13,589
"Người có trí thấm nhuần Phật pháp
Tâm say niềm hạnh phúc cao sâu
Cõi tâm thanh tịnh, tỏ làu
Ngày đêm an lạc pháp mầu thánh nhân."
Trích Kinh Pháp Cú, Phẩm Hiền Trí
Diệu Thiện:
Thấy vậy , tôi hỏi em : " Sao em không vô nhận quà?" "Rồi cũng đến lượt em ,để mọi người nhận trước , em đứng xa mới ngắm được hết mọi người "