát            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00609 7/4/2014 Ng Kim Anh Diệu Ngọc         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00610 7/4/2014 Phạm Thị Kim Loan Hoa Hương          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00611 7/4/2014 Ng Ngọc Quỳnh Mai Thị Đào          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00612 7/4/2014 Ng Ngọc Khả Ri Phước Vi          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00613 7/4/2014 Ng Thị Mai Thyanh Duyên          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00614 7/4/2014 Ng Thụy Nam Phương Thanh Tuệ          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00615 7/4/2014 Ng Đào Dư Quân Đạo Nghĩa          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00616 7/4/2014 Ngô Mỹ Ngọc Thị Châu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00617 7/4/2014 Ng Ngọc Quynhh Trang Thị Đài          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00618 8/4/2014 Lê Mỹ Tiên Pháp Linh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00619 8/4/2014 Ng Bùi Hoàng Trang Diệu Nhã         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00620 8/4/2014 Phạm Thị Băng Châu Diệu Châu         500,000 TV Thường niên
BAT00621 12/4/2014 Trần Nguyên Dung Diệu Hạnh         400,000 TV Tùy hỷ
BAT00622 12/4/2014 Trần Như Hoàng           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00623 12/4/2014 Trần Như Quỳnh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00624 12/4/2014 Trần Như Thùy           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00625 12/4/2014 Trần Ngọc Huy           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00626 12/4/2014 Trần Thị Thanh Bình Diệu Ân         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00627 12/4/2014 Trần Hương Hương Viên Kim         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00628 12/4/2014 Đoàn Thị Huệ Liên Huệ         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00629 12/4/2014 Ngô Ngọc Nhật Thường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00630 12/4/2014 Ngô Trọng Bằng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00631 16/4/2014 Đoàn Thị Mai Tâm Huệ         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00632 17/4/2014 Nguyễn Thị Út Diệu Hảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00633 17/4/2014 Lê Ngọc Phát           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00634 17/4/2014 Lê Ng Trang Phương Liên Phương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00635 17/4/2014 Lê Ng Duy Phương Thiện Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00636 17/4/2014 Ng Quốc Việt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00637 17/4/2014 Ng Thị Bưởi Liên Thư         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00638 17/4/2014 Huỳnh Lê Thanh Thi Liên Thi         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00639 17/4/2014 Phạm Thị Lữ Chơn Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00640 17/4/2014 Bùi Ngọc Hòa Diệu Thuận         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00641 17/4/2014 Ng Phước Hưng Minh Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00642 17/4/2014 Nguyễn Phước Thịnh Minh Phú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00643 17/4/2014 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Nguyên Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00644 17/4/2014 Bùi Thị Kim Liên Hà Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00645 17/4/2014 Đặng Kim Toàn Trịnh Toàn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00646 17/4/2014 Đặng Phước Đức Tịnh Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00647 17/4/2014 Chung Nguyệt Dinh Diệu Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00648 17/4/2014 Lê Thị Út Liên Nhựt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00649 17/4/2014 Lê Xuân Hùng Viên Phúc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00650 17/4/2014 Nguyễn Anh Tuấn Ứng Dũng         600,000 TV Thường niên
BAT00651 17/4/2014 Huỳnh Văn Hương Đức Phương          120,000 TV Tùy hỷ
BAT00652 17/4/2014 Trần Thị Hai Phúc Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00653 17/4/2014 Trương Cung Tài Hồng Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00654 18/4/2014 Nguyễn Thị Ngọc  Chúc Ân         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00655 18/4/2014 Trần Thị Cẩm Vân Diệu Thanh         500,000 TV Thường niên
BAT00656 18/4/2014 Lê Thị Chi Nguyên Phương         350,000 TV Tùy hỷ
BAT00657 22/4/2014 Phan Linh Phụng Minh Loan         480,000 TV Tùy hỷ
BAT00658 24/4/2014 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00659 24/4/2014 Phan Thị Hồng Tâm Ấn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00660 24/4/2014 Lý Lộc Mùi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00661 25/4/2014 Lương Phụng Nhục           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00662 25/4/2014 Triệu Quốc Hùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00663 25/4/2014 Triệu Quốc Lương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00664 25/4/2014 Triệu Mỹ Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00665 25/4/2014 Triệu Uyển Trịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00666 25/4/2014 Triệu Hạnh Linh Hoa Nhạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00667 25/4/2014 Triệu Quán Hào           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00668 25/4/2014 Triệu Quán Kiệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00669 25/4/2014 Vương Bội Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00670 25/4/2014 Trần Văn Hùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00671 25/4/2014 Trần Tuấn Huy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00672 25/4/2014 Trần Bội Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00673 25/4/2014 Trần Uy Lâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00674 25/4/2014 Lý Ngọc Kiều           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00675 25/4/2014 Huỳnh Du Thắng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00676 25/4/2014 Huỳnh Uyển Mi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00677 25/4/2014 Huỳnh Du Thịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00678 25/4/2014  Hồ Chấn Huy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00679 25/4/2014 Trần Mỹ Hằng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00680 25/4/2014 Trần Mỹ Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00681 25/4/2014 Trần Thị Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00682 25/4/2014 Nguyễn Thanh Trà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00683 25/4/2014 Nguyễn Icy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00684 25/4/2014 Lưu Thiện Hoàng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00685 25/4/2014 Diệp Thu Đường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00686 25/4/2014 Lưu Kim Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00687 25/4/2014 Diệp Gia Cường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00688 25/4/2014 Diệp Cindy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00689 25/4/2014 Troy Payng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00690 25/4/2014 Lý Cường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00691 25/4/2014 Trần Nữ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00692 25/4/2014 Lý Tiffany           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00693 25/4/2014 Lý Tina           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00694 25/4/2014 Williams Triển Khải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00695 25/4/2014 Williams Tuán Nhiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00696 25/4/2014 Williams Gia Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00697 25/4/2014 Trương Kim Liên Trúc Trì         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00698 25/4/2014 Đồng Thị Thuận Như Thảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00699 25/4/2014  Ngô Mai Như Quý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00700 25/4/2014 Ôn Nguyên Đồng Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00701 26/4/2014 Trần Nguyễn Minh Quân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00702 26/4/2014 Huỳnh Nguyễn Đông Nghi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00703 26/4/2014 Lê Huỳnh Tiến Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00704 26/4/2014 Lê Huỳnh Phước Thịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00705 26/4/2014 Lê Nguyễn Thảo Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00706 26/4/2014 Nguyễn Thị Hồng Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00707 26/4/2014 Nguyễn Thị Minh Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00708 26/4/2014 Nguyễn Văn Ba           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00709 26/4/2014 Nguyễn Minh Tùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00710 26/4/2014 Nguyễn Thị Lý           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00711 26/4/2014 Lê Kiêm Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00712 26/4/2014 Nguyễn Sinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00713 26/4/2014 Lê Văn Nhu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00714 26/4/2014 Nguyễn Minh Duy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00715 26/4/2014 Trần Thị Kiều Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00716 26/4/2014 Nguyễn Minh Thiện           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00717 26/4/2014 Nguyễn Hồng Thiên Nghi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00718 26/4/2014 Trần Công Kha           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00719 26/4/2014 Lương Thị Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00720 26/4/2014 Hồ Thị Ngoạn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00721 26/4/2014 Nguyễn Thị Đẹp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00722 26/4/2014 Lê Thị Ngọc Nhung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00723 26/4/2014 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00724 26/4/2014 Nguyễn Văn Trường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00725 26/4/2014 Trần Thị Mỹ Ngân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00726 26/4/2014 Nguyễn Trần Minh Khôi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00727 26/4/2014 Phan Thị Ánh Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00728 26/4/2014 Nguyễn Thị Hồng Nang            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00729 26/4/2014 Lê Thị Chi           350,000 TV Tùy hỷ
BAT00730 26/4/2014 Võ Hồng Hảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00731 26/4/2014 Võ Thị Ngọc Hân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00732 26/4/2014 Nguyễn Thị Gấm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00733 26/4/2014 Võ Minh Trí           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00734 26/4/2014 Võ Minh Khôi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00735 26/4/2014 Võ Thanh Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00736 26/4/2014 Nguyễn Thị Trúc Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00737 26/4/2014 Liêu Thị Thanh Trúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00738 26/4/2014 Mai Liêu Tuấn Khôi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00739 26/4/2014 Mai Quang Danh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00740 26/4/2014 Nguyễn Thị Ngà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00741 26/4/2014 Lê Văn Thông           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00742 26/4/2014 Nguyễn Thị Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00743 26/4/2014 Huỳnh Trọng Kính           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00744 26/4/2014 Lê Mộng Hoàng           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00745 3/6/2014 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00746 30/6/2014 Lý Thị Ngọc Ánh Hoa Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00747 30/6/2014 Lý Thị Ngọc Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00748 30/6/2014 Lý Thị Ngọc Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00749 30/6/2014 Lý Thị Ngọc Thanh Diệu Nhã         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00750 30/6/2014 Nguyễn Thanh Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00751 30/6/2014 Nguyễn Thị Khiêm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00752 30/6/2014 Phan Huy Long           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00753 30/6/2014 Phan Thanh Tú           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00754 30/6/2014 Diệp Văn Hiệp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00755 30/6/2014 Đồng Thị Kim Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00756 30/6/2014 Huỳnh Thị Thu Nguyệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00757 30/6/2014 Huỳnh Lê David           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00758 30/6/2014 Trần Đức Phát Pháp Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00759 30/6/2014 Nguyễn Như Đan Hạ Diệu Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00760 30/6/2014 Nguyễn Thị Hường Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00761 30/6/2014 Phan Thị Hoàng Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00762 30/6/2014 Phan Thị Tường Oanh Như Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00763 30/6/2014 Võ Thị Liên Như Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00764 30/6/2014 Hoàng Huệ Cẩm Đồng Tú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00765 30/6/2014 Hồ Thị Lụa Diệu Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00766 30/6/2014 Nguyễn Thị Hồng Diệu Liên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00767 30/6/2014 Đặng Ngọc Hưng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00768 30/6/2014 Nguyễn Minh Thư           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00769 30/6/2014 Ngyễn Minh Thông           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00770 30/6/2014 Nguyễn Thị Cẩm Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00771 30/6/2014 Trần Thị Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00772 30/6/2014 Nguyễn Đông Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00773 30/6/2014 Nguyễn Văn Tấn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00774 30/6/2014 Trịnh Thục Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00775 30/6/2014 Võ Ngọc Yến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00776 30/6/2014 Huệ Trân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00777 30/6/2014 Hoồng Sang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00778 30/6/2014 Lý Hữu Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00779 30/6/2014 Tăng Mai Thảo Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00780 30/6/2014 Trần Việt Sinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00781 30/6/2014 Lạc Mỹ Tiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00782 30/6/2014 Tăng Muối Hiếu Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00783 30/6/2014 Tăng Khánh Vân Dung Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00784 30/6/2014 Nguyễn Văn Tước           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00785 30/6/2014 Nguyễn Thị Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00786 30/6/2014 Nguyễn Hoàng Bảo Ni Tâm Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00787 30/6/2014 Nguyễn Hoàng Long           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00788 30/6/2014 Đặng Thị Còn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00789 30/6/2014 Đỗ Văn Theo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00790 30/6/2014 Nguyễn Thị Kiều Trinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00791 30/6/2014 Vương Mỹ Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00792 30/6/2014 Võ Thị Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00793 30/6/2014 Lai Ngân Cọt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00794 30/6/2014 Lai Hoài Sơn Nguyên Tánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00795 30/6/2014 Phan Angela Tâm Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00796 30/6/2014 Nguyễn Văn Chung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00797 30/6/2014 Nguyễn Thị Tám Phương Nhàn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00798 30/6/2014 Mai Thị Bích Vân Phương Trang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00799 30/6/2014 Nguyễn Thanh Long Chánh Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00800 30/6/2014 Nguyễn Thị Lê Phương Nghiêm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00801 30/6/2014 Lai Hoài Nam Chánh Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00802 30/6/2014 Lai Thị Thu Trang Phương Bình         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00803 30/6/2014 Lai Hoài Phương Thiện Tiến         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00804 30/6/2014 Lai Hoài Trung Chánh Nghĩa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00805 30/6/2014 Ngô Minh Thùy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00806 30/6/2014 Lai Hoàng Đăng Khoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00807 30/6/2014 Lai Đình Đan Nhi Khánh Hỷ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00808 30/6/2014 Nguyễn Thanh Vân Phương Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00809 30/6/2014 Hàn Thuận Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00810 30/6/2014 Hàn Minh Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00811 30/6/2014 Lê Thị Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00812 30/6/2014 Hàn Quê Phong           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00813 30/6/2014 Hàn Hải Nguyên            120,000 TV Tùy hỷ
BAT00814 30/6/2014 Hàn Sơn Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00815 30/6/2014 Lâm Huỳnh Ngọc Diệp           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00816 30/6/2014 Nguyễn Hữu Đức           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00817 30/6/2014 Lâm Ngọc Tiến           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00818 30/6/2014 Tăng Cẩm Hòa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00819 30/6/2014 Tăng Cẩm Phát           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00820 30/6/2014 Viên Mỹ Chiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00821 30/6/2014 Huỳnh Thơ Doãn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00822 30/6/2014 Viên Muối           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00823 30/6/2014 Tăng Cẩm Vinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00824 30/6/2014 Từ Thiện Tùng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00825 30/6/2014 Huỳnh Hữu Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00826 30/6/2014 Âu Di Quốc Vĩ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00827 30/6/2014 Nhan Kim Long           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00828 30/6/2014 Tăng Cẩm Phụng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00829 30/6/2014 Lương Thế Thường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00830 30/6/2014 Võ Thị Tho           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00831 30/6/2014 Lê Thị Thanh Trinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00832 3/6/2014 Đặng Thị Chẩm Diệu Tiến         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00833 3/6/2014 Lý Ngọc Phụng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00834 3/6/2014 Đỗ Thành Nhân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00835 3/6/2014 Đỗ Phước Thành           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00836 3/6/2014 Đỗ Lý Thành Phát           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00837 3/6/2014 Châu Giai Dung Như Kim         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00838 3/6/2014 Hồng Cẩm Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00839 3/6/2014 Triệu Mỹ Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00840 3/6/2014 La Trí Nhơn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00841 3/6/2014 Lê Thị Bích Hằng Chiếu Tưởng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00842 3/6/2014 Huỳnh Ngọc Phượng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00843 3/6/2014 Trịnh Thị Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00844 3/6/2014 Phương Được           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00845 3/6/2014 Đặng Thị Còn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00846 3/6/2014 Ngộ Tấn Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00847 3/6/2014 Trịnh Nghĩa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00848 3/6/2014 Nguyễn Thị Thanh Nhanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00849 3/6/2014 Nguyễn Thị Kim Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00850 3/6/2014 Văn Nguyệt Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00851 3/6/2014 Lương Mành           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00852 3/6/2014 Lưu Hiệp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00853 3/6/2014 Lưu Tú Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00854 3/6/2014 Phan Thanh Giản           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00855 3/6/2014 Hoàng Thị Lợi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00856 3/6/2014 Trương Thị Phương Thảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00857 3/6/2014 Dương Thị Liễu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00858 3/6/2014 Hồng Kim Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00859 3/6/2014 Phan Thị Gòn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00860 3/6/2014 Nguyễn Hữu Diêm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00861 8/6/2014 Đặng Kim Phụng G. Hạnh Thanh         500,000 TV Thường niên
BAT00862 8/6/2014 Hà Thị Liên G. Hạnh Mỹ      1,000,000 TV Thường niên
BAT00863 8/6/2014 Trần Thị Tuyết           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00864 8/6/2014 Dương Tuyết Hoa           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00865 8/6/2014 Dương Quốc Anh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00866 8/6/2014 Dương Thanh Nhi           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00867 8/6/2014 Dương Thiên Phước           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00868 8/6/2014 Nguyễn Trường Ngọc           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00869 8/6/2014 Dương Minh Quyên           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00870 8/6/2014 Nguyễn Thị Thanh Trúc           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00871 8/6/2014 Trần Văn Hùng        1,400,000 TV Thường niên
BAT00872 11/6/2014 Nguyễn Minh  Hoàng        1,000,000 TV Thường niên
BAT00873 11/6/2014 Bồ Thanh Hiền Hoa Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00874 11/6/2014 Trần Quốc Thống Nguyên Thái         240,000 TV Tùy hỷ
BAT00875 11/6/2014 Phạm Thị Mỹ Vân           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00876 11/6/2014 Lâm Ngọcđạt           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00877 12/6/2014 Lưu Thutrang Giác Hạnh Huệ      3,000,000 TV Thường niên
BAT00878 12/6/2014 Ngô Thị Xuyên Nhuận Hy Sơn      4,000,000 TV Thường niên
BAT00879 13/6/2014 Huỳnh Thị Minh Diệu Hiếu      1,000,000 TV Thường niên
BAT00880 13/6/2014 Bùi Kimhuệ        1,000,000 TV Thường niên
BAT00881 13/6/2014 Võ Văn Trừng        1,000,000 TV Thường niên
BAT00882 13/6/2014 Huỳnh Thị Mi Sênh Huệ An      1,000,000 TV Thường niên
BAT00883 13/6/2014 Trịnh Trần Phúc           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00884 13/6/2014 Dương Kim Liên           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00885 13/6/2014 Hồ Thị Diệu Huyền           300,000 TV Tùy hỷ
BAT00886 13/6/2014 Huỳnh Thịmai           100,000 TV Tùy hỷ
BAT00887 13/6/2014 Huynh Hồng Tâm           100,000 TV Tùy hỷ
BAT00888 13/6/2014 Huỳnh Hồng Nhưý           100,000 TV Tùy hỷ
BAT00889 17/6/2014 Trần Thị Mỹ Hạnh      12,000,000 TV Bảo trợ
BAT00890 17/6/2014 Hoàng Linh Chi           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00891 17/6/2014 Nguyễn Thị Kiều  Oanh Liên Oanh         400,000 TV Tùy hỷ
BAT00892 17/6/2014 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh Mãn Huệ Tâm  150USD  TV Thường niên
BAT00893 18/6/2014 Trần Thị Phương Tuyền Lệ Ngọc      1,000,000 TV Thường niên
BAT00894 18/6/2014 Trương Thị Thuhà Diệu Đạo         200,000 TV Tùy hỷ
BAT00895 20/6/2014 Lê Thị Lệ Thu G. Hương Thủy         500,000 TV Thường niên
BAT00896 21/6/2014 Lê Nguyên Thanh Mai Xuân Hải      3,000,000 TV Thường niên
BAT00897 21/6/2014 Nguyễn Anh Minh           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00898 23/6/2014 Nguyễn Thị Phương Diệu Minh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT00899 24/6/2014 Hương           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00900 24/6/2014 Nguyễn Thị Hồng Thắm G.Hạnh Nguyện         400,000 TV Tùy hỷ
BAT00901 24/6/2014 Lê Viết Khanh        1,000,000 TV Thường niên
BAT00902 24/6/2014 Đỗ Thị Thanh Trà G. Hương Hiệp         400,000 TV Tùy hỷ
BAT00903 25/6/2014 Cổ Quỳnh Vĩnh Phú           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00904 26/6/2014 Thiều Phú Hậu        3,000,000 TV Thường niên
BAT00905 26/6/2014 Phạm Bích Thu        3,000,000 TV Thường niên
BAT00906 26/6/2014 Huyỳnh Thị Mỹ Dung        1,000,000 TV Thường niên
BAT00907 28/6/2014 Lê Thị Thạnh Diệu Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00908 28/6/2014 Trần Vị Thiện Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00909 1/7/2014 Trần Muồi Minh Ngọc      2,000,000 TV Thường niên
BAT00910 1/7/2014 Nguyễn Thị Nga Giác Phước Hiếu      1,000,000 TV Thường niên
BAT00911 1/7/2014 Lao Thị Thuận Giác Liên Hòa      1,000,000 TV Thường niên
BAT00912 1/7/2014 Châu Thế Trân        1,000,000 TV Thường niên
BAT00913 1/7/2014 Huỳnh Ngọc Mai           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00914 1/7/2014 Lê Thị Phát           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00915 3/7/2014 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Thường niên
BAT00916 3/7/2014 Hoàng Linh Chi           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00917 7/7/2014 Nguyễn Thị Bích Diệu Ngọc         500,000 TV Thường niên
BAT00918 7/7/2014 Nguyễn Thị Diện Diệu Thọ         500,000 TV Thường niên
BAT00919 7/7/2014 Nguyễn Thị Ngân Hà        3,000,000 TV Thường niên
BAT00920 7/7/2014 Nguyễn Thị Út G. Lệ Hà      1,000,000 TV Thường niên
BAT00921 8/7/2014 Nguyễn Thị Tỉnh        1,000,000 TV Thường niên
BAT00922 8/7/2014 Nguyễn Thị Vang        1,000,000 TV Thường niên
BAT00923 8/7/2014 Vũ Thị Bích Hợp        1,000,000 TV Thường niên
BAT00924 8/7/2014 Nguyễn Kim Oanh    300ISD  TV Bảo trợ
BAT00925 8/7/2014 Phạm Kim Loan    300ISD  TV Bảo trợ
BAT00926 8/7/2014 Nguyễn Ánh Tuyết    300ISD  TV Bảo trợ
BAT00927 9/7/2014 Nguyễn Thị Kim Thu        3,000,000 TV Thường niên
BAT00928 9/7/2014 Nguyễn Huỳnh Hồng Vân           500,000 TV Thường niên
BAT00929 9/7/2014 Nguyễn Thị Ngọc Minh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT00930 9/7/2014 Huỳnh Thị Kiếm           500,000 TV Thường niên
BAT00931 11/7/2014 Võ Hồng Ngọc Giác Lượng         200,000 TV Tùy hỷ
BAT00932 11/7/2014 Lê Viết Khanh        1,000,000 TV Thường niên
BAT00933 11/8/2014 Lê Thanh Sương Diệu Nghiêm      9,000,000 TV Thường niên
BAT00934 14/7/2014 Nguyễn Thị Kim Xuân Đức Hoa      3,000,000 TV Thường niên
BAT00935 14/7/2014 Văn Thị Thu Hồng        2,000,000 TV Thường niên
BAT00936 15/7/2014 Võ Công Nhựt Tịnh Nhựt         200,000 TV Tùy hỷ
BAT00937 15/7/2014 Trần Thị Phương Tuyền Lệ Ngọc      3,000,000 TV Thường niên
BAT00938 15/7/2014 (Liên Lạc Hoài, 0908485966)     TV 
BAT00939 17/7/2014 Nguyễn Thúy Hoàng           500,000 TV Thường niên
BAT00940 17/7/2015 Huỳnh Thanh Tuyết Trinh           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00941 19/7/2014 Nguyễn Phan Tú Uyên           400,000 TV Tùy hỷ
BAT00942 21/7/2014 Nguyễn Minh Thắng        3,000,000 TV Thường niên
BAT00943 22/7/2014 Đặng Thị Thuần Thiện Thành      1,000,000 TV Thường niên
BAT00944 22/7/2014 Ngô Thị Thanh Nga        1,000,000 TV Thường niên
BAT00945 24/7/2014 Võ Thị Tám Diệu Nguyệt      3,000,000 TV Thường niên
BAT00946 24/7/2014 Trương Thị Tuyết        1,000,000 TV Thường niên
BAT00947 24/7/2014 Huỳnh Hưng Tường        1,000,000 TV Thường niên
BAT00948 24/7/2014 Huỳnh Thị Thu Thủy            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00949 26/7/2014 Trần Lệ Tuyền Hải Hạnh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT00950 26/7/2014 Thái Kỳ Anh            90,000 TV Tùy hỷ
BAT00951 29/7/2014 Phạm Thị Viên Diệu Phước         500,000 TV Thường niên
BAT00952 29/7/2014 Nguyễn Thị Kha Nguyệt Phước Tịnh      5,000,000 TV Thường niên
BAT00953 29/7/2014 Phạm Thị Phùng Chơn Hòa Hỷ      5,000,000 TV Thường niên
BAT00954 30/7/2014 Phạm Thị Kim Trong           240,000 TV Tùy hỷ
BAT00955 30/7/2014 Huỳnh Thị Biếu            30,000 TV Tùy hỷ
BAT00956 30/7/2014 Nguyễn Thị Kim Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00957 30/7/2014 Hồ Ngọc Hảo Tâm Trung         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00958 30/7/2014 Tôn Thanh Thảo Hoa Liên Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00959 30/7/2014 Quách Thị Luối Diệu Như         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00960 30/7/2014 Tôn Quang Dịu Diệu Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00961 30/7/2014 Tôn Quáchtoại           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00962 30/7/2014 Tôn Thanh Tâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00963 30/7/2014 Quách Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00964 30/7/2014 Quách Thị Láng Diệu Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00965 30/7/2014 Quách Ngọc Diệp Diệu Nhàn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00966 30/7/2014 Nguyễn Bích Trâm Diệu Nhẫn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00967 30/7/2014 Nguyễn Trâm Anh Diệu Nhân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00968 30/7/2014 Quách Thoại Mai Diệu Nhã         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00969 30/7/2014 Lư Kiết Long Thiên Lạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00970 30/7/2014 Trương Kim Ky Ngọc Giáp         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00971 30/7/2014 Ông Thanh Kiệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00972 30/7/2014 Ông Võ Cường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00973 30/7/2014 Quách Khánh Huy Thiện Tính         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00974 30/7/2014 Ông Ngọc Hương Diệu Thơm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00975 30/7/2014 Quách Ngọc Quyên Diệu Tánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00976 30/6/2014 Nguyễn Thị Oanh Nhựt Thước         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00977 30/6/2014 Ngô Quang Cường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT00978 30/6/2014 Ngô Thị Hảo Diệu Cẩm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00979 9/7/2014 Lê Thị Ngọc Lý Nguyên Thuyết         120,000 TV Tùy hỷ
BAT00980 24/7/2014 Nguyễn Kim Anh  Diệu Ngọc         300,000 TV Tùy hỷ
BAT00981 24/7/2014 Đặng Thị Xuân Hương           600,000 TV Thường niên
BAT00982 24/7/2014 Hồ Thị Mộng Trâm Nguyên Cẩm         600,000 TV Thường niên
BAT00983 24/7/2014 Nguyễn Thị Nam Phương Thanh Tuệ          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00984 24/7/2014 Nguyễn Đào Dư Quân Đạo Nghĩa          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00985 24/7/2014 Nguyễn Ngọc Khả Ri Phước Vi          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00986 24/7/2014 Nguyễn Khánh Thư            60,000 TV Tùy hỷ
BAT00987 24/7/2014 Nguyễn Thị Mai Thanh Duyên          60,000 TV Tùy hỷ
BAT00988 24/7/2014 Đặng Thị Thúy Điện Thanh Tín         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00989 24/7/2014 Trần Đặng Bảo Ngân Thanh Thủy         150,000 TV Tùy hỷ
BAT00990 24/7/2014 Trần Đặng Thúy Ngọc Thanh Bửu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00991 24/7/2014 Trần Duy Nguyên Đạo Lưu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00992 24/7/2014 Trần Thị Tâm Thanh Lan          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00993 24/7/2014 Trần Mai Hương            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00994 24/7/2014 Trần Tấn Phát            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00995 24/7/2014 Nguyễn Ngọc Trân Nguyên Bảo          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00996 24/7/2014 Nguyễn Công Vinh Nguyên Hiển          75,000 TV Tùy hỷ
BAT00997 24/7/2014 Nguyễn Công Kha            75,000 TV Tùy hỷ
BAT00998 24/7/2014 Lê Anh Đào Liên Đào         180,000 TV Tùy hỷ
BAT00999 24/7/2014 Huỳnh Thị Bích Phượng Quảng Yến         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01000 24/7/2014 Huỳnh Quanh Thái Quảng Thủy         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01001 24/7/2014 Nguyễn Thị Nhung           180,000 TV Tùy hỷ
BAT01002 24/7/2014 Lê Mỹ Thiên Quảng Nhân         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01003 24/7/2014 Phạm Thị Kim Anh Không Trầm         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01004 24/7/2014 Huỳnh Thị Thanh Hiền Liên Hiền         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01005 24/7/2014 Nguyễn Như Ý           180,000 TV Tùy hỷ
BAT01006 24/7/2014 Lê Thanh Thủy Lệ Quang         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01007 24/7/2014 Lê Thị Vân Diệu Thanh         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01008 24/7/2014 Nguyễn Thị Thịnh Viên Tường Hậu         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01009 24/7/2014 Lê Thị Xuân Mai Tâm Hương         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01010 24/7/2014 Dỗ Thị Khánh Tâm Nhật Thiện         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01011 24/7/2014 Hoàng Thị Lệ Thúy Nhật Diệu         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01012 24/7/2014 Robert Mattler           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01013 24/7/2014 Ng Xuân Nhật Phương Nguyên Phương         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01014 24/7/2014 Nguyễn Thị Liên Nguyên Hoa         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01015 24/7/2014 Nguyễn Minh Tâm Nguyên Phát         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01016 24/7/2014 Nguyễn Văn Lân Nguyên Cận          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01017 24/7/2014 Trương Thị Lá            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01018 24/7/2014 Nguyễn Thị Hoàng Anh Như Tú          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01019 29/7/2014 Ng Thị Hồng Nang            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01020 30/7/2014 Hồ Thị Ngọc Hoa Tịnh Hồng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01021 30/7/2014 Ng Thanh Phú            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01022 30/7/2014 Phạm Hồng Mãnh            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01023 30/7/2014 Hồ Ngọc Hậu            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01024 30/7/2014 Hồ Thị Ngọc Huyền            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01025 30/7/2014 Phạm Thiên Phúc            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01026 30/7/2014 Lâm Cẩm Ngân            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01027 30/7/2014 Ng Thị Ngọc Giàu            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01028 30/7/2014 Võ Thị Bích Phượng            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01029 30/7/2014 Phạm Thiị Cẩm Lai  D. Liên         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01030 30/7/2014 Ng Hoàng Minh  Tịnh Minh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01031 30/7/2014 Trần Hồng Nhung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01032 30/7/2014 Ng Thị Thanh Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01033 30/7/2014 Bùi Thị Thanh Tuyền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01034 30/7/2014 Ng Thị Thanh Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01035 30/7/2014 Lê Thái Sơn  Thiện Tịnh          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01036 30/7/2014 Lê Ngọc Xuân Mai  D. Xuân)          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01037 30/7/2014 Từ Mỹ Linh  D. Thuận          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01038 4/8/2014 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Thường niên
BAT01039 4/8/2014 Ngô Hữu Tài  Ngộ Phước Trí  6.000,000  TV Thường niên
BAT01040 4/8/2014 Trần Bích Vân Quảng Tâm         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01041 4/8/2014 Nguyễn Thị Chiêu Hoàng Nhựt Thọ         500,000 TV Thường niên
BAT01042 4/8/2014 Nguyễn Thị Thành           500,000 TV Thường niên
BAT01043 4/8/2014 Nguyễn Thị Kim Huê Như Viên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01044 4/8/2014 Nguyễn Văn Tân Thị Vinh         500,000 TV Thường niên
BAT01045 4/8/2014 Phan Thị Mỹ Nhựt Thuột         500,000 TV Thường niên
BAT01046 4/8/2014 Lê Thị Trọng G. Đức Ân      2,000,000 TV Thường niên
BAT01047 4/8/2014 Đỗ Thị Ngọc Lan        2,000,000 TV Thường niên
BAT01048 4/8/2014 Trương Thị Tuyết        2,000,000 TV Thường niên
BAT01049 4/8/2014 Diệu Chung        2,000,000 TV Thường niên
BAT01050 4/8/2014  Hà Siu           400,000 TV Tùy hỷ
BAT01051 18/8/2014 Nguyễn Thị Phượng Nga        3,000,000 TV Thường niên
BAT01052 19/8/2014 Nguyễn Thị Minh Hằng        1,000,000 TV Thường niên
BAT01053 19/8/2014 Phan Đoàn Phú Quốc Trí Mỹ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01054 24/8/2014 Nguyễn Thị Chấp Nhựt Thiền         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01055 26/8/2014 Nguyễn Thị My  Diệu Thuận      1,000,000 TV Thường niên
BAT01056 26/8/2014 Phạm Nguyên Thảo           500,000 TV Thường niên
BAT01057 26/8/2014 Nguyễn Thị Kiều Nhung Liên An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01058 26/8/2014 Nguyễn Thị Minh Huyền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01059 26/8/2014 Nguyễn Minh Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01060 26/8/2014 Đặng Thị Kim Ánh Trinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01061 26/8/2014 Nguyễn Thành Trí           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01062 26/8/2014 Võ Thị Thảo Ly Liên Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01063 26/8/2014 Nguyễn Thị Myỹ Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01064 26/8/2014 Huỳnh Đình Quang Liên Ngộ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01065 26/8/2014 Huỳnh Ngọc Trinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01066 26/8/2014 Phan Thị Bích Hợp Tuệ Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01067 26/8/2014 Trần Ngọc Yến Diệu Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01068 26/8/2014 Trần Thị Kim Phượng Huệ Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01069 26/8/2014 Lê Văn Quang Phước Kiên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01070 26/8/2014 Lê Quang Tuệ Huệ Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01071 26/8/2014 Lê Quang Trí Thiện Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01072 26/8/2014 Lê Thị Khai Huệ Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01073 26/8/2014 Trần Thị Thanh Tâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01074 26/8/2014 Lê Thị Kiều Loan Liên Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01075 26/8/2014 Trần Lê Hồng Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01076 26/8/2014 Trần Lê Như Ý           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01077 26/8/2014 Lê Văn Hùng            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01078 26/8/2014 Thái Xuân Đào            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01079 26/8/2014 Lê Thái Nhựt Nguyên            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01080 26/8/2014 Lê Thái Xuân Nguyên            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01081 26/8/2014 Trương Thị Bạch            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01082 26/8/2014 Trần Hoàng Vui Đức Thường         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01083 26/8/2014 Võ Văn Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01084 26/8/2014 Ông Mai Huệ Ngọc An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01085 26/8/2014 Ông Ngọc Hà Ngọc Đào         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01086 26/8/2014 Ông Kiến Hoa Ngọc Hiệp         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01087 26/8/2014 Trương Quế Trân Mỹ Hảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01088 26/8/2014 Dương Quốc Bình Nhơn Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01089 26/8/2014 Trần Thanh Lâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01090 26/8/2014 Đặng Thị Ánh Nhung Huệ Quý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01091 5/8/2014 Trương Huỳnh Mai           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01092 5/8/2014 Trần Mộng Điệp           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01093 8/8/2014 Trần Thị Bạch Tuyết           480,000 TV Tùy hỷ
BAT01094 8/8/2014 Khai Thị Kim Ngọc           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01095 8/8/2014 Khai Văn Bình           480,000 TV Tùy hỷ
BAT01096 15/8/2014 Diệu Trang           140,000 TV Tùy hỷ
BAT01097 15/8/2014 Phan Thị Thúy Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01098 15/8/2014 Hồ Ngọc Phương Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01099 15/8/2014 Võ Thị Thu Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01100 15/8/2014 Trần Minh Diễm Phúc (Diệu Hạnh)            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01101 15/8/2014 Nhã Lan            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01102 15/8/2014 Nhã Chi            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01103 15/8/2014 Nguyễn Hải Anh            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01104 1/9/2014 Trần Thị Hoa           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01105 1/9/2014 Nguyễn Thị Vy Uyên           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01106 1/9/2014 Nguyễn Thanh Sơn           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01107 4/9/2014 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Thường niên
BAT01108 6/9/2014 Mai Tăng           500,000 TV Thường niên
BAT01109 10/9/2014 Ông Mỹ Kim Huệ Ngân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01110 12/9/2014 Trần Ngọc Phương Lan Diệu Mỹ      1,000,000 TV Thường niên
BAT01111 13/9/2014 Phan Tuấn Anh Đức Tuấn         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01112 13/9/2014 Phan Ngọc Anh Diệu Kim         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01113 15/9/2014 Nguyễn Thị Bích Hằng Nguyên Hải         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01114 25/9/2014 Tạ Mỹ Lệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01115 25/9/2014 Thái Ái Kiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01116 25/9/2014 Hồ Thái Hữu Trung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01117 25/9/2014 Hồ Thái Hữu Hiếu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01118 13/9/2014 Hà Thị Châu Mỹ Nguyên Tú         500,000 TV Thường niên
BAT01119 13/9/2014 Hà Thị Minh Đức Nguyên Phú         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01120 13/9/2014 Bùi Hà Mỹ Hiền Viên Huệ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01121 13/9/2014 Hà Thị Thái Lan Nguyên Tú         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01122 13/9/2014 Lê Tấn Đạt           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01123 13/9/2014 Lê Hà Thanh Nhã           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01124 13/9/2014 Lê Tấn Thanh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01125 13/9/2014 Nguyễn Thị Kim Thủy           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01126 13/9/2014 Nguyễn Quý Sĩ           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01127 13/9/2014 Nguyễn Tuấn Kiệt           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01128 13/9/2014 Trần Thị Kiêu           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01129 13/9/2014 Huỳnh Văn Quang           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01130 13/9/2014 Trần Ngọc Nữ           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01131 13/9/2014 Trần Minh Nhựt           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01132 13/9/2014 Lâm Ngọc Thủy Tiên Kim Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01133 13/9/2014 Hà Thị Châu Phi Nguyên Dung         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01134 13/9/2014 Phạm Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01135 13/9/2014 Phạm Hoàng Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01136 13/9/2014 Phạm Quốc Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01137 13/9/2014 Hà Kim Nhật Nguyên Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01138 13/9/2014 Võ Lê Thu Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01139 13/9/2014 Hà Nhật Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01140 13/9/2014 Hà Minh Thành           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01141 13/9/2014 Hà Anh Pháp Nguyên Hội         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01142 13/9/2014 Võ Anh Thư           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01143 13/9/2014 Hà Anh Huy Thiện Hoàng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01144 13/9/2014 Hà Võ Đắc Nhân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01145 13/9/2014 Đào Minh Lân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01146 13/9/2014 Hà Thị Thanh Nga Nguyên Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01147 13/9/2014 Đào Minh Anh            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01148 13/9/2014 Đào Minh Quân Nguyên Hảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01149 23/9/2014 Nguyễn Thị Năm Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01150 23/9/2014 Lưu Thị Bích Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01151 23/9/2014 Trương Ngọc Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01152 23/9/2014 Phan Thị Ngọc Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01153 23/9/2014 Võ Thị Kim Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01154 23/9/2014 Diệp Thị Thu Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01155 23/9/2014 Lê Thị Lan Diệu Hương         180,000 TV Tùy hỷ
BAT01156 23/9/2014 Đỗ Kim Liên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01157 30/9/2014 Trần Thị Mộng Đào Giác Phước Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01158 30/9/2014 Kim Thịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01159 2/10/2014 Lê Phi Phụng           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01160 2/10/2014 Lê Trí Hưng           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01161 2/10/2014 Nguyễn Ngọc Lan Hoa Hương         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01162 7/10/2014 Hứa Thị Thu Cúc Thiện Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01163 7/10/2014 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Thường niên
BAT01164 8/10/2014 Đinh Diệu Huyền Diệu Trang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01165 8/10/2014 Lùng Thị Hương Bảo Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01166 8/10/2014 Vòng Kim Anh Diệu Thư         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01167 8/10/2014 Vòng Kim Phát Minh Đạt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01168 8/10/2014 Vòng Kim Long           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01169 8/10/2014 Phạm Thị Bê Nguyên Bi         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01170 11/10/2014 Nguyễn Bảo Tuyên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01171 11/10/2014 Đỗ Thị Thúy Vân           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01172 13/10/2014 Mai Tăng           500,000 TV Thường niên
BAT01173 14/10/2014 Nguyễn Thị Bạch Ngọc Diệu Thành         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01174 28/10/2014 Bùi Thị Bích Hạnh An Từ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01175 28/10/2014 Vũ Quang Minh Giác Quang         130,000 TV Tùy hỷ
BAT01176 28/10/2014 Nguyễn Ngọc Sang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01177 30/10/2014 Phạm Thị Thuyết Liên Thuyết         400,000 TV Tùy hỷ
BAT01178 30/10/2014 Bùi Thị Tuyết Nga           400,000 TV Tùy hỷ
BAT01179 30/10/2014 Đặng Thị Thu           400,000 TV Tùy hỷ
BAT01180 31/10/2014 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh G. Hạnh Mỹ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01181 8/10/2014 Đinh Thị Như Hoài Diệu Như         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01182 8/10/2014 Đinh Thị Hồng Loan Diệu Nghĩa         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01183 14/10/2014 Lê Thị Ba Tâm Khai         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01184 14/10/2014 Nguyễn Thị Minh Châu Hoa Viên         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01185 14/10/2014 Nguyễn Thế Điều           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01186 14/10/2014 Nguyễn Thị Kim Nhung           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01187 14/10/2014 Nguyễn Thế Tuấn           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01188 14/10/2014 Nguyễn Thị Phương Lan           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01189 14/10/2014 Nguyễn Thế Tác           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01190 14/10/2014 Nguyễn Thị Thu Thủy           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01191 14/10/2014 Nguyễn Thị Chiêu Hà           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01192 14/10/2014 Nguyễn Văn Ngọt           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01193 14/10/2014 Đinh Thị Khuyên Thiện Phú         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01194 14/10/2014 Võ Ngọc Khanh Thiện Nghiêm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01195 14/10/2014 Phan Thị Ngọc Khương Diệu Thanh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01196 14/10/2014 Phan Quốc Hiền Minh Thuận         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01197 14/10/2014 Nguyễn Thị Kim Oanh Diệu Tú         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01198 14/10/2014 Nguyễn Thế Giá Chúc Trị         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01199 14/10/2014 Võ Ngọc Khánh Diệu Phước         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01200 14/10/2014 Nguyễn Thế Giang Minh Tài         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01201 14/10/2014 Trần Thị Ngọc Trâm Diệu Nhã         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01202 14/10/2014 Nguyễn Trang My Diệu Tú         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01203 14/10/2014 Nguyễn Tân Khải           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01204 14/10/2014 Nguyễn Thế Gia Minh Lộc         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01205 14/10/2014 Biện Thị Thủy           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01206 14/10/2014 Nguyễn Thế Minh Khôi           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01207 20/10/2014 Trần Xuân Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01208 20/10/2014 Trầ Mỹ Duyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01209 20/10/2014 Trần Lễ Cường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01210 20/10/2014 Nguyễn Thị Nhân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01211 28/10/2014 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01212 28/10/2014 Nguyễn Văn Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01213 28/10/2014 Nguyễn Ngọc Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01214 28/10/2014 Nguyễn Văn Lộc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01215 28/10/2014 Nguyễn Ngọc Giàu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01216 29/11/2014 Nguyễn Mạnh Hùng Minh Pháp         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01217 29/11/2014 Dương Thị Kim Nga Diệu Ngà         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01218 29/11/2014 Ng Đoàn Đỗ Minh Minh Khánh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01219 29/11/2014 Ng Thị Kim Lan Diệu Hương         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01220 29/11/2014 Đoàn Viết Hùng Chánh Dũng         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01221 29/11/2014 Bùi Thị Thu Hà G. Phúc Hiếu      1,000,000 TV Thường niên
BAT01222 29/11/2014 Đặng Thị Ngọc Hiếu            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01223 29/11/2014 Võ Thị Mót            500,000 TV Thường niên
BAT01224 29/11/2014 Vũ Thị Nga Diệu Nguyệt    10,000,000 TV Bảo trợ
BAT01225 29/11/2014 Trần Ngọc Trang Diệu Thụy         500,000 TV Thường niên
BAT01226 29/11/2014 Phạm Thị Ẻng        1,000,000 TV Thường niên
BAT01227 29/11/2014 Trần Thị Thanh Hồng            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01228 29/11/2014 Thạch Quốc Trung        1,000,000 TV Thường niên
BAT01229 29/11/2014 Lâm Ngọc Yến Diệu Oanh         500,000 TV Thường niên
BAT01230 29/11/2014 Nguyễn Đoàn Diệu Hương           500,000 TV Thường niên
BAT01231 29/11/2014 Nguyễn Đoàn Diệu Hồng           500,000 TV Thường niên
BAT01232 29/11/2014 Trần Thị Ngộ           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01233 29/11/2014 Nguyễn Khánh Hiếu           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01234 29/11/2014 Trần Thị Lợi           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01235 29/11/2014 Trần Thị Tuyết Nhi Thanh Khôi         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01236 29/11/2014 Trân Ngọc Bảo Như Thanh Nhã          120,000 TV Tùy hỷ
BAT01237 29/11/2014 Kiều Thị Quyến Thanh Sáng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01238 1/12/2014 Trần Thị Phương Thảo  Hoa Tâm         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01239 1/12/2014 Phùng Thị Mỹ Hoa           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01240 1/12/2014 Lê Thị Huệ           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01241 1/12/2014 Trần Thùy Linh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01242 1/12/2014 Trần Thùy Duyên           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01243 1/12/2014 Mai Thị Vân Hoa Tường         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01244 1/12/2014 Huỳnh Minh Nguyệt Hoa Tâm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01245 1/12/2014 Nguyễn Thị Tuế Diệu Thọ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01246 1/12/2014 Lê Thị Thu Thành Hoa Tâm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01247 1/12/2014 Huỳnh Thị Anh G. Hương Thủy         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01248 1/12/2014 Vũ Ngọc Minh Thanh G. Ngọc Tịnh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01249 1/12/2014 Hoàng Anh Tuấn Ngộ Như Dũng         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01250 1/12/2014 Nguyễn Thụy Năm Hoa Đức      2,000,000 TV Thường niên
BAT01251 1/12/2014 Lê Thị Lê Hoa Thiện      2,000,000 TV Thường niên
BAT01252 1/12/2014 Huỳnh Ngọc Dung Diệu Đức         800,000 TV Thường niên
BAT01253 1/12/2014 Lê Thị Quới Hoa Phước         800,000 TV Thường niên
BAT01254 1/12/2014 Nguyễn Ngọc Thảo Hoa Hiếu         600,000 TV Thường niên
BAT01255 1/12/2014 Nguyễn Thị Thu Ánh Hoa Quang         800,000 TV Thường niên
BAT01256 1/12/2014 Lữ Hồ Điệp Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01257 1/12/2014 Huỳnh Ngọc Diễm Thúy Hoa Thiện         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01258 1/12/2014 Huỳnh Thị Kim Tiến Hoa Đạo         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01259 1/12/2014 Huỳnh Thị Kim Phụng Hoa Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01260 1/12/2014 Nguyễn Thị Nga Hoa Minh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01261 1/12/2014 Nguyễn Kim Thại Hoa Tường         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01262 1/12/2014 Trần Thị Tuyết Nhiên Hoa Thiện         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01263 1/12/2014 Lê Thị Tính Chiếu Nguyện         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01264 1/12/2014 Vũ Thị Nhạn Hoa Phước         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01265 1/12/2014 Đặng Ngọc Sơn Pháp Đức         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01266 1/12/2014 Bùi Thị Ngọc Điệp Hoa Minh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01267 1/12/2014 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01268 1/12/2014 Huỳnh Thị Tuyết Vân           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01269 1/12/2014 Phạm Thị Hồng Xuân Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01270 1/12/2014 Huỳnh Thị Kim Mai Hoa Xuân         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01271 1/12/2014 Nguyễn Duy Thái Pháp Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01272 1/12/2014 Phan Ngọc Giang Thanh Hoa Tâm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01273 1/12/2014 Nguyễn Ngọc Hoa Hương Hoa Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01274 1/12/2014 Trần Thị Thu Hoa Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01275 1/12/2014 Phan Thị Hương Giang Hoa Phước         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01276 1/12/2014 Huỳnh Ngọc Kim Pháp Quang         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01277 1/12/2014 Nguyễn Thị My Hoa Thiện         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01278 1/12/2014 Nguon Sambath Pháp Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01279 1/12/2014 Nguon Ng Sơn Tùng Pháp Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01280 1/12/2014 Nguon Ng Sơn Lâm Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01281 1/12/2014 Phạm Khánh Dung Hoa Hạnh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01282 1/12/2014 Hoàng Thị Tiệp Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01283 1/12/2014 Nguyễn Thị Giàu Diệu Huệ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01284 1/12/2014 Lý Thôi Quần Hoa Liên         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01285 1/12/2014 Phạm Khánh Vân Hoa Tâm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01286 1/12/2014 Nguyễn Thị Thừng Hoa Trí         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01287 1/12/2014 Giang Thành Công           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01288 1/12/2014 Đỗ Hữu Huy           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01289 1/12/2014 Lâm Thanh Hùng           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01290 1/12/2014 Trần Thị Bạch Hoa Tâm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01291 1/12/2014 Phạm Minh Tâm           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01292 1/12/2014 Lục Muội Diệu Hoa         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01293 1/12/2014 Nguyễn Trọn Lành Hoa Hiếu         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01294 1/12/2014 Nguyễn Thị Trúc Lan Hoa Hương         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01295 1/12/2014 Trần Thị Lầu Diệu Cảnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01296 1/12/2014 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Phúc         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01297 1/12/2014 Đinh Thị Diễm Thúy Hoa Hương         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01298 1/12/2014 Võ Thị Minh Tâm Diệu Sáng         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01299 1/12/2014 Phạm Kim Thu Diệu Xuân         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01300 1/12/2014 Vương Thị Nguyệt           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01301 1/12/2014 Lê Hoàng Hoa Hoa Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01302 1/12/2014 Nguyễn Thị Đệ Hoa Phương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01303 1/12/2014 Nguyễn Thị Kim Hoa Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01304 2/1/2014 Nguon Ng Ngọc Thanh Trúc Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01305 2/1/2014 Nguyễn Văn Khích           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01306 2/1/2014 Mai Thị Mùi           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01307 2/1/2014 Bùi Thị Công           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01308 2/1/2014 Mai Thị Dần           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01309 2/1/2014 Nguyễn Văn           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01310 2/1/2014 Trần Thị Ba Diệu Hiếu         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01311 2/1/2014 Nguyễn Thị Hà Từ Bi Thanh Vân         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01312 3/12/2014 Nguyễn Thị Cúc Diệu Hiền         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01313 3/12/2014 Nguyễn Thượng Lệnh Thiên Phụng         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01314 3/12/2014 Yến Diệu Niệm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01315 3/12/2014 Nguyễn Thiện Đức Thanh Tịnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01316 3/12/2014 Lê Thị Đồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01317 3/12/2014 Đinh Thị Thu Nga Chánh Ân Chí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01318 3/12/2014 Nguyễn Thị Bảo Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01319 3/12/2014 Võ Thị Hường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01320 3/12/2014 Phan Thị Trúc Lan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01321 3/12/2014 Trần Thị Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01322 3/12/2014 Đặng Thị Ngọc Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01323 3/12/2014 Lê Thị Mỹ Ninh Nguyên Hằng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01324 3/12/2014 Đinh Thị Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01325 4/12/2014 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Thường niên
BAT01326 4/12/2014 Phan Thị Kim Thảo Giác Mỹ Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01327 5/12/2014 Nguyễn Trung Hồng Chúc Lạc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01328 5/12/2014 Nguyễn Việt Hồng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01329 5/12/2014 Lâm Thị Lộc Diệu Thanh         500,000 TV Thường niên
BAT01330 5/12/2014 Nguyễn Thị Phấn           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01331 5/12/2014 Phan Thị Kim Loan           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01332 5/12/2014 Hồ Thị Thúy Trang Chiếu Nghiêm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01333 6/12/2014 Lê Văn Oanh Tịnh Oanh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01334 6/12/2014 Lê Thanh Hiền Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01335 6/12/2014 Bùi Thị Thanh Hiếu Vu Nhân         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01336 6/12/2014 Trần Thị Kim Trang Diệu Nghiêm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01337 6/12/2014 Trương Ngọc Liễu Nguyệt Hồng Châu         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01338 6/12/2014 Huyễn Nghiêm           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01339 6/12/2014 Ngọc Phước           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01340 6/12/2014 Thiện Tánh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01341 6/12/2014 Búp Sen           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01342 6/12/2014 Búp Sen Trắng           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01343 6/12/2014 Búp Sen Xanh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01344 8/12/2014 Huỳnh Hương (Linh)           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01345 8/12/2014 Trần Thị Ngọc Duyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01346 8/12/2014 Lê Thị Hồng Diệu Quý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01347 8/12/2014 Nguyễn Thị Hoa Diệu Chơn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01348 8/12/2014 Liêu Hưng Minh           500,000 TV Thường niên
BAT01349 8/12/2014 Nguyễn Hoàng Hoa           500,000 TV Thường niên
BAT01350 8/12/2014 Nguyễn Văn Quản           500,000 TV Thường niên
BAT01351 8/12/2014 Liêu Minh Khang           500,000 TV Thường niên
BAT01352 8/12/2014 Liêu Hồ Minh Hải           500,000 TV Thường niên
BAT01353 8/12/2014 Trình Thị Ba           500,000 TV Thường niên
BAT01354 8/12/2014 Trình Thị Liêng Diệu Hoa         500,000 TV Thường niên
BAT01355 8/12/2014 Nguyễn Thị Hà Diệu Thanh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01356 8/12/2014 Trần Anh Khải Phúc Thắng         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01357 8/12/2014 Thẩm Thị Hoàng Mai Diệu Hạnh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01358 8/12/2014 Phạm Thị Như Huệ Diệu Huệ         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01359 8/12/2014 Lê Thị Thịnh Diệu Hưng         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01360 8/12/2014 Đặng Thị Phượng Diệu Hoa         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01361 8/12/2014 Nguyễn Thị Kim Cúc Ngọc Diệu         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01362 8/12/2014 Lý Nguyệt Thường Diệu Minh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01363 8/12/2014 Đoàn Tấn Nghiệm Diệu Trang         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01364 8/12/2014 Văn Thị Tuyết Vân Diệu Thanh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01365 8/12/2014 Văn Chiêu Vân           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01366 8/12/2014 Lê Tấn Phát Minh Đạt         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01367 8/12/2014 Nguyễn Thị Huệ Diệu Minh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01368 8/12/2014 Đỗ Thành Nho Huệ Đạo         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01369 8/12/2014 Nguyễn Thụy Nam Phương Thanh Tuệ          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01370 8/12/2014 Nguyễn Đào Dư Quân Đạo Nghĩa          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01371 8/12/2014 Nguyễn Ngọc Khả Ri Phước Vi          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01372 8/12/2014 Nguyễn Thị Mai Thanh Duyên          60,000 TV Tùy hỷ
BAT01373 8/12/2014 Nguyễn Khánh Thư            60,000 TV Tùy hỷ
BAT01374 8/12/2014 Trần Đặng Bảo Ngân Thanh Thủy         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01375 8/12/2014 Đặng Thị Thúy Điện Thanh Tín         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01376 8/12/2014 Trần Đặng Thúy Ngọc Thanh Bửu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01377 8/12/2014 Trần Thị Tâm Thanh Lan          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01378 8/12/2014 Nguyễn Ngọc Trân Nguyên Bảo          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01379 8/12/2014 Ng Công Vinh Nguyên Hiển          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01380 8/12/2014 Ng Công Kha            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01381 8/12/2014 Trần Mai Hương Đạo Tâm          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01382 8/12/2014 Trần Duy Nguyên Đạo Lưu          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01383 8/12/2014 Trần Tấn Phát            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01384 8/12/2014 Trần Văn Sang Từ Giàu         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01385 8/12/2014 Đặng Thị Xuân Hương           600,000 TV Thường niên
BAT01386 8/12/2014 Trần Minh Diễm Phúc Diệu Hạnh          75,000 TV Tùy hỷ
BAT01387 8/12/2014 Ngã Chi            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01388 8/12/2014 Nhã Lan            75,000 TV Tùy hỷ
BAT01389 8/12/2014 Phạm Thị Lan Hoa Hưng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01390 8/12/2014 Phạm Thị Thanh Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01391 8/12/2014 Phạm Thị Kim Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01392 8/12/2014 Phạm Thị Kim Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01393 8/12/2014 Phan Thị Nguyệt Diệu Minh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01394 8/12/2014 Tôn Nữ Kim Quy Viên Giải         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01395 8/12/2014 Tôn Nữ Tố Loan Viên Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01396 8/12/2014 Tôn Hành Quân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01397 8/12/2014  Tôn Nữ Hạnh Nguyên Diệu Thuận         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01398 8/12/2014 Tôn Nữ Hạnh Trang Diệu Nghiêm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01399 8/12/2014 Tôn Nữ Hạnh Châu  Diệu Bảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01400 8/12/2014 Ng Thị Bửu Chung Diệu Hiệp         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01401 8/12/2014 Ng Thị Bửu Thế Diệu Niệm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01402 8/12/2014 Ngô Thị Bửu Lợi Diệu Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01403 8/12/2014 Ngô Thị Bửu Quyền Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01404 8/12/2014 Ngô Thị Phượng Ngọc Vinh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01405 8/12/2014 Đào Văn Thốn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01406 8/12/2014 Ng Ngọc Thúy Hằng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01407 8/12/2014 Ng Ngọc Thu Nga           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01408 8/12/2014 Ng Ngọc Mai Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01409 8/12/2014 Ng Thị Ngọc Nữ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01410 8/12/2014 Trần Thiện Đức           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01411 8/12/2014 Trần Thiện Phúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01412 8/12/2014 Trần Thủy Tiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01413 8/12/2014 Trần Minh Hiển           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01414 8/12/2014 Trần  Minh Lý           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01415 8/12/2014 Ngô Thị Mỹ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01416 8/12/2014 Ng Ngọc Loan                  120,000 TV Tùy hỷ
BAT01417 9/12/2014 Hồ Vĩnh Trúc Linh Diệu Tâm         500,000 TV Thường niên
BAT01418 9/12/2014 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyên Vân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01419 9/12/2014 Diệu Quang           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01420 9/12/2014 Diệu Trí           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01421 9/12/2014 Thiện Hạnh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01422 9/12/2014 Diệu Kim           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01423 9/12/2014 Đức Thuyết           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01424 9/12/2014 Đức Tuyến           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01425 9/12/2014 Đào Thị Lục Diệu Hậu         600,000 TV Thường niên
BAT01426 9/12/2014 Lê Thị Phú Diệu Ái         360,000 TV Tùy hỷ
BAT01427 9/12/2014 Đăng Thị Kim Liên Diệu Minh         360,000 TV Tùy hỷ
BAT01428 9/12/2014 Đào Thị Quận Đồng Quảng         360,000 TV Tùy hỷ
BAT01429 9/12/2014 Lê Thị Xuân Hồng Diệu Ân         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01430 9/12/2014 Nguyễn Ngọc Sáng Thiện Thông         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01431 9/12/2014 Ngô Thị Hảo  Diệu Cẩm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01432 10/12/2014 Nguyễn Thị Mầu           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01433 10/12/2014 Nguyễn Hoàn Vũ           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01434 10/12/2014 Trần Thị Xuân Oanh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01435 10/12/2014 Nghê Hoàng Phúc           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01436 10/12/2014 Trâần Thị Mười           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01437 10/12/2014 Trần Văn Lý           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01438 10/12/2014 Trần Thị Thiêu           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01439 10/12/2014 Nguyễn Thị Thu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01440 10/12/2014 Nguyễn Thị Thu Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01441 10/12/2014 Phan Thị Tý           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01442 10/12/2014 Bùi Viết Sửu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01443 10/12/2014 Nguyễn Thị Thu Nga           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01444 10/12/2014 Trần Thị Cúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01445 10/12/2014 Phạm Thị Thanh Thúy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01446 10/12/2014 Phạm Thị Thu Thảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01447 10/12/2014 Ngô Thị Kim Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01448 10/12/2014 Phạm Lê Khánh Như           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01449 10/12/2014 Nguyễn Thị Lan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01450 10/12/2014 Trần Gia Bảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01451 10/12/2014 Trần Duy Bảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01452 10/12/2014 Trần Thị Đào Tiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01453 10/12/2014 Nguyễn Thị Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01454 10/12/2014 Nguyễn Thị Mỹ Diệu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01455 10/12/2014 Đỗ Thị Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01456 10/12/2014 Lê Thị Thao           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01457 10/12/2014 Phạm Thị Cúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01458 10/12/2014 Phan Thị Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01459 10/12/2014 Đã Đóng Tiền            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01460 10/12/2014 Hoàng Thị Ngọc Ánh Chánh Bảo         360,000 TV Tùy hỷ
BAT01461 10/12/2014 Nguyễn Thị Đào Diệu Hồng         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01462 10/12/2014 Ngô Phi Hùng Phi           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01463 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Dâng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01464 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Chi G. Tâm Diệu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01465 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Trâm Hạnh Anh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01466 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Hương Hạnh Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01467 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Thủy G. Hồng Triều         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01468 11/12/2014 Tô Thị Ngọc Trang Phước Đoan         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01469 11/12/2014 Vũ Thị Kim Cúc Diệu Kim         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01470 11/12/2014 Lê Thị Minh Nguyệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01471 11/12/2014 Nguyễn Thị Thê Diệu Nguyện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01472 11/12/2014 Lại Huy Khôi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01473 11/12/2014 Lại Phan Khánh Trình Trí Tuệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01474 11/12/2014 Trương Thị Hoàng Huệ Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01475 11/12/2014 Phan Thị Thuận Huệ Phát         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01476 11/12/2014 Phan Thị Du Hòa  Diệu Ngộ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01477 11/12/2014 Cù Thị Phương Trang Diệu Huương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01478 11/12/2014 Cù Hùng Dũng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01479 11/12/2014 Cù Minh Trung Tuệ Chiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01480 11/12/2014 Ng Đình Thát & Ng Đình Đạt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01481 11/12/2014 Ng Thị Lựu & Ng Thị Chu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01482 11/12/2014 Ng Văn Thuận & Ng Thị An Diệu Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01483 11/12/2014 Ng Hoàng Minh & Ng Thanh Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01484 11/12/2014 Trần Thiện Tùng Tuệ Chánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01485 11/12/2014 Võ Thị Sương Diệu Bích         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01486 11/12/2014 Trần Thiện Toàn Tuệ Chơn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01487 11/12/2014 Ng Thị Tím           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01488 11/12/2014 Hồ Quang Huy Huệ Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01489 11/12/2014 Võ Thị Thu Thắm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01490 11/12/2014  Võ Văn Đạt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01491 12/12/2014 Lý Muội Huệ Khánh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01492 12/12/2014 Nguyễn Thi Phương Diệu Minh         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01493 12/12/2014 Nguyễn Thị Xê Diệu Thanh         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01494 12/12/2014 Thái Đoàn Bích Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01495 12/12/2014 Phạm Bửu Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01496 12/12/2014 Vũ Thị Bích Thu            200,000 TV Tùy hỷ
BAT01497 12/12/2014 Nguyễn Thị Thái Nguyệt        1,400,000 TV Thường niên
BAT01498 12/12/2014 Nguyễn Thị Thu Thủy           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01499 12/12/2014 Đặng Thị Ngọc Thúy Trang Ngọc         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01500 12/12/2014 Tăng Thị Kim Chi Mãn Nguyện         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01501 12/12/2014 Nguyễn Thị Bền           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01502 12/12/2014 Huỳnh Thúy Kiều G. Minh Diễm         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01503 12/12/2014 Lý Thị Bích Chi            150,000 TV Tùy hỷ
BAT01504 12/12/2014 Nguyễn Thị Mỹ Phương Phát Hương         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01505 12/12/2014 Võ Thủy Hồng Phúc Hồng Lạc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01506 12/12/2014 Bùi Thị Thanh Diệu Nguyên Ngộ         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01507 12/12/2014 Lê Thị Ngọc Lý Nguyễn Thuyết         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01508 13/12/2014 Lương Nữ Xuân Phương Diệu Tuệ         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01509 13/12/2014 Mai Thị Ngọc Dung Diệu Thiện         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01510 13/12/2014 Nguyễn Hoàng Trung           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01511 13/12/2014 Nguyễn Hoàng Nam           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01512 13/12/2014 Nguyễn Hoàng Ý Vy           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01513 13/12/2014 Lê Phùng Hữu Nhân Chơn Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01514 13/12/2014 Ngô Bội Huệ Minh Ngộ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01515 13/12/2014 Trương Sở Phụng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01516 13/12/2014 Tân Vị Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01517 13/12/2014 Ngô Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01518 13/12/2014 Trương Lập Du           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01519 13/12/2014 Tăng Tiếu            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01520 13/12/2014 Phan Thị Ngọc Anh            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01521 13/12/2014 Tăng Thủy Tiên            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01522 13/12/2014 Trần Hữu Đức            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01523 13/12/2014 Trần Ngọc Hạnh            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01524 13/12/2014 Trần Ngọc Phúc            50,000 TV Tùy hỷ
BAT01525 13/12/2014 Nguyễn Xuân Nhật Phương Nguyên Phương         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01526 13/12/2014 Lê Thị Xuân Mai Tâm Hương         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01527 13/12/2014 Nguyễn Thị Liên Nguyên Hoa         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01528 13/12/2014 Nguyễn Thị Thịnh Viên Tường Hậu         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01529 13/12/2014 Robert Mattier           300,000 TV Tùy hỷ
BAT01530 13/12/2014 Lê Thị Vân Diệu Thanh         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01531 13/12/2014 Hoàng Thị Lệ Thúynhật Diệu           300,000 TV Tùy hỷ
BAT01532 13/12/2014 Đỗ Thị Khánh Tâm Nhật Thiện         300,000 TV Tùy hỷ
BAT01533 13/12/2014 Nguyễn Minh Tâm Nguyên Phát         450,000 TV Tùy hỷ
BAT01534 13/12/2014 Nguyễn Văn Lâm Nguyên Cận         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01535 13/12/2014 Trương Thị Lá            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01536 13/12/2014 Nguyễn Thị Hồng Nang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01537 13/12/2014 Nguyễn Thị Hoàng Anh Như Tú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01538 13/12/2014 Nguyễn Như Ý            90,000 TV Tùy hỷ
BAT01539 13/12/2014 Lê Mỹ Thiên Quảng Nhân          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01540 13/12/2014 Huỳnh Quang Thái Quảng Thủy          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01541 13/12/2014 Huỳnh Thị Bích Phượng Quảng Yến          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01542 13/12/2014 Nguyễn Thị Nhung            90,000 TV Tùy hỷ
BAT01543 13/12/2014 Lê Anh Đào Liên Đào          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01544 13/12/2014 Huỳnh Thị Thanh Hiền Liên Hiền          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01545 13/12/2014 Phạm Thị Kim Anh Không Trầm          90,000 TV Tùy hỷ
BAT01546 13/12/2014 Lê Thanh Tuấn Huệ Hiếu         450,000 TV Tùy hỷ
BAT01547 13/12/2014 Nguyễn Thị Ánh           450,000 TV Tùy hỷ
BAT01548 13/12/2014 Đặng Hữu Danh Hoa Tâm         270,000 TV Tùy hỷ
BAT01549 13/12/2014 Vũ Duy Dương           270,000 TV Tùy hỷ
BAT01550 13/12/2014 Nguyễn Thanh Hải Hoằng Khan         100,000 TV Tùy hỷ
BAT01551 13/12/2014 Nguyễn Thị Bông           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01552 13/12/2014 Phạm Thị Mai Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01553 13/12/2014 Nguyễn Thị Hiệp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01554 13/12/2014 Lê Vĩnh Yên Từ Lễ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01555 13/12/2014 Lê Thị Thanh Vân Huệ Nghiêm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01556 13/12/2014 Lục  Minh Quang Từ Trung         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01557 13/12/2014 Lục Minh Quý Từ Hiếu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01558 13/12/2014 Châu Chí Hảo           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01559 15/12/2014 Trần Văn Tính Ngộ Nhật Đạt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01560 15/12/2014 Nguyễn Ngọc Hoa  G. Hồng Liên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01561 15/12/2014 Nguyễn Thị Ngọc Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01562 15/12/2014 Nguyễn Thị Hoàng Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01563 15/12/2014 Trần Thị Dung Từ Diệu Như         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01564 15/12/2014 Đỗ Thị Thu Hương Diệu Trí         500,000 TV Thường niên
BAT01565 15/12/2014 Phạm Thị Nhiều Diệu Minh         500,000 TV Thường niên
BAT01566 15/12/2014 Hoàng Thị Thái Vân Diệu Nga         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01567 15/12/2014 Đinh Nguyên Khải Vạn Lực         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01568 15/12/2014 Đinh Thái Khôi Minh Khoa         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01569 15/12/2014 Mai Thị Thanh Lịch           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01570 15/12/2014 Võ Thị Kim Tiền Diệu Thế         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01571 15/12/2014 Lê Phát Đức Minh Tài         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01572 15/12/2014 Lê Phát Minh Duy           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01573 15/12/2014 Lê Phát Đạt Pháp Đạo         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01574 15/12/2014 Phùng Trọng Từ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01575 15/12/2014 Nguyễn Thị Bảy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01576 15/12/2014 Phùng Chí Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01577 15/12/2014 Phùng Trọng Thiên           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01578 15/12/2014 Phùng Chí Linh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01579 15/12/2014 Nguyễn Mạnh Thường           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01580 15/12/2014 Võ Thị Phương Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01581 15/12/2014 Nguyễn Thị Thanh Thảo Hoa Hiếu         100,000 TV Tùy hỷ
BAT01582 15/12/2014 Nguyễn Thị Nguyệt           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01583 15/12/2014 Võ Văn Đoan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01584 15/12/2014 Võ Thị Đoan Trang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01585 15/12/2014 Võ Thị Thu Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01586 15/12/2014 Võ Thị Mỹ Thúy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01587 15/12/2014 Võ Thị Đoan Thư           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01588 15/12/2014 Võ Thị Kim Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01589 15/12/2014 Nguyễn Thị Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01590 15/12/2014 Đặng Đình Nguyệt Thu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01591 15/12/2014 Nguyễn Thị Bảy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01592 15/12/2014 Nguyễn Thị Thu Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01593 15/12/2014 Nga           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01594 15/12/2014 Trương Kim Liên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01595 15/12/2014 Nguyễn Thị Vân Thanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01596 15/12/2014 Nguyễn Thị Vân Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01597 15/12/2014 Nguyễn Võ Đoan Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01598 15/12/2014 Nguyễn Công Phước           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01599 16/12/2014 Nguyễn Thị Trinh G Phước Nguyên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01600 16/12/2014 Nguyễn Minh Chánh Ngộ Thanh Kiến         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01601 16/12/2014 Nguyễn Phạm Bảo Trâm G Thanh Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01602 16/12/2014 Phạm Bích Tuyết G Thanh Bạch         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01603 16/12/2014 Nguyễn Thị Mãi Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01604 16/12/2014 Hà Thị Ngọc Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01605 16/12/2014 Phan Nguyễn Thùy Vy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01606 16/12/2014 Trâần Thị Kim Liên Hoa Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01607 16/12/2014 Phạm Văn Kim           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01608 16/12/2014 Nguyễn Thị Minh Thu Thanh Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01609 16/12/2014 Phan Nguyễn Quốc Tùng Quốc Tùng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01610 16/12/2014 Nguyễn Thị Hương Trí Mãn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01611 16/12/2014 Nguyễn Thị Phương Trí Bình         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01612 16/12/2014 Trần Thị Nhung Thanh Sương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01613 16/12/2014 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01614 16/12/2014 Trần Thị Mai Thanh Hà         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01615 16/12/2014 Võ Xuân Hồng Trâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01616 16/12/2014 Lê Thị Hai Chơn Thành Thông         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01617 16/12/2014 Triệu Thị Bạch Nguyệt Đăng Huỳnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01618 16/12/2014 Trần Thị Thanh Hồng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01619 16/12/2014 Nguyễn Kim Loan Trí Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01620 16/12/2014 Đào Minh Hiếu Trí Đăng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01621 16/12/2014 Trần Thị Lý Diệu Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01622 16/12/2014 Ngô Thị Minh Thu Trí Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01623 16/12/2014 Phạm Thị Bích Thủy Hạnh Nghiêm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01624 17/12/2014 Lê Thị Ký Diệu Ngữ         500,000 TV Thường niên
BAT01625 17/12/2014 Lê Thị Kỳ Diệu Phượng         500,000 TV Thường niên
BAT01626 17/12/2014 Lê Thị Phùng Diệu Anh         500,000 TV Thường niên
BAT01627 17/12/2014 Nguyễn Thị Bé Bảy Diệu Trâm         500,000 TV Thường niên
BAT01628 17/12/2014 Phạm Hoàng Oanh           500,000 TV Thường niên
BAT01629 17/12/2014 Hồng Thị Thủy           500,000 TV Thường niên
BAT01630 17/12/2014 Nguyễn Thị Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01631 17/12/2014 Nguyễn Thị Thuận           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01632 17/12/2014 Nguyễn Thị Thúy Loan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01633 17/12/2014 Nguyễn Văn Chiếu Minh Đạt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01634 17/12/2014 Nguyễn Hoàng Châu Huệ Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01635 17/12/2014  Nguyễn Huy Chung Huệ Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01636 17/12/2014 Nguyễn Huy Châu Huệ Bảo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01637 17/12/2014 Nguyễn Thị Huệ Diệu Quang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01638 17/12/2014 Vũ Sĩ Hồi Đức Khả         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01639 17/12/2014 Trần Huệ Bông Diệu Sen         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01640 17/12/2014 Vũ Trần Thùy Trang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01641 17/12/2014 Vũ Trần Mai Trâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01642 17/12/2014 Đặng Như Quốc Bảo           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01643 17/12/2014 Phan An           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01644 17/12/2014 Trần Thị Cẩm Hồng Trí Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01645 17/12/2014 Lê Thị Ngọc Thinh Trí Hiền         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01646 17/12/2014 Trần Thị Bạch Mai Viên Xuân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01647 17/12/2014 Lê Văn Khởi Đức Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01648 17/12/2014  Ngô Kim Định Hoa Trí         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01649 18/12/2014 Nguyễn Thị Đức Diệu Phước         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01650 18/12/2014 Châu Yên Muội           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01651 18/12/2014 Lương Ngọc Lan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01652 18/12/2014 Nguyễn Thị Bích Thủy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01653 18/12/2014 Mai Ánh Nguyệt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01654 18/12/2014 Châu Cẩm Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01655 18/12/2014 Võ Nguyễn Ngọc Thanh Diệu Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01656 18/12/2014 La Đình Thúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01657 18/12/2014 Võ Nguyễn Hiếu Thảo Diệu Thuận         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01658 18/12/2014 Nguyễn Hữu Tài Minh Lộc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01659 18/12/2014 Nguyễn Văn Đầy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01660 18/12/2014 Tăng Thị Tư           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01661 18/12/2014 Nguyễn Bình Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01662 18/12/2014 Nguyễn Thị Bích Thu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01663 18/12/2014 Tăng Bích Liêm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01664 18/12/2014 Nguyễn Thị Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01665 18/12/2014 Nguyễn Thị Tốt           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01666 18/12/2014 Hồ Hoa Cương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01667 18/12/2014 Nguyễn Thu Huệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01668 18/12/2014 Nguyễn Tất Lợi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01669 18/12/2014 Hồ Thị Tuyết Lan           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01670 18/12/2014 Nguyễn Thị Trải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01671 18/12/2014 Nguyễn Tất Phương Nhi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01672 18/12/2014 Hồ Nguyễn Sơn Nguyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01673 18/12/2014 Trần Thị Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01674 18/12/2014 Trần Thị Hiếu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01675 18/12/2014 Trần Thị Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01676 18/12/2014 Tống Mai Triều           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01677 18/12/2014 Đỗ Thị Nhàn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01678 18/12/2014 Đặng Thị Minh Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01679 18/12/2014 Trần Thu Thủy           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01680 18/12/2014 Lê Văn Ninh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01681 18/12/2014 Nguyễn Thị Nở           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01682 18/12/2014 Nguyễn Trí Dũng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01683 18/12/2014 Lê Hồng Phúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01684 18/12/2014 Phạm Thị Bé           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01685 18/12/2014 Trần Quang Hoàng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01686 18/12/2014 Hồ Thị Lầm Liên Đạo         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01687 18/12/2014 Trần Gia Hào           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01688 18/12/2014 Trần Thu Oanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01689 18/12/2014 Trần Quang Hiển           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01690 18/12/2014 Trần Quang Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01691 18/12/2014 Trần Quang Hải           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01692 18/12/2014 Đinh Thị Hằng Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01693 18/12/2014 Trần Thị Ngọc Diệp           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01694 18/12/2014 Trần Quang Vũ Pháp Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01695 18/12/2014 Bùi Thị Kim Chi Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01696 18/12/2014 Trần Vũ Thiên Anh Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01697 18/12/2014 Trần Vũ Long Thiên Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01698 18/12/2014 Trần Quang Minh Pháp Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01699 18/12/2014 Cao Thị Mộng Tuyết Hoa Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01700 18/12/2014 Trần Minh Tâm Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01701 18/12/2014 Trần Thị Bích Nga Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01702 18/12/2014 Nguyễn Hoài Bảo Pháp Tâm          120,000 TV Tùy hỷ
BAT01703 18/12/2014 Trần Thị Bích Hà Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01704 18/12/2014 Phạm Trọng Hiếu Pháp Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01705 18/12/2014 Trần Thị Bích Đào Hoa Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01706 18/12/2014 Trần Song Khánh Vy Hoa Thiện          120,000 TV Tùy hỷ
BAT01707 18/12/2014 Trần Nguyên Lộc Pháp Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01708 18/12/2014 Trần Quang Nhựt Pháp Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01709 18/12/2014 Lê Thị Bích Nhung Hoa Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01710 18/12/2014 Trần Nhựt Minh Đoan Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01711 18/12/2014 Trần Thị Bảo Trinh Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01712 18/12/2014 Phùng Ngọc Chiêu Anh Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01713 18/12/2014 Vương Thị Lệ Liên Lệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01714 18/12/2014 Nguyễn Vương Phương Thảo Tâm Như         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01715 18/12/2014 Nguyễn Thị Nga Diệu Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01716 18/12/2014 Nguyễn Văn Nhị  Pháp Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01717 18/12/2014 Nguyễn Thị Vi Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01718 18/12/2014 Nguyễn Bích Thuận Hoa Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01719 18/12/2014 Phạm Thị Thúy Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01720 18/12/2014 Ngô Thị Kim Nguyên Liên Nguyên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01721 18/12/2014 Huỳnh Thanh Liễu Diệu Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01722 18/12/2014 Cao Thị Thu Vân Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01723 18/12/2014 Nguyễn Ngọc Lan Hoa Huương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01724 18/12/2014 Trần Thị Hưởng Diệu Nhàn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01725 18/12/2014 Lê Thị Cẩm Ngọc Y         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01726 18/12/2014 Nguyễn Thị Bé Bảy Diệu Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01727 18/12/2014 Nguyễn Văn Liếng Phước Lạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01728 18/12/2014 Lý Văn Chói           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01729 18/12/2014 Nguyễn Thị Bích Thủy Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01730 18/12/2014 Trần Thị Oanh Diệu Lạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01731 18/12/2014 Trần Văn Trên Thiện Định         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01732 18/12/2014 Phạm Thị Bình  Hoa An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01733 18/12/2014 Phạm Thị Thúy Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01734 18/12/2014 Phan Thị Mười Nguyên Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01735 18/12/2014 Hồ Thị Mộng Loan Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01736 18/12/2014 Lê Thị Hạnh Hoa Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01737 18/12/2014 Hồng Thị Thơm           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01738 18/12/2014 Hồng Thị Hạnh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01739 19/12/2014 Nguyễn Tô Thành Nhân Ngộ Trí Quả         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01740 19/12/2014 Tô Lan Hương Giác Ngọc Linh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01741 19/12/2014 Lê Đình Thảo           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01742 19/12/2014 Trần Đỗ Bảo Khanh           150,000 TV Tùy hỷ
BAT01743 19/12/2014 Lê Thị Xin Diệu Liên         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01744 19/12/2014 Lê Minh Thủy Trúc Giác Hương Thiên         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01745 19/12/2014 Ngô Vũ Thanh Thúy Giác Ngọc Kiều         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01746 19/12/2014 Ngô Vũ Thái Trung Ngộ Minh Thái         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01747 19/12/2014 Ngô Vũ Thanh Trình Giác Hương Nữ         150,000 TV Tùy hỷ
BAT01748 19/12/2014 Nguyễn Ngọc An Nhiên           250,000 TV Tùy hỷ
BAT01749 19/12/2014 Nguyễn Phan Thảo Uyên Trí Đức         250,000 TV Tùy hỷ
BAT01750 19/12/2014 Trần Lệ Khanh Diệu Khánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01751 19/12/2014 Lê Minh Quang Nguyên Phát         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01752 19/12/2014 Cao Thị Hồng Châu Giác Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01753 19/12/2014 Vũ Thị Thanh Hà Nguyên Thu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01754 19/12/2014 Lê Trung Chính Nguyên Trực         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01755 19/12/2014 Nguyễn Văn Trường Giác Tồn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01756 19/12/2014 Nguyễn Ngọc Quế Chi D. Bửu Diệp         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01757 19/12/2014 Nguyễn Ngọc Thiện Thiện Lương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01758 19/12/2014 Đặng Kim Hoa Giác Quảng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01759 19/12/2014 Trần Thị Quý Diệu Phú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01760 19/12/2014 Vi Ngọc Mỹ Diệu Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01761 19/12/2014 Phan Thanh Ngọc Trúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01762 19/12/2014 Đặng Thị Hạnh Diệu Nguyện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01763 19/12/2014 Võ Thị Ánh Tuyết Diệu Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01764 19/12/2014 Đặng Ngọc Hiền Diệu Thuận         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01765 19/12/2014 Trần Thị Ngọc Diệp Diệu Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01766 19/12/2014 Nguyễn Thị Hường Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01767 19/12/2014 Trần Thị Thủy Ngân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01768 19/12/2014 Huỳnh Thị Bích Nga           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01769 19/12/2014 Nguyễn Thị Hồng            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01770 19/12/2014 Nguyễn Thị Thêm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01771 19/12/2014 Đặng Thị Mỹ Đức Diệu Độ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01772 19/12/2014 Võ Thị Tuyết Hài Đức Hằng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01773 19/12/2014 Trần Thị Bích Hà Diệu Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01774 19/12/2014 Phạm Thị Mỹ Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01775 19/12/2014 Trần Long Thạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01776 19/12/2014  Huỳnh Thị Kỳ Diệu Viên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01777 20/12/2014 Đinh Ngọc Quyến Giác Hương Lệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01778 20/12/2014 Đinh Thị Ngọc Anh Giác Minh Liễu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01779 20/12/2014 Thanh Tịnh           500,000 TV Thường niên
BAT01780 20/12/2014 Nguyễn Thị Ngân Diệu Hiền         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01781 20/12/2014 Đỗ Văn Hòa Thiện Thuận         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01782 20/12/2014 Trâần Thị Đặng Giác Liên Thọ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01783 20/12/2014 Đoàn Kim Chi Giác Hương Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01784 20/12/2014 Đoàn Kim Phương Giác Hương Duyên         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01785 21/12/2014 Trương Thị Nhạn           400,000 TV Tùy hỷ
BAT01786 22/12/2014 Nguyễn Thị Ngọc Thu Diệu Hà      1,000,000 TV Thường niên
BAT01787 22/12/2014 Trương Thị Cúc Hoa Xuân      1,000,000 TV Thường niên
BAT01788 22/12/2014 Trần Hoài Mai Pháp Chánh         500,000 TV Thường niên
BAT01789 22/12/2014 Nguyễn Chí Lan Diệu Huệ         500,000 TV Thường niên
BAT01790 22/12/2014 Trương Công Nam Chánh Phương         500,000 TV Thường niên
BAT01791 22/12/2014 Trần Thanh Anh  Hoa Minh         500,000 TV Thường niên
BAT01792 22/12/2014 Trần Văn Thanh  Pháp Đạo         500,000 TV Thường niên
BAT01793 22/12/2014 Trương Anh Tú Quyên  Diệu Hảo          500,000 TV Thường niên
BAT01794 22/12/2014 Phạm Trường Giang Chánh Hải         500,000 TV Thường niên
BAT01795 22/12/2014 Bùi  Trương Minh Lộc Minh Sang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01796 22/12/2014 Trương Thị Như Sanh Tường Thanh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01797 22/12/2014 Đồng Thị Quỳnh Loan Tường Phụng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01798 22/12/2014 Huỳnh Hài Báo Thanh Ân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01799 22/12/2014 Nguyễn Thị Kim Chi Tịnh Lan         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01800 22/12/2014 Nguyễn Thị Giấc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01801 22/12/2014 Huỳnh Thị Bỉ Diệu Lạc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01802 22/12/2014 Huỳnh Thị Ý Dĩ Diệu Tịnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01803 22/12/2014 Hồ Thị Tiễn Diệu Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01804 22/12/2014 Hàng Thị Lê           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01805 22/12/2014  Trần Thị Thu Hương Diệu Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01806 22/12/2014 Nguyễn Thị Cung Diệu Phúc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01807 22/12/2014 Hồ Thị Phướng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01808 22/12/2014 Cao Kim Lan Diệu Huệ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01809 22/12/2014 Trần Thụy Ngọc Lệ Diệu Tuường         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01810 22/12/2014 Trần Bảo Duy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01811 22/12/2014 Hồ Thị Toàn Từ Bi Viên Mãn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01812 22/12/2014 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giác Minh Hoàng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01813 22/12/2014 Trương Thị Lệ Khánh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01814 22/12/2014 Huỳnh Trương Hào           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01815 22/12/2014 Nguyễn Thị Chát Chúc Lương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01816 22/12/2014 Tăng Văn Chút           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01817 22/12/2014 Tăng Kim Hồng           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01818 22/12/2014 Tăng Tiến Chương           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01819 22/12/2014 Võ Kim Hoa           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01820 22/12/2014 Tăng Trần Đăng Quang           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01821 22/12/2014 Đỗ Hữu Cảnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01822 22/12/2014 Lâm Thị Tuyết Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01823 22/12/2014 Đỗ Mai Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01824 22/12/2014 Đỗ Mai Trâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01825 22/12/2014 Đỗ Hữu Quốc Uy           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01826 22/12/2014 Nguyễn Thụy Quế Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01827 22/12/2014 Trương Thị Hải           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01828 22/12/2014 Trần Thị Ninh           200,000 TV Tùy hỷ
BAT01829 22/12/2014 Huỳnh Thị Kim Anh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01830 22/12/2014 Giang Lương Quốc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01831 22/12/2014 Giang Thị Nho           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01832 22/12/2014 Giang Minh Hoa           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01833 22/12/2014 Giang Thanh Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01834 22/12/2014 Giang Châu Bích Phượng           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01835 22/12/2014 Vũ Thái San           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01836 22/12/2014 Ngô Thị Hồng Diễm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01837 22/12/2014 Trần Thị Ngọc Bích           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01838 22/12/2014 Huỳnh Thị Trúc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01839 22/12/2014 Hạng Ty           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01840 22/12/2014 Hạng Huỳnh July           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01841 22/12/2014 Giang Tuyết Mai           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01842 22/12/2014 Giang Tuyết Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01843 22/12/2014 Giang Hùng Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01844 22/12/2014 Giang Hùng Vũ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01845 22/12/2014 Giang Hùng Khanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01846 22/12/2014 Giang Hùng Khánh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01847 22/12/2014 Đỗ Thị Kim Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01848 22/12/2014 Nguyễn Thị Phương Dung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01849 22/12/2014 Nguyễn Thụy Hùng Như           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01850 22/12/2014 Huỳnh Gia Ngọc           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01851 22/12/2014 Huỳnh Gia Doanh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01852 23/12/2014 Nguyễn Thị Thủy Diệu Giác         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01853 23/12/2014 La Thị Phương Viên Thảo         100,000 TV Tùy hỷ
BAT01854 23/12/2014 La Huệ Hương           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01855 23/12/2014 Lương Thị Thanh Tâm           100,000 TV Tùy hỷ
BAT01856 24/12/2014 Nguyễn Hoàng Kha Trung Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01857 24/12/2014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trung Tuyết         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01858 24/12/2014 Lê Nguyễn Xuân Điền Trung Phú         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01859 24/12/2014 Lê Nguyễn Xuân Nguyên Trung Phát         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01860 24/12/2014 Lê Nguyễn Thanh Xuân Trung Vân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01861 24/12/2014 Nguyễn Thị Thanh Tâm Mỹ Thanh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01862 24/12/2014 Lưu Thiên Hương Trung Hoa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01863 24/12/2014 Bùi Thị Phương Trang Diệu Hòa         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01864 24/12/2014 Nguyễn Hoàng Linh Trung Thông         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01865 24/12/2014 Bùi Phan Quỳnh Phương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01866 24/12/2014 Đặng Như Quỳnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01867 24/12/2014 Bùi Đức Toàn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01868 24/12/2014 Phạm Thị Phương Quyên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01869 24/12/2014 Đặng Nguyên Khôi           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01870 24/12/2014 Đặng Nguyên Khang           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01871 24/12/2014 Phan Thị Hường           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01872 24/12/2014 Bùi Đức Hiền           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01873 24/12/2014 Phạm Ngọc Thúy Diệu Loan         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01874 24/12/2014 Tống Thị Liên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01875 24/12/2014 Nguyễn Thị Hậu Hoa Phúc         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01876 24/12/2014 Võ Thị Tư Diệu Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01877 24/12/2014 Châu Hồng Thắm Hoa Đạo         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01878 24/12/2014 Lê Trọng Tài Minh Phú         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01879 24/12/2014 Nguyễn Thị Ảnh Chơn Bạch Tuyết         500,000 TV Thường niên
BAT01880 25/12/2014 Trần Thị Linh Diệu Chi         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01881 25/12/2014 Hồ Phạm Linh Như           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01882 25/12/2014 Hồ Trần Điền Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01883 25/12/2014 Phạm Thị Hạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01884 25/12/2014 Nguyễn Chí Thạnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01885 25/12/2014  Hồ Phạm Đức Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01886 25/12/2014 Nguyễn Chí Toàn           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01887 25/12/2014 Hồ Trần Diệu Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01888 25/12/2014 Hồ Thái Hữu Trung           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01889 25/12/2014 Hồ Thái Hữu Hiếu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01890 25/12/2014 Thái Ai Kiên           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01891 25/12/2014 Tạ Mỹ Lệ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01892 25/12/2014 Nguyễn Diệu Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01893 25/12/2014 Trương Thị Thúy Hạnh Quảng Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01894 25/12/2014 Trương Thị Diệu Hồng Nguyên Trang         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01895 25/12/2014 Võ Thị Mai Viên Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01896 25/12/2014 Trương Thị Tuyết Mai  Diệu Hải         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01897 25/12/2014 Đỗ Thị Mộng Thu Quảng Lương         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01898 25/12/2014 Châu Phú Xuân Minh Phước         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01899 25/12/2014 Nguyễn Thị Huệ Chi Ngọc Quang         500,000 TV Thường niên
BAT01900 25/12/2014 Đỗ Thị Huệ Hoa Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01901 25/12/2014 Lê Thị Mỹ Lệ Liên Lê         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01902 25/12/2014 Đặng Ngọc Thúy Phước Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01903 25/12/2014 Lê Thị Ngọc Huệ Hoa Trí         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01904 25/12/2014 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh G. Hạnh Mỹ         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01905 25/12/2014 Võ Thị Cát Dung Diệu Hạnh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01906 25/12/2014 Kiều Thiên Trà An Ngộ Tâm Định         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01907 25/12/2014  Kiều Ngân Hương Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01908 26/12/2014 Hồ Thị Kỉnh Viên Pháp         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01909 26/12/2014 Lâm Thúy Lan Hoa Đức         100,000 TV Tùy hỷ
BAT01910 26/12/2014 Lâm Thúy Vân Hoa Thiện         200,000 TV Tùy hỷ
BAT01911 26/12/2014 Nguyễn Thị Hồng Cúc Diệu Cúc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01912 26/12/2014 Lý Hồng Hạnh Diệu Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01913 26/12/2014 Trần Muối Thuyền Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01914 26/12/2014 Ngô Ngọc Lệ Hoa Thiện         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01915 26/12/2014 Ngô Bửu Châu Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01916 26/12/2014 Dương Thị Ngọc Diệu Châu         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01917 26/12/2014 Nguyễn Thị Phụng Kiều Diệu Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01918 26/12/2014 Dương Thị Thu Nguyệt Diệu Nga         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01919 26/12/2014 Dương Thị Nga Diệu Nguyệt         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01920 26/12/2014 Phạm Thị Mội Diệu Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01921 26/12/2014 Dương Anh Vũ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01922 26/12/2014 Trần Thị Kim Loan Hoa Minh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01923 26/12/2014 Nguyễn Hữu Phước  Pháp Hạnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01924 26/12/2014 Nguyễn Đình Thịnh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01925 26/12/2014 Đỗ Văn Thành           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01926 26/12/2014 Nguyễn Thị Sen Nguyên Hương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01927 26/12/2014 Phạm Thị Mai            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01928 26/12/2014 Đỗ Thị Ngọc Hiệp Diệu Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01929 27/12/2014 Nguyễn Thanh Nam Hưng Định      1,000,000 TV Thường niên
BAT01930 27/12/2014 Vũ Thị Hoàng        1,000,000 TV Thường niên
BAT01931 27/12/2014 Châu Minh Mẫn Lệ Quang         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01932 27/12/2014 Châu Thị Hồng Thanh Ân         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01933 27/12/2014 Đặng Thiên Uy Minh Thiện         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01934 27/12/2014 Châu Thị Minh Hiếu Lệ Hòa         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01935 27/12/2014 Châu Thị Minh Hà Giác Thanh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01936 27/12/2014 Châu Thị Minh Thảo Lệ Hiền         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01937 27/12/2014 Châu Văn Tư Lệ Đức         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01938 27/12/2014 Châu Thị Minh Thu Giác Tịnh         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01939 27/12/2014 Châu Thị Minh Quyên           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01940 27/12/2014 Dương Thị Sửu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01941 27/12/2014 Nguyễn Minh Trí           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01942 27/12/2014 Nguyễn Thị Nở           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01943 27/12/2014 Nguyễn Thị Thu Vân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01944 27/12/2014 Lê Thị Hồng Châu           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01945 27/12/2014 Võ Thị Thùy Linh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01946 27/12/2014 Huỳnh Thị Ánh Ánh Ngọc         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01947 27/12/2014 Phạm Thanh Huy Cường Viên Hùng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01948 27/12/2014 Phạm Lộc Ân Huệ An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01949 27/12/2014 Nguyễn Thị Thùy Oanh Ngọc Thành         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01950 27/12/2014 Đoàn Vũ Hồ           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01951 27/12/2014 Lê Thị Cam Ngọc Cảnh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01952 27/12/2014 Trần Ngọc Tài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01953 27/12/2014 Nguyễn Văn Phước            120,000 TV Tùy hỷ
BAT01954 27/12/2014 Lê Ngọc Ánh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01955 27/12/2014  Võ Thương Hoài           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01956 27/12/2014  Trần Phạm Thiện Tâm           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01957 27/12/2014 Lê Thị Trinh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01958 27/12/2014 Đoàn Thị Kim Hương           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01959 27/12/2014 Nguyễn Thị Loan Anh Ngọc Cương         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01960 27/12/2014 Phạm Thị Tuyết Mai Mỹ Hân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01961 27/12/2014 Nguyễn Thanh Hùng Thiện Chánh         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01962 27/12/2014 Nguyễn Thị Phượng Thủy Giác Minh Hải         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01963 27/12/2014 Hoắc Tiểu Nhan Tường Định         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01964 29/12/2014 Lê Văn Ngọc           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01965 29/12/2014 Nguyễn Phương Thảo Hoa Tâm         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01966 29/12/2014 Lê Phú Thành           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01967 29/12/2014 Lê Quảng Tâm           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01968 29/12/2014 Nguyễn Thị Tý Hoa Thiện         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01969 29/12/2014 Trần Tiến Hưng Minh Hùng         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01970 30/12/2014 Hứa Xây Hà           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01971 30/12/2014 Nguyễn Quyết Tiến           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01972 30/12/2014 Nguyễn Ngọc Minh Quân           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01973 30/12/2014 Nguyễn Tiến Nhật Minh           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01974 30/12/2014 Trần Thị Đáng Diệu Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01975 30/12/2014 Lê Thị Thanh Hoa Tâm Nhụy         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01976 30/12/2014 Happy Phước Trần           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01977 30/12/2014 Nguyễn Thị Thùy Linh           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01978 30/12/2014 Nguyễn Thị Huệ Hoa Tâm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01979 30/12/2014 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giác Đức An         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01980 30/12/2014 Trần Thị Dung Ngọc Cẩn         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01981 30/12/2014 Trần Thị Phước Diệu Đức         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01982 30/12/2014 Trần Thị Minh Tuyết Quảng Chân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01983 30/12/2014 Trần Thị Minh Nguyệt Ngọc Lý         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01984 30/12/2014 Trần Quang Minh Huệ Vân         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01985 30/12/2014 Trần Thị Thắng Trang Thiện Nghiêm         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01986 30/12/2014 Trần Quang Phú Huệ Tái         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01987 30/12/2014 Trần Thị Vẽ Diệu Hiền         120,000 TV Tùy hỷ
BAT01988 30/12/2014 Nguyễn Thị Bé           120,000 TV Tùy hỷ
BAT01989 31/12/2014 Phạm Thị Ngọc Giàu           500,000 TV Thường niên
BAT01990 31/12/2014 Đặng Thị Xuân Nguyệt Diệu Nga         240,000 TV Tùy hỷ
BAT01991 31/12/2014 Đặng Thị Tư           240,000 TV Tùy hỷ
BAT01992  03/11 Nguyễn Thị Hồng Mai Trúc Ngọc         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT01993  03/11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Diệu Hiền         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT01994  06/11 Trần Phước Hậu Ngộ Chân Phúc         500,000 TV Tùy Hỷ
BAT01995   Lê Thị Thương Ngọc Hương         400,000 TV Tùy Hỷ
BAT01996  08/11 Nguyễn Thị Quỳnh Uyên Trí Ngọc         250,000 TV Tùy Hỷ
BAT01997  08/11 Nguyễn Hoàng Minh           250,000 TV Tùy Hỷ
BAT01998  08/11 Huỳnh Văn Huệ Minh Huệ         500,000 TV Thường niên
BAT01999  10/11 Lưu Thị Lộc           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02000  10/11 Nguyễn Thị Tám           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02001  10/11 Lương Thị Vượng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02002  10/11 Nguyễn Thị Hạnh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02003  10/11 Nguyễn Thị Chiến           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02004  10/11 Nguyễn Thị Thinh Hoa Phúc         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02005  10/11 Phạm Thị Hòa Thọ Hiếu         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02006  10/11 Đặng Thị Tuyết Diệu Chánh         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02007  10/11 Đàm Thị Ân Diệu Hiếu         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02008  10/11 Đặng Đàm Công Danh Quảng Phước         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02009  10/11 Đặng Đàm Minh Nghĩa Hoaằng Bình         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02010  10/11 Đặng Đàm Tiến Đạt Hoằng Thiện         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02011  10/11 Nguyễn Thị Thu Hòa Quảng Hạnh         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02012  10/11 Nguyễn Thị Ngọc Lan Thanh Huyền         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02013  10/11 Tăng Thị Bông  Diệu Tuyền         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02014  10/11 Phạm Thị Tâm Diệu Chánh      5,000,000 TV Tùy Hỷ
BAT02015  14/11 Trần Thị Thu Thủy           500,000 TV Thường niên
BAT02016  17/11 Nguyễn Thị Ngọc Thảo G. Hạnh Huệ         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02017  17/11 Phạm Thị Thọ  Diệu Hỷ         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02018  17/11 Phan Thị Tường Diệu Hiền         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02019  17/11 Nguyễn Thị Phương           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02020  17/11 Hồ Thị Thu Thảo Quảng Lạc         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02021  17/11 Vũ Thị Dung Diệu Mỹ         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02022  17/11 Tống Mỹ Nga           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02023  17/11 Phạm Thị Mỹ Truyền           300,000 TV Tùy Hỷ
BAT02024  21/11 Ngô Thị Xuyên Nhuận Hy Sơn      3,000,000 TV Tùy Hỷ
BAT02025  21/11 Đoàn Thị Ái Linh        3,000,000 TV Tùy Hỷ
BAT02026  21/11 Bùi Nguyễn Vân Khanh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02027  25/11 Trần Kim Thanh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02028  03/11 Lê Thị Hoàng Liên Hoa Hải         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02029  03/11 Hoàng Thị Tới Đạt Hải         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02030  03/11 Chiêu Thị Bích Ly Hương Lý         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02031  03/11 Huỳnh Thị Ngọc yến Hương Yến         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02032  03/11 Chiêu Thị Mai Ly Hương Sa         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02033  03/11 Chiêu Thị Cẩm Lài Quý Hải         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02034  03/11 Võ Thị Mai Ca Đạo Hải         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02035  03/11 Hà Thị Bảo Chơn Nghiêm         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02036  14/11 Võ Hồng Ngọc Giác Lượng         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02037  17/11 Hà Gia Khang           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02038  17/11 Ng Thành Phương           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02039  17/11 Ng Thị Liên Tâm Trân         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02040  17/11 Ng Thị Đan Trâm Quảng Âm         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02041  17/11 Ng Thái Phú Thị Quý         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02042  17/11 Ng Thị Thanh Trúc Quảng Mai         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02043  17/11 Ng Thành Luân Quảng Mãn         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02044  17/11 Ng Phúc Tín Quảng Tâm         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02045  17/11 Ng Phúc Khang Quảng An         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02046  17/11 Hoàng Anh Thảo Yy G. Phước Ngọc         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02047  17/11 Ng Thành Phúc An Quảng Bình         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02048  17/11 Ng Thạch Yển Hữu Hùng         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02049  17/11 Trần Đình Phú Quảng Phong         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02050  17/11 Lê Thị Gái Quảng Huấn         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02051  17/11 Trần Thụy Thanh Thảo Quảng Huương         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02052  17/11 Trần Đình Huy Quảng Không         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02053  17/11 Trần Thị Hải           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02054  17/11 Trần Đình Phương Quảng Hướng         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02055  17/11 Trần Đình Vinh Danh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02056  17/11 Ngô Trần Anh Quân           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02057  17/11 Trần Đình Quang Vinh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02058  17/11 Tống Mỹ Nương Diệu Tâm         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02059  17/11 Huỳnh Thị Thanh Lý           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02060  17/11 Ng Trà My Diệu Hạnh         200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02061  17/11 Ng Hồng Lĩnh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02062 18/11 Trương Văn Long Duy Cường         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02063 18/11 Huỳnh Thị Vàng Như Sen         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02064 18/11 Vũ Thị Mỹ Hà Diệu Hằng         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02065 18/11 Trương Văn Khánh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02066  19/11 Lê Nguyễn Nam Phương           240,000 TV Tùy Hỷ
BAT02067  19/11 Nguyễn Thị Thuận           240,000 TV Tùy Hỷ
BAT02068 21/11 Nguyễn Ái Thiện           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02069 21/11 Nguyễn Thị Sang           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02070 21/11 Nguyễn Chí Hiếu           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02071 21/11 Nguyễn Thị Thu Huyền           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02072 21/11 Vương Kiến Bình           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02073 21/11 Vương Danh Như           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02074 21/11 Vương Thiện Từ           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02075 21/11 Trần Thanh Giang           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02076 21/11 Trần Thanh Sơn           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02077 21/11 Phan Thị Thanh Phú           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02078 21/11 Phan Thị Thanh Phương           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02079 21/11 Nguyễn Minh Nguyên           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02080 21/11 Nguyễn Minh Hoàng Phúc           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02081 21/11 Ngô Thị Dần Nhựt Hạnh         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02082 21/11 Nguyễn Phương Thùy Viên Từ         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02083 21/11 Trần Thị Ngọc Nga           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02084 21/11 Võ Thu Cúc           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02085 21/11 Hà Nguyễn Tuyết Hường           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02086 21/11 Hà Văn Dũng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02087 21/11 Hà Thị Tuyết Hằng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02088 21/11 Nguyễn Thị Như Hằng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02089 21/11 Bùi Phương Thảo           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02090 21/11 Nguyễn Thị Như Hằng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02091 21/11 Trương Văn Em           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02092 21/11 Trương Bá Vy           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02093 21/11 Huỳnh Thị Bội Thanh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02094 21/11 Trương Quân Bảo           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02095 21/11 Võ Quốc Thắng           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02096 21/11 Nguyễn Thị Như Hạnh           120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02097 25/11 Tương Thị Quý  Hoa Đạo         120,000 TV Tùy Hỷ
BAT02098 25/11 Tô Thị Yến Tuyết Hoa Đức         240,000 TV Tùy Hỷ
BAT02099 25/11 Huỳnh Thị Mỹ Phụng Hoa Đạo         240,000 TV Tùy Hỷ
BAT02100 25/11 Phan Thị Huỳnh Mai Diệu Đức         240,000 TV Tùy Hỷ
BAT02102 15/12/14 Hoa Thien           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02142 30/7/2014 Nguyễn Văn Danh           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02162 30/11/2014 Nguyễn Văn Ngàn           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02163 30/11/2014 Phan Thị Mỹ Hạnh           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02168 30/11/2014 Nguyễn Thị Thuỷ           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02170 30/11/2014 Diệu Cúc           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02172 30/11/2014 Lưu Văn Têt + Nguyễn Văn Danh           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02184 30/12/2014 Lê Thị Tuyết           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02191 30/12/2014 Di Hoàng           100,000 TV Tùy Hỷ
BAT02104 30/6/2014 Nguyễn Thị Cẩm           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02117 30/6/2014 Cù Minh Thắng           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02122 30/6/2014 PD: Đức Nguyện           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02123 30/6/2014 Vũ Thị Ngọc Thu           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02124 30/6/2014 Nguyễn Thị Thoa           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02125 30/6/2014 Nguyễn Thị Ngọc Minh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02131 30/7/2014 Đỗ Quỳnh Như           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02132 30/7/2014 Lê Đỗ Kim Thư           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02133 30/7/2014 Đỗ Nguyên Hiệp           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02136 30/7/2014 Hoà Minh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02145 30/7/2014 Nguyễn Thị kim Ngân           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02146 30/7/2014 Giác MInh Thanh           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02148 30/7/2014 Nguyễn Thị Lan Hương           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02183 30/12/2014 Michell Lương           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02187 30/12/2014 Dương Minh Tuấn           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02200 30/12/2014 Huỳnh Thị Phương           200,000 TV Tùy Hỷ
BAT02157 30/10/2014 Phan Thị Hồng Phúc           220,000 TV Tùy Hỷ
BAT02160 30/11/2014 Trần Thị Mai           300,000 TV Tùy Hỷ
BAT02165 30/11/2014 Lê Thị Duyên           300,000 TV Tùy Hỷ
BAT02167 30/11/2014 Nguyệ+Thuỷ+Vân           300,000 TV Tùy Hỷ
BAT02180 30/12/2014 Tất Vị và Minh Đăng           300,000 TV Tùy Hỷ
BAT02110 30/6/2014 Nguyễn Thị Hoa           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02113 30/6/2014 PD:Ngọc Bích           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02128 30/7/2014 Đặng Văn Hoà           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02144 30/7/2014 Nguyễn Thị Thanh Vân           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02177 30/11/2014 Duyên+Nguyệt+Thuỷ+Vân           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02196 30/12/2014 Trần Thị Ánh Tuyết           400,000 TV Tùy Hỷ
BAT02121 30/6/2014 PD:Diệu Hương           500,000 TV Thường niên
BAT02140 30/7/2014 Lê Văn Được           500,000 TV Thường niên
BAT02141 30/7/2014 Giác Hương ĐỊnh           500,000 TV Thường niên
BAT02149 30/7/2014 Gia Đình Minh Trí           500,000 TV Thường niên
BAT02158 30/11/2014 Nguyễn Ngọc Bích           500,000 TV Thường niên
BAT02159 30/11/2014 Hao Thiện           500,000 TV Thường niên
BAT02169 30/11/2014 Chương Hồng Quân           500,000 TV Thường niên
BAT02174 30/11/2014 Âu Dương Thể Kim           500,000 TV Thường niên
BAT02175 30/11/2014 Trần Thị Lẫm           500,000 TV Thường niên
BAT02176 30/11/2014 Lý Thị Phượng           500,000 TV Thường niên
BAT02178 30/11/2014 Minh Trí           500,000 TV Thường niên
BAT02179 30/12/2014 Nguyễn Thị Anh           500,000 TV Thường niên
BAT02181 30/12/2014 Huỳnh Thị Phương Thảo           500,000 TV Thường niên
BAT02192 30/12/2014 Thanh Hải           500,000 TV Thường niên
BAT02199 30/12/2014 Thành Trí           500,000 TV Thường niên
BAT02138 30/7/2014 Huỳnh Nam Hùng           600,000 TV Thường niên
BAT02166 30/11/2014 Viên Thị Bắc           600,000 TV Thường niên
BAT02194 30/12/2014 Cô Giang           600,000 TV Thường niên
BAT02129 30/7/2014 Nguyễn Lệ Châu           800,000 TV Thường niên
BAT02130 30/7/2014 Hộ Thị Bạch Hương           800,000 TV Thường niên
BAT02135 30/7/2014 Huỳnh Đức Quyên           800,000 TV Thường niên
BAT02182 30/12/2014 Nguyễn Thanh Bình           800,000 TV Thường niên
BAT02107 30/6/2014 Lê Thị Hương        1,000,000 TV Thường niên
BAT02115 30/6/2014 Trần Thị Hà Bắc        1,000,000 TV Thường niên
BAT02120 30/6/2014 Nguyễn Thị Lan        1,000,000 TV Thường niên
BAT02137 30/7/2014 Nguyễn Thành Trí        1,000,000 TV Thường niên
BAT02147 30/7/2014 Võ Thị Kim Oanh        1,000,000 TV Thường niên
BAT02154 30/10/2014 Huỳ Văn Hoan + Thị Kiều        1,000,000 TV Thường niên
BAT02164 30/11/2014 Tiến Phong        1,000,000 TV Thường niên
BAT02173 30/11/2014 Lê Văn Trí        1,000,000 TV Thường niên
BAT02185 30/12/2014 Diệu Nguyên        1,000,000 TV Thường niên
BAT02190 30/12/2014 Trần Sơn        1,000,000 TV Thường niên
BAT02193 30/12/2014 Nguyễn Thị Định        1,000,000 TV Thường niên
BAT02195 30/12/2014 Nguyễn Thị ánh Nguyệt        1,000,000 TV Thường niên
BAT02197 30/12/2014 Ngọc Bích        1,000,000 TV Thường niên
BAT02198 30/12/2014 Chị Cúc        1,000,000 TV Thường niên
BAT02126 30/7/2014 Nguyễn Thị Vân        1,400,000 TV Thường niên
BAT02106 30/6/2014 Đặng Tôn Nữ Hạnh Thảo        1,500,000 TV Thường niên
BAT02111 30/6/2014 Phạm Thị Nhung        1,500,000 TV Thường niên
BAT02139 30/7/2014 Huỳnh Trí Dung        1,500,000 TV Thường niên
BAT02188 30/12/2014 Đặng Tôn Nữ Thanh Thảo        1,500,000 TV Thường niên
BAT02127 30/7/2014 Đỗ Vũ Hùng        1,600,000 TV Thường niên
BAT02134 30/7/2014 Huỳnh Thị Thọ        1,600,000 TV Thường niên
BAT02143 30/7/2014 Cty Phúc Anh Thịnh          2,000,000 TV Thường niên
BAT02150 30/7/2014 Tịnh Vân        2,000,000 TV Thường niên
BAT02152 30/7/2014 Peter Lê        2,000,000 TV Thường niên
BAT02156 30/10/2014 Nguyễn Thị Ngọc Xuân        2,000,000 TV Thường niên
BAT02186 30/12/2014  Trần Phạm Bảo Anh        2,000,000 TV Thường niên
BAT02189 30/12/2014 Hương Linh Bùi Thị Lọt        2,000,000 TV Thường niên
BAT02171 30/11/2014 Phương Nam        2,400,000 TV Thường niên
BAT02103 29/12/14 Lương Hoàng Mừng        2,750,000 TV Thường niên
BAT02105 30/6/2014 Võ Thị Kiêm Nhung        3,000,000 TV Thường niên
BAT02108 30/6/2014 Huỳnh Thanh Sang        3,000,000 TV Thường niên
BAT02112 30/6/2014 Võ Thị Thu Thảo        3,000,000 TV Thường niên
BAT02114 30/6/2014 Ngô Quang Nhân        3,000,000 TV Thường niên
BAT02116 30/6/2014 Mai Thị Khánh Hà        3,000,000 TV Thường niên
BAT02118 30/6/2014 Nguyễn Thị Thu Hà        3,000,000 TV Thường niên
BAT02119 30/6/2014 Nguyễn Thị Kim Liên        3,000,000 TV Thường niên
BAT02151 30/7/2014 Dvid Trương         3,000,000 TV Thường niên
BAT02155 30/10/2014 Nguyên Chánh        3,000,000 TV Thường niên
BAT02109 30/6/2014 Nguyễn Thị Minh Hồng        5,000,000 TV Thường niên
BAT02161 30/11/2014 Huỳnh Hoa Ý Châu        5,000,000 TV Thường niên
BAT02153 30/8/2014 Phật Tử Đồng Tú Germany    1000EUR  TV Bảo trợ
BAT02201 3/6/2014 Nguyen Thi Thanh Thu Nguyen Thu Huong  Tx Son Tay Ha Noi           800,000 TV Thường niên
BAT02202 4/6/2014 IBVCB.0406140585689001        3,000,000 TV Thường niên
BAT02203 4/6/2014 Bao Tho        1,000,000 TV Thường niên
BAT02204 4/6/2014 Cao Thi Hai Yen           400,000 TV Tùy hỉ
BAT02205 6/6/2014 Tran Thi Anh Dao        3,000,000 TV Thường niên
BAT02206 6/6/2014 Phan Thi Thanh Quyen           500,000 TV Thường niên
BAT02207 8/6/2014 Ngo Nguyen Doan Trang        3,000,000 TV Thường niên
BAT02208 9/6/2014 IBVCB.0906140128971001        1,500,000 TV Thường niên
BAT02209 9/6/2014 Nguyen T T Trang        1,600,000 TV Thường niên
BAT02210 9/6/2014 Tran Hong Hien, Ngo Thi Hai           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02211 10/6/2014 Nguyen Thi Ngoc Lai           150,000 TV Tùy hỉ
BAT02212 12/6/2014 Nguyen Minh Tam           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02213 13/06/2014 IBVCB.1306140739529001        2,500,000 TV Thường niên
BAT02214 14/06/2014 IBVCB.1406140040405001           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02215 16/06/2014 Bui Thi Thu           400,000 TV Tùy hỉ
BAT02216 16/06/2014 Tran Minh Hien           500,000 TV Thường niên
BAT02217 19/06/2014 Chau T Hoang Oanh           400,000 TV Tùy hỉ
BAT02218 20/06/2014 Le Thi Minh Chi        3,000,000 TV Thường niên
BAT02219 20/06/2014 Bui Thi Lan        2,000,000 TV Thường niên
BAT02220 20/06/2014 Linh Nguyen        2,000,000 TV Thường niên
BAT02221 20/06/2014 Thanh An Nguyen        2,000,000 TV Thường niên
BAT02222 20/06/2014 Bui Thi Kim Loan           500,000 TV Thường niên
BAT02223 20/06/2014 Pham Thi The           500,000 TV Thường niên
BAT02224 25/06/2014 Gia Dinh Phat Tu Tinh Tam Va Lien Oanh        2,000,000 TV Thường niên
BAT02225 25/06/2014 FrAcc:0321000767535           500,000 TV Thường niên
BAT02226 26/06/2014 Duong Thi Hong Dieu        4,000,000 TV Thường niên
BAT02227 27/06/2014 Nguyen Thi Thu  12 B19 Nam Thanh         2,000,000 TV Thường niên
BAT02228 1/7/2014 Tran Kim Anh        2,000,000 TV Thường niên
BAT02229 2/7/2014 Ch Thuan Thanh_37 Nguyen Huu Tho_ Ben Luc_La           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02230 3/7/2014 Quach Thi Thu Van        4,000,000 TV Thường niên
BAT02231 6/7/2014 IBVCB.0607140684179001        3,000,000 TV Thường niên
BAT02232 6/7/2014 Le Thi Manh Xuan           400,000 TV Tùy hỉ
BAT02233 7/7/2014 Ha Ket Tram        3,000,000 TV Thường niên
BAT02234 7/7/2014 Ngoc Lan Phuong        1,600,000 TV Thường niên
BAT02235 7/7/2014 Dinh Thi Hang Ha Noi           100,000 TV Tùy hỉ
BAT02236 9/7/2014 IBVCB.0907140447305001        3,000,000 TV Thường niên
BAT02237 14/07/2014 Tran Thu Ha           800,000 TV Thường niên
BAT02238 15/07/2014 Le Thanh An           400,000 TV Tùy hỉ
BAT02239 21/07/2014 Nguyen Phuong Nga - Dieu Huong        3,000,000 TV Thường niên
BAT02240 21/07/2014 Nguyen Xuan Phuong Nam - Thien Quy        3,000,000 TV Thường niên
BAT02241 21/07/2014 Nguyen Thi Thuy Linh - Giac Hanh My        3,000,000 TV Thường niên
BAT02242 22/07/2014 Huynh Duong Hoang Vu - Pham Minh Quan        3,000,000 TV Thường niên
BAT02243 29/07/2014 Bui Quang Hien           100,000 TV Tùy hỉ
BAT02244 30/07/2014 Bao Tho        1,000,000 TV Thường niên
BAT02245 31/07/2014 Ng Quoc Trung+Vo T.My Phuong        5,000,000 TV Thường niên
BAT02246 1/8/2014 IBVCB.0108140954301001           300,000 TV Tùy hỉ
BAT02247 4/8/2014 Tran Thi My        1,000,000 TV Thường niên
BAT02248 6/8/2014 Bui Thi Lan      10,000,000 TV Bảo trợ
BAT02249 6/8/2014 My Huong Brown        2,150,000 TV Thường niên
BAT02250 7/8/2014 Dinh Thi Hang           200,000 TV Tùy hỉ
BAT02251 8/8/2014 Tran Nhat Linh        1,000,000 TV Thường niên
BAT02252 8/8/2014 Tu Thi Kim Hieu           300,000 TV Tùy hỉ
BAT02253 11/8/2014 IBVCB.1008140155235001        1,000,000 TV Thường niên
BAT02254 15/08/2014 Nguyen Thi Xuan //Ly Do      20,000,000 TV Bảo trợ
BAT02255 21/08/2014 FrAcc:0031000638838        1,000,000 TV Thường niên
BAT02256 27/08/2014 IBVCB.2608140454289001        1,000,000 TV Thường niên
BAT02257 8/9/2014 Duong Thi Ngoc Nga      10,000,000 TV Bảo trợ
BAT02258 9/9/2014 Le Dinh Long Nguyen        1,000,000 TV Thường niên
BAT02259 13/09/2014 FrAcc:0551000147061        5,000,000 TV Thường niên
BAT02260 15/09/2014 Nguyen Hoang Dung        5,000,000 TV Thường niên
BAT02261 15/09/2014 Le Thi Phuong Thao        1,000,000 TV Thường niên
BAT02262 16/09/2014 Dang Thi Muoi        2,000,000 TV Thường niên
BAT02263 22/09/2014 Vu Tuyet Oanh        1,600,000 TV Thường niên
BAT02264 25/09/2014 Phật Tử không rõ tên        1,000,000 TV Thường niên
BAT02265 25/09/2014 To Thi Thu Thao        1,000,000 TV Thường niên
BAT02266 14/10/2014 VNMB20141014173278        3,000,000 TV Thường niên
BAT02267 24/10/2014 Nguyen Huynh Phuong Trang        2,000,000 TV Thường niên
BAT02268 24/10/2014 Nguyen Khue Trang        1,000,000 TV Thường niên
BAT02269 21/10/2014 Le Thi Duc        1,000,000 TV Thường niên
BAT02270 22/10/2014 IBVCB.2210140028889001           500,000 TV Thường niên
BAT02271 16/10/2014 Tran Thi Tuoi        1,000,000 TV Thường niên
BAT02272 4/11/2014 Le Thi Phuong Thao           500,000 TV Thường niên
BAT02273 16/11/2014 IBVCB.1611140706885001           300,000 TV Tùy hỉ

Danh sách Thành viên Qũy 2013
Danh sách Thành viên Qũy 2013

STT Ngày Phương Danh   Đóng góp
DG33 6/5/13 Nguyễn Thị Hoài Thu        50,000,000
DG34 6/5/13 Trần Thị Lan Diệu Thiện      10,000,000
DG35 6/5/13 Lê Thị Nhiệm Hạnh Huệ      10,000,000
DG36 6/5/13 Trần Thị Hỏi        10,000,000
DG37 6/5/13 La Thị Bông          10,000,000
DG38 6/5/13 Duyên Mỹ - Âu Thị Nhung             10,000,000
DG39 6/5/13 Nguyên Thọ_ Đồng Tâm Hồng        10,000,000
DG40 6/5/13 Chân Kiến Bạch Lan        10,000,000
DG41 6/5/13 Trần Thị Xuân          5,000,000
DG42 6/5/13 Minh Đài – Chân Thanh Cảnh          5,000,000
DG43 6/5/13 Dược Thảo - Tịnh Hòa          5,000,000
DG44 6/5/13 Thái Thị Hồng Loan                  2,000,000
DG45 6/5/13 Đoàn Thùy Anh           2,000,000
DG46 6/5/13 Trần Thị Út          2,000,000
DG47 6/5/13 Đặng Thị Minh Lài          1,000,000
DG48 6/5/13 Trần Linh Oanh          1,000,000
DG49 6/5/13 Nguyễn Quang Điền + Phước Trí          1,000,000
DG50 6/5/13 Nguyễn Đạm Thủy _Diệu Như          1,000,000
DG51 6/5/13 Nguyễn Thị Xuân Thủy_Diệu Ngọc          1,000,000
DG52 6/5/13 Diệp Thị Hai _Ngọc Vân          1,000,000
DG53 6/5/13 Lê Thị Tần _Diệu Tân             500,000
DG54 6/5/13 T. Thị Kim Hoàng             500,000
DG55 6/5/13 Dương Quang Hải             500,000
DG56 6/5/13 Thoại Phương                 200,000
DG57 6/5/13 Ngọc Tuấn Alpha        50,000,000
DG58 8/5/2013 Nguyễn Văn Tẹo
Bạch Dương
            300,000
DG59 8/5/2013 Nguyễn Thị Bạch Mai             100,000
DG60 8/5/2013 Nguyễn Văn Liêm             100,000
DG61 8/5/2013 Nguyễn Thị Bạch Phượng
Trần Nguyên Phương
            100,000
DG62 9/5/2013 Giác Tâm Huệ        20,000,000
DG63 11/5/2013 Vương Cẩm Phụng             200,000
DG64 11/5/2013 Nguyễn Thị Thúy             200,000
DG65 28/07/2013 Ngô Nguyễn Đoan Trang        10,000,000
DG66 3/8/2013 Phạm Hữu Tuệ          3,000,000
DG67   Phương Hà          1,000,000
DG68 1/6/2013 Phật tử không rõ tên           2,000,000
DG69 1/6/2013 Phật tử không rõ tên              100,000
DG70 21/06/2013 Nhóm Phật tử Nguyễn Chung Kiên             620,000
DG71 21/06/2013 Lê Viết Kỳ          1,000,000
DG72 27/08/2013 Nguyễn Thị Mến               50,000
DG73 27/08/2013 Nguyễn Thị Tám               50,000
DG74 27/08/2013 Trần Khá Diệp               50,000
DG75 27/08/2013 Phạm Thị Nguyệt Nga               50,000
DG76 27/08/2013 Thanh Bích          1,000,000
DG77 2/9/2013 Vũ Thanh Hà        10,000,000
DG78 22/07/2013 Lê Nhật Tân          1,000,000
DG79 2/9/2013 Đức Liên             700,000
DG80 2/9/2013 Nguyễn Văn Tèo - Huong Nguyen            100USD 
DG81 6/9/2013 Phật tử không rõ tên           1,380,000
DG82 6/9/2013 Số dư chuyến Campuchia        90,085,000
DG83 23/9/13 Nguyễn Thị Kim Liên Diệu Trì      10,000,000
DG84 2/10/2013 Chân Tịnh Thường        50,000,000
DG85 3/10/2013 Chung Thị Mỹ Lệ Chuyến Campuchia        1,000,000
DG86 3/10/2013 Trần Thị Diễm Thúy Chuyến Campuchia           600,000
DG87 3/10/2013 Phan Hoàng Thư Chuyến Campuchia           300,000
DG88 7/10/2013 Hồ Thị Diễm             500,000
DG89 12/10/2013 Xương Chiếu          5,000,000
DG91   Đồng Ngọc Lê Viết Bửu          3000AUD 
DG92   Thiện Hòa và Thiện Thanh            600AUD 
DG93 21/09/2013 Phật tử không rõ tên              700,000
DG94 23/09/2013 Phật tử không rõ tên  Chuyến Bến Tre        3,500,000
DG95 23/09/2013 Phật tử không rõ tên              300,000
DG96 25/09/2013 Như Ngọc Chuyến Bến Tre           350,000
DG97 26/09/2013 Hồ Thị Diễm Chuyến Bến Tre           200,000
DG98 27/09/2013 Phạm Thị Gia Hạnh          1,000,000
DG99 1/10/2013 Ngô Nguyễn Đoan Trang Chuyến Bến Tre           700,000
DG100 1/10/2013 Thái Thị Thu Hồng          1,000,000

 

 

Danh sách Thành viên Qũy 2014
Danh sách Thành viên Qũy 2014

Số TT Ngày Phương Danh Đóng góp Loại hình Thành Viên
DG101   Nguyễn Thị Thoa        4,000,000  
DG102 24/1/2013 Nguyễn Đạm Thủy     30,000,000  
DG103   Chị Thủy Tây Ninh        1,000,000  
DG104   Anh Phú Tây Ninh           500,000  
DG105   Chị Bình Rạch Gía        6,000,000  
DG106   Chị Lan Trà Vinh           500,000  
DG107   Kim Ton      10,000,000  
DG108   Chị Liên Châu Đốc        1,000,000  
DG109   Chị Vân Tây Ninh           500,000  
DG110   Chị Phượng Tân Châu        1,000,000  
DG111   Kim Lan         1,000,000  
DG112   Kim Tân         5,000,000  
DG113   Kim Tân         5,000,000  
DG114   Chị Ngọc Vũng Tàu        3,000,000  
DG115   Chị Thứ Q1        1,000,000  
DG116   Chị Nhung Long Xuyên        5,000,000  
DG117   Ngọc Tải         1,000,000  
DG118   Minh Châu            500,000  
DG119   Chị Chanh         1,000,000  
DG120   Anh Dũng - Chị Hiền      10,000,000  
DG121   Chị Hương Q4        1,000,000  
DG122   Chị Bông         3,000,000  
DG123   Chị Hồng         3,000,000  
DG124   Chị Thu      10,000,000  
DG125   Kim Sen Mười      10,000,000  
DG126   Kim Mai         6,000,000  
DG127   Chị Xuyến         5,000,000  
DG128   Anh Sang - Chị Túy         1,000,000  
DG129   Chị Út         1,000,000  
DG130   Chị Năm Long Xuyên           500,000  
DG131   Chị Nghiêm            500,000  
DG132   Chị Dinh            500,000  
DG133   Âu Thị Nhung            500,000  
DG134   Chị Xuyên            500,000  
DG135   Minh Tâm            500,000  
DG136   Chị Chánh Q11        1,000,000  
DG137   Anh Thành Q8           500,000  
DG138   Phước Lộc            500,000  
DG139   Bùi Thị Thanh Thủy         1,000,000  
DG140   Thanh Châu            500,000  
DG141   Bé An Đông           500,000  
DG142 16/3/14 Nhóm Phật tử Diệu Tuyền -Tây Úc        5,000,000  
DG143 19/2/14 Bùi Thị Lan Hương           900,000  
DG144 17/3/14 Nguyễn Văn Hồng           100,000  
DG145 17/3/14 Phạm Vĩnh Phúc           100,000  
DG146 41792 40% doanh thu từ phòng tranh đợt 1   131,880,000  
DG148 41824 Trần Lệ Thanh PD Diệu Thuận     10,000,000  
DG149 41824 Trần Thị Hằng        1,000,000  
DG150 25/5 Trương Thị Tuyết        1,000,000  
DG151 41979 Nguyễn Thúy Vân        5,000,000  
DG152 41979 Nguyễn Thị Hoài Thu     10,000,000  
DG153 41979 Nguyễn Thị Non        3,000,000  
DG154 13/6 Đỗ Thị Thêm        1,800,000  
DG156 14/6 Mai Nguyen  1000USD  1000USD
DG157   Gia đình họ Bùi        2,000,000  
DG158   Trương Thị Thu Trinh           500,000  
DG159   Đinh Thị Tuyết Nga           500,000  
DG160   Huỳnh Thị Mỹ Vân           500,000  
DG161   Đinh Thị Thu Hồng           200,000  
DG162   Đinh Gia Huy           100,000  
DG163   Nhân Viên K K Ngân        5,000,000  
DG165 26/5/2014 Dong Hieu           500,000  
DG166 27/5/2014 IBVCB.27051402290535001           300,000  
DG167 41979 Nguyen Minh Tam           150,000  
DG168 16/6/2014 Thai Thi Thu Hong        1,000,000  
DG169 29/6/2014 Nguyễn Thi Xuân Liễu           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG170 29/6/2014 Nguyễn Bích Thu           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG171 29/6/2014 Lao Thị Thuận           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG172 29/6/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao PD Như Ngọc           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG173 29/6/2014 Thanh Nhã           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG174 29/6/2014 Vũ Thị Liên           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG175 29/6/2014 Đoàn Thị Nhựt           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG176 29/6/2014 Võ Thị Ngọc           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG177 29/6/2014 Hà Thị Liên           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG178 29/6/2014 Mộng Thu           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG179 29/6/2014 Nguyễn Tuyết Thảo           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG180 29/6/2014 Nguyễn Thị Ngọc Lan           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG181 29/6/2014 Pattric Skipper Nguyễn           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG182 29/6/2014 Skipper Nguyễn Kim           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG183 29/6/2014 Liên Thanh Nguyễn           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG184 29/6/2014 Nguyễn Thị Kim Liên           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG185 29/6/2014 Trần Thị Thanh Nguyên           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG186 29/6/2014 Trần Thị Vân Anh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG187 29/6/2014 Lê Quốc Dương           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG188 29/6/2014 Lê Duy Quang           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG189 29/6/2014 Lê Việt Anh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG190 29/6/2014 Nguyễn Kim Anh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG191 29/6/2014 Đỗ Thị Ngọc Lan           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG192 29/6/2014 Đỗ Thị Mẫn           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG193 29/6/2014 Đỗ Thị Kim Phượng           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG194 29/6/2014 Trịnh Xuận Đức           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG195 29/6/2014 Giác Minh Ngọc           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG196 29/6/2014 Đặng Ngọc Nhung           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG197 29/6/2014 Ngô Minh Hương           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG198 29/6/2014 Vũ Thị Nga           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG199 29/6/2014 Nguyễn Thị Bé           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG200 29/6/2014 Đặng Tử Minh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG201 29/6/2014 Phạm Đăng Lân           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG202 29/6/2014 Trần Thị Vân Anh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG203 29/6/2014 Trần Thị Vân Anh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG204 29/6/2014 Đào Thế Vinh           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG205 29/6/2014 Lê Hoàng Kiến           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG206 29/6/2014 Giác Hạnh Đức           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG207 29/6/2014 Trần Thị Mừng           350,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG208 29/6/2014 Đoàn Thị Nhật           800,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG209 29/6/2014 Võ Thị Ngọc           800,000 C24-Cúng dường trường hạ 29-30/6
DG210 23/7/2014 Đoàn Thị Nhật        1,000,000  
DG211 41737 Lê Duy Quang        5,400,000  
DG212 30/6/2014 IBVCB.3006140706545001           150,000  
DG213 18/8/2014 Giác Hạnh Hoa           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG214 18/8/2014 Đỗ Kiều Mộng Thu           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG215 18/8/2014 Nguyễn Thị Thúy Hà           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG216 18/8/2014 Thanh Vi           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG217 18/8/2014 Giác Diệu Thanh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG218 18/8/2014 Chị Hạnh PD Hội Dung           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG219 18/8/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao PD Như Ngọc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG220 18/8/2014 Thanh Nhã           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG221 18/8/2014 Trần Thị Thanh Nguyên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG222 18/8/2014 Trần Thị Mừng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG223 18/8/2014 Trần Thị Các           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG224 18/8/2014 Trần Thị Vân Anh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG225 18/8/2014 Lê Quốc Dương           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG226 18/8/2014 Lê Duy Quang           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG227 18/8/2014 Lê Việt Anh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG228 18/8/2014 Nguyễn Tuyết Thảo           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG229 18/8/2014 Phạm Trần Thảo Trúc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG230 18/8/2014 Nguyễn Quốc Trung           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG231 18/8/2014 Nguyễn Thị Kim Liên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG232 18/8/2014 Bùi Thị Thu Phượng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG233 18/8/2014 Tú Mỹ           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG234 18/8/2014 Bá Cường           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG235 18/8/2014 Giác Minh Ngọc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG236 18/8/2014 Giác Minh Ngọc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG237 18/8/2014 Huỳnh Ngọc Thúy           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG238 18/8/2014 Phan Thị Thanh Quyên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG239 18/8/2014 Võ Thị Thu Hằng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG240 18/8/2014 Võ Thị Thu Thảo           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG241 18/8/2014 Nguyễn Trần Bảo Nguyên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG242 18/8/2014 Trương Thị Hóa           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG243 18/8/2014 Giác Phương Như           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG244 18/8/2014 Phạm Đăng Lâng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG245 18/8/2014 Đào Thị Ánh Tuyết           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG246 18/8/2014 Đào Thế Vinh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG247 18/8/2014 Chị Cây Hà           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG248 18/8/2014 Chị Hoa           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG249 18/8/2014 Anh Tiến           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG250 18/8/2014 Chị Diệu Nhân           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG251 18/8/2014 Trần Phước Hậu           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG252 18/8/2014 Trần Phước Hậu           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG253 18/8/2014 Đỗ Thị Ngọc Lan           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG254 18/8/2014 Nguyễn Thị Hằng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG255 18/8/2014 Vũ Thị Nga           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG256 18/8/2014 Hồ Thị Hiệp           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG257 18/8/2014 Ngô Chí Hoàng Yến           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG258 18/8/2014 Ngô Minh Hương           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG259 18/8/2014 Đỗ Thị Mẫn           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG260 18/8/2014 Hà Thị Liên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG261 18/8/2014 Nguyễn Thị Lan           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG262 18/8/2014 Giác Hạnh Thanh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG263 18/8/2014 Giác Hạnh Đức           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG264 18/8/2014 Nguyễn Thị Xuân Thủy           914,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG265 18/8/2014 Nguyễn Hồng Thắm           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG266 18/8/2014 Trần Cẩm Bình           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG267 18/8/2014 Trần Cẩm Tú           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG268 18/8/2014 Đoàn Thị Điệp           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG269 18/8/2014 Phan Thiên Thanh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG270 18/8/2014 Đặng Ngọc Nhung           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG271 18/8/2014 Nguyễn Thị Bạch Vân           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG272 18/8/2014 Chung Thị Mỹ Lệ           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG273 18/8/2014 Vũ Thị Nga           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG274 18/8/2014 Trịnh Xuân Đức           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG275 18/8/2014 Bạn Của Đỗ Thị Mẫn           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG276 18/8/2014 Huỳnh Thị Phương Thảo           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG277 18/8/2014 Trần Thị Mỹ Phương           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG278 18/8/2014 Chị Quỳnh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG279 18/8/2014 Vân Anh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG280 18/8/2014 Trịnh Thị Vinh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG281 18/8/2014 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG282 18/8/2014 Trần Văn Minh           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG283 18/8/2014 Ngô Thị Xuyên           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG284 18/8/2014 Lê Thị Nhơn           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG285 18/8/2014 Lê Thị Bòn           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG286 18/8/2014 Huỳnh Thanh Tùng           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG287 18/8/2014 Đoàn Thị Ngọc Nhàn           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG288 18/8/2014 Trần Thị Tuyết Mai           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG289 18/8/2014 Giác Đức Ân           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG290 18/8/2014 Hồ Thị Điểm           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG291 18/8/2014 Huỳnh Thanh Sang           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG292 18/8/2014 Huỳnh Thu Trang           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG293 18/8/2014 Dương Thị Thu Cúc           457,000 C26-Đồng Tháp 16-17/8
DG294   Giác Hạnh Hoa           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG295   Mộng Thu           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG296   Phó Bá Cường           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG297   Nguyễn Ngọc Lan           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG298   Bùi Thị Thanh Thủy           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG299   Cao Thị Mộng Giao           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG300   Thanh Vi           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG301   Giác Diệu Thanh           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG302   Nguyễn Tuyết Thảo           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG303   Vũ Thị Nhựt           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG304   Minh Ngọc           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG305   Ngọc           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG306   Nguyễn Thị Liên           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG307   Diệu Nghiêm           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG308   Đinh Trần Tuấn           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG309   Phạm Trương Thanh Vân           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG310   Đinh Vân Quỳnh           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG311   Hà Thị Liên           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG312   Trương Thị Hóa           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG313   Phạm Đăng Luân           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG314   Lý Cẩm Như Quỳnh           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG315   Nguyễn Phi Long           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG316   Đinh Thị Phúc           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG317   Đoàn Thị Phượng           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG318   Nguyễn Thị Xuân Liễu           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG319   Huỳnh Thanh Tùng           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG320   Cô Mai           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG321   Thanh Nhã           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG322   Trần Kim Anh           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG323   Trần Thị Vân Anh           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG324   Lê Quốc Dương           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG325   Cô Mai           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG326   Liên Trâm           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG327   Cô Mai           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG328   Cô Mai           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG329   Nguyễn Minh Cường           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG330   Nguyễn Nhật Tâm           295,000 C30-Sóc Trăng, Bạc Liêu 9/9
DG331 41707 Ibvcb.0309140407867002           500,000  
DG332 41799 FrAcc:0091000544590        1,000,000  
DG333 41799 Tran Thi Lieng        2,000,000  
DG334 41891 Hang Thi Duy Tien        1,000,000  
DG336 14/10/2014 Tap the CTY Omina        1,000,000  
DG337 14/10/2014 Tap the CTY Omina        1,000,000  
DG338 14/10/2014 Tap the CTY Omina        1,000,000  
DG339 14/10/2014 Tran Thi Lieng        1,000,000  
DG342   Lý Thị Hai PD: Đồng Ngọc Tịnh         200AUD   
DG343 24/10/2014 Đoàn Thị Nhật           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG344 24/10/2014 Võ Thị Ngọc           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG345 24/10/2014 Trần Mười           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG346 24/10/2014 Nguyễn Ngọc Hạnh           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG347 24/10/2014 Nguyễn Thị Yến           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG348 24/10/2014 Lưu Thu Trang           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG349 24/10/2014 Thanh Nhã           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG350 24/10/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao PD Như Ngọc           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG351 24/10/2014 Đỗ Thị Ngọc Lan           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG352 24/10/2014 Vũ Thị Nga           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG353 24/10/2014 Đặng Ngọc Nhung           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG354 24/10/2014 Trương Thị Tuyết           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG355 24/10/2014 Trần Thị Vân Anh           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG356 24/10/2014 Lê Duy Quang           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG357 24/10/2014 Lê Việt Anh           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG358 24/10/2014 Phạm Đăng Lân           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG359 24/10/2014 Huỳnh Văn Phi           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG360 24/10/2014 Phan Thành Tuấn           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG361 24/10/2014 Nguyễn Thị Ngọc Lan           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG362 24/10/2014 Giác Hạnh Hoa           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG363 24/10/2014 Trần Kim Anh           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG364 24/10/2014 Nguyễn Thị Kệnh           404,000 C33-Bạc Liêu 24/10
DG369   Huỳnh văn Huệ        1,000,000 TV Thường niên
DG370   Ngô Thị Xuyên        3,000,000 TV Tùy Hỷ
DG371   Đoàn Thị Ái Linh        3,000,000 TV Tùy Hỷ
DG373   Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh & ông Nguyễn Tu Mi       50,000,000 TV Bảo trợ
DG374   Kim Sen Mười       10,000,000 TV Thường niên
DG375   Tuyết Ngân Long Xuyên        5,000,000 TV Tùy hỉ
DG376   Nguyễn Thị Phi Yến     10,000,000 TV Thường niên
DG377   Lâm Như Triệu     10,000,000 TV Thường niên
DG378 20/10/14 Acc: 0021001921480           200,000 TV Tùy hỉ
DG379 20/10/14 Bui Van Canh        1,500,000 TV Tùy hỉ
DG380 21/10/14 Dang Quoc Hung        5,000,000 TV Tùy hỉ
DG381 24/10/14 Cu Minh Thang           110,000 TV Tùy hỉ
DG382 24/10/14 Acc: 0091000544590           500,000 TV Tùy hỉ
DG383 27/10/14 Vcb. 2710140076071001           500,000 TV Tùy hỉ
DG384 31/10/14 Le Thanh Vu           200,000 TV Tùy hỉ
DG385 31/10/14 Quyenngo81@Gmail.Com           500,000 TV Tùy hỉ
DG386 41709 Acc: 0451000227358            50,000 TV Tùy hỉ
DG387 41709 Do Anh Thu        1,000,000 TV Thường niên
DG388 41709 Luu Thi Phuong Thuy        1,000,000 TV Thường niên
DG389 41740 Nguyen Truong Dung         1,000,000 TV Thường niên
DG390 41740 Nguyen Le Trinh        1,000,000 TV Thường niên
DG391 41740 Luc Qui       10,000,000 TV Thường niên
DG392 41770 Vo Thi Gai           200,000 TV Tùy hỉ
DG393 41801 Diệu Nga (MH)           500,000 TV Tùy hỉ
DG394 41862 Le Huu Nghi        1,000,000 TV Thường niên
DG395 41923 Vo Minh Y        1,000,000 TV Thường niên
DG396 41923 Hoàng Danh Trị PD Huệ Duy           500,000 TV Tùy hỉ
DG397 41923 Nguyen Minh Tam        1,000,000 TV Thường niên
DG398 41954 Acc: 0081001144817           200,000 TV Tùy hỉ
DG399 41984 Nguyen Duc Khoa           100,000 TV Tùy hỉ
DG400 41984 Tran Thi Lieng        1,000,000 TV Thường niên
DG401 13/11/2014 Thai Thi Ngoc Han        1,000,000 TV Thường niên
DG402 15/11/2014 Acc.0021001921480           200,000 TV Tùy hỉ
DG403 17/11/2014 Bùi Thị La           500,000 TV Tùy hỉ
DG404 17/11/2014 Đoàn Thị Thu Trang           500,000 TV Tùy hỉ
DG405 17/11/2014 Bùi Thị Lan         1,000,000 TV Thường niên
DG406 17/11/2014 Bùi Thị Gấm           500,000 TV Tùy hỉ
DG407 19/11/2014 Võ Thị Gái            300,000 TV Tùy hỉ
DG408 20/11/2014 Lý Hoàng Hải Yến           500,000 TV Tùy hỉ
DG409 21/11/2014 Huỳnh Thị My Công           500,000 TV Tùy hỉ
DG410 21/11/2014 Nguyễn Ngọc Đan Thanh        1,000,000 TV Thường niên
DG411 21/11/2014 FrAcc:0021001921480           200,000 TV Tùy hỉ
DG412 21/11/2014 tập thể công ty OMINA         2,000,000 TV Thường niên
DG413 21/11/2014 tập thể công ty OMINA         2,000,000 TV Thường niên
DG414 25/11/2014 Nguyễn Thị Phương Hoa           100,000 TV Tùy hỉ
DG415 25/11/2014 Lê Ngọc Dao         1,500,000 TV Thường niên
DG416 28/11/2014 Nguyễn Thị Kim Hoàn         1,000,000 TV Thường niên
DG417 29/11/2014 vandt@microtecweb.com        1,000,000 TV Thường niên
DG418 12/1/2014 Ngô Văn Pha           200,000 TV Tùy hỉ
DG419 12/1/2014 Ngô Thị Quyên       10,000,000 TV Thường niên
DG420 12/2/2014 Do Anh Thu        1,000,000 TV Thường niên
DG421 12/2/2014 Acc: 0091000544590           500,000 TV Tùy hỉ
DG422 12/3/2014 Trinh Toan Trung           500,000 TV Tùy hỉ
DG423 12/3/2014 Quyen Ngo Dong           500,000 TV Tùy hỉ
DG424 12/3/2014 Vo Thi Tuyet Nga - Ho Van Quang        1,000,000 TV Thường niên
DG425 12/3/2014 Tran Thu Ha ( Dt:0963571368)         1,000,000 TV Thường niên
DG427 10/12/2014 Tap The Cong Ty Omina        4,000,000 TV Thường niên
DG428 10/12/2014 Trinh Thi Thu Thuy PD Giac Huong Binh           500,000 TV Tùy hỉ
DG429 15/12/14 Ibvcb.1512140111657001        2,000,000 TV Thường niên
DG430 17/12/14 Tran Thi Lieng - Vt        2,000,000 TV Thường niên
DG431 22/12/14 Tran Ngoc Long        1,000,000 TV Thường niên
DG432 23/12 Matsunaga Yumiko ( Thủy)        3,500,000 TV Thường niên
DG433 24/12 Trịnh Trung Việt           200,000 TV Tùy hỉ
DG434 24/12 Phạm Hoàng Oanh           500,000 TV Tùy hỉ
DG435 24/12 Phương Luân - Đức Chí           100,000 TV Tùy hỉ
DG436 24/12 Phạm Thanh Yến           100,000 TV Tùy hỉ
DG437 24/12 Võ Thị Mét        1,000,000 TV Thường niên
DG438 24/12 Huỳnh Thị Ngân Hà           500,000 TV Tùy hỉ
DG439 24/12 Gđ Phật Tử Minh Quang - Diệu Thanh-Tường Kim - Tường Diệu           500,000 TV Tùy hỉ
DG440 25/12/2014 GĐ Skipper Nguyễn        6,000,000 TV Thường niên
DG441 27/12/14 Hoang Thi Luyen - Le Doan Truong        1,000,000 TV Thường niên
DG443 29/12/14 Ibvcb.2912140925185001           500,000 TV Tùy hỉ
DG450 14/6/2014 40% doanh thu từ phòng tranh đợt 2      33,680,000  
DG451 23/11/2014 40% Doanh thu phòng tranh T11-2014      51,200,000  
DG452   Phước Anh - Diệu Thanh        1,000,000 TV Thường niên
DG453 3/9/2014 Võ Thị Nghĩa         1,000,000 TV Thường niên
DG454 3/9/2014 Thanh Trí        7,000,000 TV Thường niên
DG455 3/9/2014 Thanh Nga        1,400,000 TV Thường niên
DG456 18/9/2014 Nguyễn Tấn Dũng           400,000 TV Tùy hỉ
DG457 31/10/2014 Ngô Tùng Phương           600,000 TV Tùy hỉ
DG458 1/11/2014 Trương Thị Hoá        1,000,000 TV Thường niên
DG459 5/11/2014 Ngô Thị Thanh Dung        1,000,000 TV Thường niên
DG460 5/11/2014 Ngô Thanh An        1,000,000 TV Thường niên
DG461 5/11/2014 Nguyễn Thị Đức Vĩnh        1,000,000 TV Thường niên
DG462 6/11/2014 Huỳnh Thị Phương Thảo        1,000,000 TV Thường niên
DG463 6/11/2014 Nguyễn Tấn Dũng           650,000 TV Tùy hỉ
DG464 13/11/2014 Đoàn Thị Ngọc Mai        3,000,000 TV Thường niên
DG465 16/11/2014 Lê Ngọc Lý     20,000,000 TV Bảo trợ
DG466 20/11/2014 Huỳnh Xuân Thiển        1,000,000 TV Thường niên
DG467 23/11/2014 HL Nguyễn Thị Dùm           200,000 TV Tùy hỉ
DG468 26/11/2014 Vạn Tường           400,000 TV Tùy hỉ
DG469 27/11/2014 Nguyễn Hồng Thảo     20,000,000 TV Bảo trợ
DG470 30/12/2014 Thiện Hòa         200AUD  TV Thường niên

Thành viên sáng lập Qũy ĐPNN
Thành viên sáng lập Qũy ĐPNN

STT Ngày Phương Danh Pháp Danh Đóng góp
DG1 6/5/2013 TT Thích Nhật Từ    450,000,000
DG2 6/5/2013 Nguyễn Tu Mi - Phạm Thị Hồng    400,000,000
DG3 6/5/2013 Nguyễn Thị Ba - Trần Sú Há Diệu Ngọc - Thiện Lộc  400,000,000
DG4 6/5/2013 Nguyễn Thị Thắm Thanh Nhã  510,000,000
DG5 6/5/2013 Nguyễn Thị Song  Thanh Sa  400,000,000
DG6 6/5/2013 Nguyễn Thị Vinh Thanh Vi  300,000,000
DG7 6/5/2013 Vũ Thị Liên Hạnh Hoa  100,000,000
DG8 6/5/2013 Đoàn Thị Phượng    100,000,000
DG9 6/5/2013 Bùi Thị Thu Thủy Huệ Thủy  100,000,000
DG10 6/5/2013 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thiện  100,000,000
DG11 6/5/2013 Nguyễn Ngọc Hà Diệu Phương  100,000,000
DG12 6/5/2013 Quỹ Khách Hàng Kim Kim Ngân    550,000,000
DG13 6/5/2013 Mai Hoàng    210,000,000
DG14 6/5/2013 Trần Thị Mỹ Đức    210,000,000
DG15 6/5/2013 Hải Hạnh - Giác Định    210,000,000
DG16 6/5/2013 Nguyễn Văn Hoàng    210,000,000
DG17 6/5/2013 Nguyễn Thị Mỹ Phượng    210,000,000
DG18 6/5/2013 Bảo Vương    210,000,000
DG19 6/5/2013 Bùi Thị Trúc Quỳnh    210,000,000
DG90   Châu và Thành    210,000,000
DG20 6/5/2013 Đỗ Quốc Bảo    200,000,000
DG21 6/5/2013 Trần Kiết Linh    200,000,000
DG22 6/5/2013 Trần Kiết Trân Huệ Châu  200,000,000
DG23 6/5/2013 Nguyễn Tuấn Minh    200,000,000
DG24 6/5/2013 Nguyễn Mỹ Hạnh    200,000,000
DG25 6/5/2013 Nguyễn Hiếu Hạnh    200,000,000
DG26 6/5/2013 Đỗ Thiện Tài    200,000,000
DG27 6/5/2013 Đỗ Thanh Xuân    200,000,000
DG28 6/5/2013 Chơn Tịnh An    200,000,000
DG29 6/5/2013 Gia đình BÌnh An    100,000,000
DG30 6/5/2013 Công Ty Thép Prima Steel    100,000,000
DG32 6/5/2013 Nguyễn Thị Thúy Hà       100,000,000
DG147 1/4/2014 Tôn Nữ Quỳnh Giao  Như Ngọc  200,000,000
DG156 24/6/2014 Nguyễn Thị Yến Giác Diệu Thanh  100,000,000
DG164 1/7/2014 Nguyễn Tuyết Thảo    100,000,000

Chi Phí từng chuyến

Báo cáo tháng

Báo cáo tháng 1/2013
Báo cáo tháng 1/2013

Thông tin đang cập nhật...